Verwerk

Een proces is een reeks stappen in de tijd waarbij de laatste stap het product, het resultaat of het doel is.

Processen kunnen gepland of ongepland zijn.

Een door mensen gepland proces heeft een doel. Het is een handelswijze, of een procedure, om een resultaat te bereiken, of een eindproduct. De volgorde van begin tot eind is het plan. Een plan kan worden geschreven, of geprogrammeerd, of gewoon in de geest worden gehouden. Voorbeelden hiervan zijn het bouwen van een huis, het bestrijden van een gevecht. het zaaien van gewassen; het organiseren van een bruiloft.

Natuurlijke processen worden niet door mensen gepland. Ze worden onderzocht en beschreven. Voorbeelden: vulkaanuitbarsting, de evolutie van het zonnestelsel; biologische evolutie; het smelten van ijs en andere faseveranderingen; het ontwikkelingsproces van ei tot volwassene.

Processen worden vaak herhaald wanneer bepaalde omstandigheden zich voordoen. Voorbeeld: auto laag op benzine / gas, bezoek garage en bijvullen. De meeste computerprogramma's zijn van dit type. Processen kunnen cirkelvormig zijn: planeten draaien om de zon; eieren produceren kippen, en kippen produceren eieren. Regenwater stroomt in rivieren, verdampt en keert terug als regen.

Processen, met name die welke cyclisch zijn, kunnen onderhevig zijn aan terugkoppeling. Een eenvoudig geval is een centraal verwarmingssysteem.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3