Samizdat

Samizdat was de ondergrondse literatuur van de Sovjet-Unie. Aangezien veel auteurs verboden waren, en hun werken niet konden publiceren, gebruikten mensen typoscripten om hun werk te verspreiden. Er stonden zware straffen op betrapping met kopieën van verboden werken. Voor het bezit van een drukpers was toestemming nodig, en voor alle vormen van druk was een vergunning nodig. Typemachines waren echter wijdverbreid en met behulp van carbonpapier konden veel kopieën van de beste werken worden gemaakt en verspreid.

Zodra samizdats in omloop waren, kwamen zij soms in het Westen terecht. Verscheidene belangrijke werken werden uit samizdat gepubliceerd en vertaald, voordat zij in de Sovjetunie werden gepubliceerd.

Opmerkelijke boeken eerst gepubliceerd via samizdat


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3