Toonafstand

Een halve toon (Brits Engels) (ook wel een halve stap of een halve toon genoemd) is het kleinste muzikale interval dat in de westerse muziek wordt gebruikt. Het is de afstand tussen twee noten die in toonhoogte naast elkaar liggen.

Een hele toon is een afstand van twee halve tonen, d.w.z. de afstand tussen twee tonen die in toonhoogte door één andere toon gescheiden zijn.

Dit is gemakkelijk te zien met een plaatje van een klavier. De afstand tussen twee witte noten die naast elkaar liggen kan een hele toon zijn (als er een zwarte noot tussen zit) of een halve toon (als er geen zwarte noot tussen zit).

Van een C naar een Cis (of Dis) is een halve toon.

Van een Cis (of D plat) naar een D is een halve toon.

Om van een C naar een D te gaan is een toon.

Een octaaf is verdeeld in twaalf halve tonen. Deze halve tonen zijn precies even groot.

Een muzikaal klavier. De zwarte noot tussen C en D wordt Cis of Dis genoemd.Zoom
Een muzikaal klavier. De zwarte noot tussen C en D wordt Cis of Dis genoemd.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3