Walewein (personage)

Sir Gawain is een fictief personage in de verhalen van koning Arthur, maar volgens sommige historische critici is hij ontstaan en geïnspireerd door een echte ridder van 850 in het gebied van Noord-Europa, tussen de legende en de orale Noorse Orkney-eilanden geschiedenis. Hij is een van de belangrijkste ridders van de Ronde Tafel. Zijn ouders zijn Arthur's zus Anna en Koning Lot. Hij is de hoofdpersoon van Sir Gawain en de Groene Ridder, een middeleeuws fantasiegedicht. Hij zou Arthur's neef zijn. Hij verschijnt al heel vroeg in de legende en wordt in heel vroeg Welshe sord in wales genoemd.

Hij is een van een select aantal Ronde Tafel leden om te worden aangeduid als een van de grootste ridders, met name in Sir Gawain en de Groene Ridder, ook wel bekend als met de bijnaam Eerste Ridder. Hij wordt bijna altijd geportretteerd als de zoon van Arthur's zus Morgause (of Anna) en Koning Lot van Orkney en Lothian, en zijn broers zijn Agravain, Gaheris, Gareth en Mordred. Hij stond bekend als de meest betrouwbare vriend van Sir Lancelot. In sommige werken heeft Sir Gawain ook zusters.

Gawain wordt vaak afgeschilderd als een geduchte, hoffelijke, en ook een medelevende krijger, fel trouw aan zijn koning en familie. Hij is een vriend van jonge ridders, een verdediger van de armen, en als "the Maidens' Knight" ook een verdediger van de vrouwen. In sommige werken wordt zijn kracht geaccentueerd en neemt hij af met de zon; in de meest voorkomende vorm van dit motief verdrievoudigt zijn macht tegen de middag, maar vervaagt hij als de zon ondergaat. Zijn kennis van kruiden maakt hem tot een groot genezer, en hij krijgt minstens drie kinderen: Florence, Lovell en Gingalain, waarvan de laatste ook Libeaus Desconus of Le Bel Inconnu, de Schone Onbekende, wordt genoemd. Gawain verschijnt in de Engelse, Franse en Keltische literatuur, maar ook in Italië, waar hij in de architectuur van het noordelijke portaal van de in 1184 gebouwde kathedraal van Modena voorkomt.

Sir Gawain en de Groene RidderZoom
Sir Gawain en de Groene Ridder

Naam Gawain (Gauvain)

Gawain wordt ook wel Gauvain genoemd, Gualguanus, Gwalchmei, Walwein, etc. is de neef van koning Arthur en een ridder van de Ronde Tafel in de Arthuriaanse legende. Onder de naam Gwalchmei verschijnt hij al heel vroeg in de ontwikkeling van de legende en wordt hij genoemd in enkele van de vroegste Welshe Arthuriaanse bronnen. Gawain is bekend onder verschillende namen en varianten in verschillende talen. Het karakter komt overeen met de Welshe Gwalchmei ap Gwyar, en is in het Latijn bekend als Walwen, Gualguanus, Waluanus, etc.; in het Frans als Gauvain; en in het Engels als Gawain. De latere vormen worden over het algemeen afgeleid van de Welshe Gwalchmei. Het element Gwalch betekent havik, en is een typisch voorbeeld van middeleeuwse Welshe poëzie. De betekenis van mei is onzeker. Er is gesuggereerd dat het verwijst naar de maand mei (Mai in het moderne Welsh), wat "Hawk of May" betekent, hoewel geleerde Rachel Bromwich dit onwaarschijnlijk acht. Kenneth Jackson suggereert dat de naam is geëvolueerd van een vroege Britse naam *Ualcos Magesos, wat "Hawk of the Plain" betekent.

Niet alle geleerden accepteren de gwalch-afleiding. De Keltische John Koch suggereert dat de naam zou kunnen worden afgeleid van een Brythonisch origineel *Wolcos Magesos, "Wolf/Errant Warrior of the Plain." Anderen beweren dat de continentale vormen uiteindelijk niet zijn afgeleid van Gwalchmei. De Middeleeuwer Roger Sherman Loomis suggereert een afleiding van de bijnaam Gwallt Avwyn, gevonden in de lijst van helden in Culhwch en Olwen, die hij vertaalt als "haarachtige teugels" of "helder haar". De Nederlandse geleerde Lauran Toorians stelt dat de Nederlandse naam Walewein (geattesteerd in Vlaanderen en Noord-Frankrijk rond 1100) op zijn vroegst was, wat suggereert dat het Brittannië binnenkwam tijdens de grote nederzetting van Vlamingen in Wales in het begin van de 12de eeuw. Het merendeel van de geleerden ondersteunt echter een afleiding van Gwalchmei, waarvan varianten goed zijn geattesteerd in Wales en Groot-Brittannië. Geleerden als Bromwich, Joseph Loth en Heinrich Zimmer herleiden de etymologie van de continentale versies tot een verbastering van de Bretonse vorm van de naam Walcmoei.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3