Havik

Een havik is een gebruikelijke term voor een roofvogel van gemiddelde tot grote afmetingen. Het gebruik ervan varieert van plaats tot plaats.

  • De onderfamilie Accipitrinae, de onderfamilie van de Accipitridae die vaak de "echte" haviken worden genoemd. Zij omvat alle leden van Accipiter en de nauw verwante geslachten. Haviken en sperwers zijn voorbeelden. Het zijn hoofdzakelijk bosvogels met lange staarten en een goed gezichtsvermogen, die jagen met plotselinge sprongen vanuit een verborgen positie.
  • Meer algemeen kan de term worden gebruikt voor arenden, wouwen en buizerds.

Accipitrine haviken vangen over het algemeen vogels als hun voornaamste prooi. Ze worden ook wel "hen-haviken" of "bos-haviken" genoemd vanwege hun bosrijke habitat. Binnen de haviksoorten is het vrouwtje over het algemeen groter dan het mannetje. Zoals de meeste vogels, migreert de havik in de herfst en de lente.

Gezichtsvermogen

Haviken hebben, zoals de meeste gewervelde dieren, vier soorten kleurreceptoren in het oog. Zij kunnen niet alleen het zichtbare, maar ook het ultraviolette deel van het spectrum waarnemen. Andere aanpassingen stellen hen in staat gepolariseerd licht en magnetische velden te detecteren.

Zij hebben veel fotoreceptoren in hun netvlies, en een uitzonderlijk groot aantal zenuwen die de receptoren met de hersenen verbinden. Er is een ingesprongen fovea, die het centrale deel van het gezichtsveld vergroot. Haviken hebben altijd een scherp gezichtsvermogen gehad en zijn zeer goede jagers.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3