Socialistische Federale Republiek Joegoslavië

De Socialistische Federale Republiek Joegoslavië was de Joegoslavische staat die bestond vanaf de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog (1945) tot aan de formele ontbinding ervan in 1992 (de facto ontbonden in 1991 zonder dat er leiders waren die het land vertegenwoordigden) te midden van de Joegoslavische oorlogen. Het was een socialistische staat en een federatie bestaande uit Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Servië en Slovenië. In 1992 vormden de twee resterende staten, Servië en Montenegro, die zich nog steeds verbonden hadden tot een unie, de Federale Republiek Joegoslavië, die door de internationale leiders niet was erkend als de opvolger van de SFRJ.

Een voorlopig parlement kwam in augustus 1945 bijeen, bestaande uit afgevaardigden uit alle delen van het land plus 68 vertegenwoordigers van vooroorlogse politieke partijen en 13 onafhankelijken. Op 11 november 1945 werden verkiezingen gehouden voor een tweekamerparlement, dat zou bestaan uit een federale raad en een raad van nationaliteiten en dat de bevoegdheden zou krijgen van een constituerende vergadering: politieke oppositie tegen het Volksfront was niet toegestaan. Deze situatie bracht de drie koningsgezinde vertegenwoordigers, Grol-Subasic-Juraj Sutej, ertoe zich af te scheiden van de voorlopige regering. Er werd inderdaad gestemd op één enkele lijst van kandidaten van het Volksfront, waarbij de stemmen van de oppositie in afzonderlijke stemkastjes konden worden uitgebracht, maar deze procedure maakte de kiezers herkenbaar voor de OZNA-agenten. Een krachtige verkiezingscampagne werd opgezet om een grote meerderheid te verzekeren voor Josip Broz Tito's Volksfront, de algemene organisatie waarachter de communistische partij opereerde.

Legacy

De moderne landen waarvan het grondgebied vroeger Joegoslavië was, worden vandaag de dag nog steeds soms "ex-Joegoslavië" genoemd. Deze landen zijn:

Vragen en antwoorden

V: Wat was de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië?


A: De Socialistische Federale Republiek Joegoslavië (SFRJ) was een Joegoslavische staat die bestond vanaf de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog tot aan haar formele ontbinding in 1992. Het was een socialistische staat en een federatie bestaande uit Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Servië en Slovenië.

V: Wie regeerde Joegoslavië tot 1980?


A: Josip Broz Tito regeerde Joegoslavië tot 1980, toen hij stierf.

V: Wanneer verklaarden Slovenië en Kroatië zich onafhankelijk?


A: In juni 1991 verklaarden Slovenië en Kroatië zich onafhankelijk.

V: Hoeveel staten wilden na 1992 deel blijven uitmaken van de unie?


A: Na 1992 wilden nog slechts twee staten deel blijven uitmaken van de unie: Servië en Montenegro.

V: Wat vormden Servië en Montenegro na 1992?


A: Servië en Montenegro vormden na 1992 de Federale Republiek Joegoslavië.

V: Werd deze nieuwe unie door internationale leiders erkend als de opvolger van de SFRJ?A: Nee, de door Servië en Montenegro gevormde nieuwe unie werd door de internationale leiders niet erkend als de opvolger van de SFRJ.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3