Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo van 2008

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo van 2008 was een besluit van de Vergadering van Voorlopige Instellingen voor Zelfbestuur van Kosovo. De verklaring werd op 17 februari 2008 aangenomen door alle 109 aanwezige leden, wat het minimumaantal was dat nodig was om de verklaring te laten passeren. Kosovo werd onafhankelijk verklaard van Servië.

Het was de tweede verklaring van onafhankelijkheid door de politieke instellingen van Kosovo met een Albanese meerderheid. De eerste werd afgekondigd op 7 september 1990.

De regering van Servië verklaarde dat de verklaring onwettig was. Zij legde de zaak voor aan het Internationale Hof van Justitie. Het ICJ verklaarde dat de verklaring niet in strijd was met het internationaal recht.

Kosovo van 1946 tot 1992 (Bron: CIA)Zoom
Kosovo van 1946 tot 1992 (Bron: CIA)

Verenigde Naties

Op verzoek van Rusland heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in de namiddag van 17 februari een spoedzitting gehouden. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, legde een verklaring af waarin hij geen partij koos en alle partijen opriep "zich te onthouden van acties of verklaringen die de vrede in gevaar kunnen brengen, tot geweld kunnen aanzetten of de veiligheid in Kosovo of de regio in gevaar kunnen brengen". Namens zes westerse landen - België, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Italië en de VerenigdeStaten - betreurde de Belgische ambassadeur het "dat de Veiligheidsraad het niet eens kan worden over de te volgen weg, maar deze impasse is al vele maanden duidelijk. De gebeurtenissen van vandaag ... vormen de afsluiting van een statusproces dat alle mogelijkheden om tot een onderhandeld resultaat te komen heeft uitgeput.

Uitspraak ICJ

Op 22 juli 2010 oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat de verklaring niet in strijd was met het internationaal recht. Voorafgaand aan de aankondiging zei Hashim Thaçi dat er geen "winnaars of verliezers" zouden zijn en dat "ik verwacht dat dit een correct besluit zal zijn, overeenkomstig de wil van de burgers van Kosovo. Kosovo zal het advies respecteren. Boris Tadić, de Servische president, waarschuwde van zijn kant dat "als het Internationaal Gerechtshof een nieuw principe vaststelt, dit een proces op gang zou brengen dat verschillende nieuwe landen zou creëren en talrijke regio's in de wereld zou destabiliseren."


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3