Taoïsme

Taoïsme of Taoïsme is een soort geloof, of een manier van denken over het leven. Het is minstens 2.500 jaar oud en komt uit China. Taoïsme wordt nu gezien als een filosofie. Tao (of Dao, 道) is de naam van de kracht of de "Weg" die volgens Taoïsten alles in de wereld maakt. Taoïsten denken dat woorden niet kunnen worden gebruikt om Tao correct te beschrijven. De allereerste regel van de Dào Dé Jīng (道德经), de belangrijkste tekst in het Taoïsme, zegt "de Weg die in woorden kan worden uitgelegd is niet de ware Weg". Er zijn vele andere heilige geschriften van de leraren van het Taoïsme.

In plaats van veel tijd te besteden aan het uitleggen wat de Tao is, richten Taoïsten zich op het leiden van een eenvoudig en evenwichtig leven in harmonie met de natuur. Dit is een van de belangrijkste principes in het Taoïsme. Taoïsten geloven ook dat conflicten niet goed zijn en dat als je ergens een probleem mee hebt, het beter is om er een weg omheen te vinden.

Geschiedenis

Het Taoïsme dook ongeveer 2500 jaar geleden voor het eerst op in geschriften in China. Mensen schrijven niet altijd in het begin over hun godsdienst, dus deze godsdienst kan veel ouder zijn. Enkele belangrijke personen uit de geschiedenis van het Taoïsme zijn:

  • Laozi, of Lao Tzu (老子). Aangenomen wordt dat hij Dào Dé Jīng heeft geschreven.
  • Zhuangzi, of Chuang Tzu (庄子). Net als Lao Tzu zijn zijn spreuken en verhalen vandaag de dag gebundeld in een boek, en vertaald in het Engels en andere talen.
  • Huangdi (de Gele Keizer, 黄帝). Aangenomen wordt dat hij de eerste Taoïst was, maar niemand weet zeker of hij echt bestond of niet.

Overtuigingen en praktijken

Mensen die deze godsdienst aanhangen geloven dat iets doen met woorden, gedachten, symbolische handelingen, enz. dingen in de echte wereld kan doen veranderen. Dat idee is moeilijk te begrijpen. Hier is een voorbeeld: Er is een oud verhaal dat zegt dat China ooit werd overspoeld door een vloed. De wereld werd van de overstroming gered door Yǔ, die maar één been had dat werkte. Yǔ ging in een speciale opdracht naar verschillende delen van China, en hij groef sloten om het vloedwater in de oceaan te laten lopen. Wanneer er iets heel ergs gebeurt in de wereld, kan een Taoïstische priester naar de Taoïstische tempel gaan en doen wat Yǔ deed, en door dat gewoon te doen zal de wereld worden hersteld.

Taoïstische priesters doen nog veel andere dingen. Zij kunnen bijvoorbeeld vuur en lawaai gebruiken om demonen weg te jagen. Ze kunnen dingen doen om ziektes te genezen. Ze kunnen begrafenissen uitvoeren en helpen de nieuwe geesten te beschermen tegen kwaad.

In het Taoïsme gelooft men dat tegengestelden van elkaar afhankelijk zijn om te bestaan. Bijvoorbeeld, groot en klein. Of, licht en donker.

Vragen en antwoorden

V: Wat is taoïsme?


A: Taoïsme of Daoïsme is een soort geloof of een manier van denken over het leven die minstens 2500 jaar geleden in China ontstond.

V: Wat is Tao?


A: Tao (of Dao, 道) is de naam van de kracht of de "Weg" die volgens Taoïsten alles in de wereld maakt.

V: Hoe beschrijven Taoïsten Tao?


A: Taoïsten denken dat woorden niet gebruikt kunnen worden om Tao correct te beschrijven. De allereerste regel van de Dào Dé Jīng (道德经), de belangrijkste tekst in het Taoïsme, zegt "de Weg die in woorden uitgelegd kan worden is niet de ware Weg".

V: Wat is een van de belangrijkste principes in het Taoïsme?


A: Een van de belangrijkste principes in het Taoïsme is om je te richten op het leiden van een eenvoudig en evenwichtig leven in harmonie met de natuur.

V: Wat geloven Taoïsten over conflicten?


A: Taoïsten geloven dat conflicten niet goed zijn en dat als je ergens een probleem mee hebt, je er beter een weg omheen kunt vinden.

V: Is het Taoïsme een religie of een filosofie?


Antwoord: Men zegt dat het Taoïsme een filosofie is.

V: Zijn er nog andere heilige geschriften in het Taoïsme naast de Dào Dé Jīng?


A: Ja, er zijn vele andere heilige geschriften van de leraren van het Taoïsme.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3