Tetracycline

Tetracycline is een familie van antibiotica die in 1945 als natuurlijk product werden ontdekt. Het is een breedspectrumantibioticum omdat het tegen een hele reeks bacteriën werkt.

Tetracyclines werden voor het eerst voorgeschreven in 1948. Het wordt op natuurlijke wijze geproduceerd door het geslacht Streptomyces van de Actinobacteriën. Het is een remmer van de eiwitsynthese.

In 1950 werkte professor Robert Burns Woodward van de universiteit van Harvard de chemische structuur uit van het verwante oxytetracycline (Terramycin). De octrooibescherming voor de productie ervan werd eveneens voor het eerst in 1950 verleend.

Tetracycline is een antibioticum dat wordt gebruikt om een aantal bacteriële infecties te behandelen. Het wordt algemeen gebruikt voor de behandeling van acne en rosacea. Historisch gezien was het belangrijk bij het terugdringen van het aantal sterfgevallen als gevolg van cholera. Het staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Structuur van tetracycline
Structuur van tetracycline


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3