Scriptie

Een proefschrift (meervoud: "theses") is een document dat is geschreven ter ondersteuning van een academische graad of beroepskwalificatie. Het presenteert het onderzoek en de bevindingen van de auteur. Het betekent hetzelfde als proefschrift.

De term proefschrift kan worden gebruikt om een betoog te beschrijven zonder verband met academische graden. De term proefschrift kan ook worden gebruikt voor de centrale bewering van een essay of soortgelijk werk.

 

Typen scripties

Seniorenscriptie:

Er zijn verschillende soorten scripties voor verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld, als je Engels studeert dan kan je voor je scriptie gevraagd worden een kort verhaal te schrijven, een mediastudent kan gevraagd worden een korte film in te dienen.

Afstudeerscriptie:

Een afstudeerscriptie, ook wel dissertatie genoemd, is iets waar een student aan werkt met een lid van de faculteit die gespecialiseerd is in het betreffende vakgebied. Een proefschrift is 50-100 pagina's lang. Op gebieden als wetenschap is het gebaseerd op een experiment, terwijl het voor geesteswetenschappen een uitgebreide versie is van je college paper.

 

Geschiedenis

Oorspronkelijk hadden de woorden "dissertatie" en "proefschrift" een verschillende betekenis. Wanneer aan de oude universiteiten de professor zijn lezing had beëindigd, werd er een disputatie gehouden. Hierbij konden studenten bepaalde punten aanvoeren en beargumenteren. Het standpunt dat men innam tijdens een disputatie was het proefschrift, terwijl het proefschrift de redenering was waarmee men dat standpunt onderbouwde.

 

Etymologie

Het woord "proefschrift" komt van het Griekse θέσις, dat "standpunt" betekent, en verwijst naar een intellectuele stelling. "Proefschrift" komt van het Latijnse dissertātiō, dat "verhandeling" betekent.

 

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3