Laag (stratigrafie)

In de geologie is een bedding de kleinste opdeling van gesteente of afzetting. Het is een geologische formatie of stratigrafische gesteenteserie die wordt gekenmerkt door goed gedefinieerde scheidingsvlakken (beddingvlakken) die haar scheiden van bovenliggende en onderliggende lagen.

Een bed is de kleinste lithostratigrafische eenheid. De dikte varieert van een centimeter tot enkele meters. Het kan van bovenliggende en onderliggende lagen worden onderscheiden door het type gesteente of mineraal en de deeltjesgrootte. De term wordt meestal gebruikt voor sedimentaire lagen, maar kan ook worden gebruikt voor vulkanische stromen of aslagen.

In een groeve is bedding een term die wordt gebruikt voor een structuur die voorkomt in graniet en soortgelijke gesteenten en die hen in staat stelt te splitsen in duidelijk afgebakende vlakken horizontaal of evenwijdig aan het landoppervlak.

Sedimentaire bedding (Turkije)Zoom
Sedimentaire bedding (Turkije)

Techniek

In de geotechniek vormt een beddingsvlak vaak een discontinuïteit die een grote invloed kan hebben op het mechanisch gedrag (sterkte, vervorming) van grond- en steenmassa's. Dit is belangrijk bij bijvoorbeeld de aanleg van tunnels, funderingen of hellingen.

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is een bedding in de geologie?


A: Een bedding is de kleinste verdeling van een gesteente of afzetting, gemarkeerd door welomschreven scheidingsvlakken die het scheiden van lagen erboven en eronder.

V: Wat is de kleinste lithostratigrafische eenheid?


A: De kleinste lithostratigrafische eenheid is een bedding.

V: Wat is het diktebereik van een bedding?


A: Een bedding varieert in dikte van een centimeter tot enkele meters.

V: Hoe kan een bedding worden onderscheiden van bedden erboven en eronder?


A: Een bedding kan worden onderscheiden van bedden erboven en eronder door het type gesteente of mineraal en de deeltjesgrootte.

V: Op welk type lagen is de term "bedding" gewoonlijk van toepassing?


A: De term "bedding" wordt meestal toegepast op sedimentaire lagen.

V: Kan de term "bedding" worden gebruikt voor vulkanische stromen of aslagen?


A: Ja, de term "bedding" kan ook worden gebruikt voor vulkanische stromen of aslagen.

V: Wat is bedding in een groeve?


A: In een groeve is bedding een term die wordt gebruikt voor een structuur die voorkomt in graniet en soortgelijke gesteenten, waardoor deze in welomschreven vlakken horizontaal of parallel aan het landoppervlak kunnen splijten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3