Gelaagdheid

Strata zijn lagen gesteente, of soms grond. In de natuur komen lagen in vele lagen voor. Het is een term in de sedimentaire en historische geologie; het enkelvoud is stratum. De studie van de lagen wordt stratigrafie genoemd.

Deze lagen worden neergelegd als sediment, vaak in de zee, en worden door druk, hitte en chemische inwerking langzaam veranderd in rotsen.

De lagen zijn vaak typisch voor een bepaalde tijd en plaats, en laten geologen toe om rotsen op verschillende plaatsen met elkaar in verband te brengen. Zo werd er in het Opper-Krijt krijt gelegd en bestaat het voornamelijk uit de resten van microscopische algen die coccolieten worden genoemd.

In normale lagen worden de latere lagen in horizontale lagen op eerdere lagen gelegd. In het lange tijdsverloop kunnen sedimentaire gesteenten vervormd raken door enorme krachten in de aarde: vulkanisme, orogenese (bergbouw) of andere oorzaken. Dan is er onderzoek nodig om uit te zoeken wat er met de lagen is gebeurd.

Als de lagen boven de zeespiegel stijgen, raken ze versleten door erosie, zoals het weer. Dit veroorzaakt gaten in de opeenvolging van de lagen, die in de geschiedenis van de aarde mogelijk vele malen zijn gestegen en gezakt. Deze gaten worden in geologisch jargon onconformiteiten genoemd.

Man o' War Bay aan de kust van Dorset (Jurassic Coast). De lagen zijn hier bijna verticaal, als gevolg van de oude orogenese.Zoom
Man o' War Bay aan de kust van Dorset (Jurassic Coast). De lagen zijn hier bijna verticaal, als gevolg van de oude orogenese.

Deze luchtfoto laat de hellende lagen in de klif goed zien.Zoom
Deze luchtfoto laat de hellende lagen in de klif goed zien.

Fietsen

In veel formaties van lagen zijn er herhalende patronen. Zo worden kleilagen afgewisseld met zandsteenlagen; of carbonaatlagen afgewisseld met leisteen. Dit wordt meestal veroorzaakt door zich herhalende klimaatcycli. In warmere tijden stijgt de zee en worden carbonaatgesteenten afgezet in ondiepe subtropische zeeën. Later ontstaat er ijs op de polen en daalt de zeespiegel. Dan ligt hetzelfde gebied dicht bij de kust, en wordt zand en modder door de rivieren weggespoeld.

Rotsen met herhalingspatronen van lagen worden ritmieten genoemd. Soms worden de patronen veroorzaakt door jaarlijkse klimaatveranderingen. Geologen noemen dat varves.

Dit zijn eenjarige varens in kalksteen. Pleistocene lagen, Scarboro Cliffs, Toronto, Ontario, Canada.Zoom
Dit zijn eenjarige varens in kalksteen. Pleistocene lagen, Scarboro Cliffs, Toronto, Ontario, Canada.

Galerij

·        

Horizontale gesteentelagen bij Depot Beach, New South Wales

·        

Rainbow Basin Syncline in de Barstow Formation bij Barstow, Californië. Gevouwen lagen.

·        

Outcrop van Opper Ordovicaanse kalksteen en kleine leisteen, Tennessee: herhalende patronen in de lagen liggen voor de hand

·        

Trapgat uit het oosten. Dit gat aan de Jurassic Coast achter de klif vertoont vervormde lagen.

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn lagen?


A: Strata zijn lagen rots of grond.

V: Hoe wordt de studie van strata genoemd?


A: De studie van strata wordt stratigrafie genoemd.

V: Hoe worden lagen gevormd?


A: Strata worden gevormd doordat sedimenten door druk, hitte en chemische werking langzaam veranderen in rotsen.

V: Hoe kunnen geologen strata gebruiken om gesteenten op verschillende plaatsen met elkaar in verband te brengen?


A: Strata zijn vaak kenmerkend voor een bepaalde tijd en plaats, waardoor geologen gesteenten op verschillende plaatsen met elkaar in verband kunnen brengen. Krijt werd bijvoorbeeld afgezet in het Boven-Krijt en bestaat voornamelijk uit resten van microscopische algen, coccolieten genaamd.

V: Wat veroorzaakt hiaten in de opeenvolging van lagen?


A: Hiaten in de opeenvolging van lagen kunnen worden veroorzaakt door erosie, zoals het weer als ze boven de zeespiegel uitsteken, of door enorme krachten zoals vulkanisme of orogenese (gebergtevorming).

V: Hoe noemen geologen deze hiaten?


A: Geologen noemen deze kloven onconformiteiten.

V: Hoe beïnvloeden veranderingen in de geschiedenis van de aarde de opeenvolging van aardlagen?


A: Veranderingen in de geschiedenis van de aarde kunnen leiden tot vervorming van sedimentaire gesteenten, wat onderzoek vereist om na te gaan wat er met de lagen is gebeurd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3