Terpentijn

Terpentijn (spiritus van terpentijn, olie van terpentijn, houtterpentijn) of terpentijn is een oplosmiddel en een bron van materialen voor organische synthese.

Terpentijn is een solventvloeistof die wordt verkregen door het destilleren van hars uit levende bomen, voornamelijk dennen. Het is een complex mengsel van koolwaterstoffen. Als oplosmiddel wordt terpentijn gebruikt voor het verdunnen van verven op oliebasis, voor de productie van vernissen, en als grondstof voor de chemische industrie.

Het woord terpentijn komt van het Griekse woord τερεβινθίνη terebinthine, de naam van een boomsoort, de terebinthboom.

Het is gevaarlijk. Het is gevaarlijk om in te ademen, en kan brand veroorzaken. Daarom wordt vaak terpentine (minerale terpentine) of een ander vervangingsmiddel gebruikt. Chemisch zijn ze heel verschillend.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3