Aanhouding

Van aanhouding is sprake wanneer iemand van zijn vrijheid wordt beroofd door hem in hechtenis te nemen. Dit gebeurt meestal na een onderzoek naar een misdrijf of om te voorkomen dat een misdrijf wordt gepleegd. De term komt uit het Anglo-Normandisch. Het is verwant aan het Franse woord arrêt, dat "ophouden" betekent.

De politie en sommige andere organisaties mogen mensen arresteren. Op sommige plaatsen kunnen gewone mensen anderen arresteren (een "burgerarrest"). In Engeland en Wales bijvoorbeeld kan een burgerarrestatie worden verricht tegen iemand die een ernstig misdrijf heeft gepleegd, hoewel er regels zijn over wanneer en hoe dit kan worden gedaan.

Waar het woord vandaan komt

Het woord "arrestatie" komt uit het Anglo-Normandisch. Het is afgeleid van het Franse woord arrêt. Arrêt betekent "ophouden of blijven staan". Er zijn veel slangtermen voor gearresteerd worden in verschillende landen. In het Britse jargon wordt de term "nicked" vaak gebruikt om "gearresteerd" te betekenen, en "nick" kan ook een politiebureau betekenen. In de Verenigde Staten en Frankrijk wordt soms "collared" gebruikt. Ook de term "opgepakt" wordt gebruikt.

De manier waarop arrestatie wordt gedaan

Verenigde Staten

Wanneer er een goede reden is om te denken dat iemand een ernstig misdrijf heeft gepleegd, slaat de politie een aangehouden persoon meestal in de boeien. De persoon wordt dan naar een politiebureau of een gevangenis gebracht. Daar kan hij op borgtocht vrijkomen of wordt de tenlastelegging voorgelezen en wordt hem gevraagd hoe hij wil pleiten. Dit wordt een voorgeleiding genoemd.

India

De Indiase wet zegt dat arrestaties niet formeel hoeven te zijn. De arrestatie kan worden verricht door een gewone burger, een politieagent of een magistraat. De politieambtenaar moet de aangehouden persoon vertellen wat hij verkeerd heeft gedaan en dat hij op borgtocht kan worden vrijgelaten als het misdrijf borgtocht toestaat.

Waarschuwingen

Verenigde Staten

Een Miranda-waarschuwing is alleen nodig wanneer een persoon die al is gearresteerd, wordt ondervraagd. Deze waarschuwing vertelt de gearresteerde persoon dat hij mag zwijgen, een raadsman bij zich mag hebben en waarschuwt hem dat alles wat hij zegt tegen hem kan worden gebruikt. De politie moet de gearresteerde persoon ook op zijn of haar Miranda-rechten wijzen.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk moet iemand te horen krijgen dat hij gearresteerd is. Ook moet hun in eenvoudige en voor hen begrijpelijke taal de redenen van hun arrestatie worden meegedeeld. Een persoon moet een "cautioned" (waarschuwing) krijgen wanneer hij wordt gearresteerd, tenzij dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer de gearresteerde persoon gewelddadig is of dronken is. De cautie die in Engeland en Wales wordt gegeven, luidt:

U hoeft niets te zeggen, maar het kan uw verdediging schaden als u tijdens een verhoor niets zegt waarop u zich later in de rechtszaal beroept. Alles wat u zegt, kan als bewijs worden aangevoerd.

Deze precieze formulering is niet nodig, zolang dezelfde informatie maar wordt verstrekt.

Verwante pagina's

  • Huisarrest

Vragen en antwoorden

V: Wat is een arrestatie?


A: Er is sprake van een arrestatie wanneer iemand van zijn vrijheid wordt beroofd door hem in de gevangenis (custody) te zetten, meestal na een onderzoek naar een misdrijf of om te voorkomen dat een misdrijf plaatsvindt.

V: Wat is de oorsprong van de term arrestatie?


A: De term arrestatie komt uit het Anglo-Normandisch en is verwant aan het Franse woord arrêt, dat "stoppen" betekent.

V: Wie mag mensen arresteren?


A: De politie en sommige andere organisaties mogen mensen arresteren.

V: Wat is een burgerarrestatie?


A: Een burgerarrestatie is wanneer normale mensen anderen kunnen arresteren.

V: Waar kan een burgerarrestatie plaatsvinden in Engeland en Wales?


A: In Engeland en Wales kan een burgerarrestatie verricht worden bij iemand die een ernstig misdrijf gepleegd heeft.

V: Zijn er regels voor een burgerarrest in Engeland en Wales?


A: Ja, er zijn regels over wanneer en hoe een burgerarrestatie in Engeland en Wales uitgevoerd kan worden.

V: Wanneer is een burgerarrestatie toegestaan in Engeland en Wales?


A: Een burgerarrestatie is toegestaan in Engeland en Wales als de persoon die gearresteerd wordt een ernstig misdrijf heeft gepleegd en de burger ervan overtuigd is dat hij/zij bewijs heeft om zijn/haar overtuiging dat de persoon het misdrijf heeft gepleegd te ondersteunen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3