Ununennium

Ununennium, of element 119, is een chemisch element. Het symbool op het periodiek systeem is Uue. Ununennium en Uue zijn vervangende namen die door de IUPAC zijn gemaakt, totdat er permanente namen zijn gemaakt. Ununennium is het element met het kleinste atoomnummer dat nog niet is gecreëerd. De eigenschappen van Ununennium zijn onbekend, maar er worden er veel voorspeld. Voorspeld wordt dat alle isotopen radioactief zullen zijn. Het kan een alkalimetaal zijn.

Er zijn vele pogingen gedaan door Amerikaanse, Duitse en Russische teams om ununennium te maken, maar geen enkele is gelukt. Japanse en Russische teams zijn van plan om er in 2019 en 2020 aan te werken. De plaats van ununennium in het periodiek systeem is een teken dat het kan lijken op lichtere elementen zoals lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, en francium; maar sommige eigenschappen kunnen anders zijn dan verwacht. Zo zou ununennium minder reactief kunnen zijn dan cesium en francium en zal het zich meer gedragen als kalium of rubidium. Vanaf 2017 is het onbekend, maar het enige gebruik van Ununennium zal waarschijnlijk voor onderzoeksdoeleinden zijn.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3