Periodiek systeem

Het periodiek systeem van de chemische elementen is een lijst van bekende chemische elementen. In de tabel zijn de elementen geplaatst in de volgorde van hun atoomnummer, beginnend met het laagste nummer van één, waterstof. Het atoomnummer van een element is hetzelfde als het aantal protonen in die specifieke atoomkern. In het periodiek systeem zijn de elementen gerangschikt in perioden en groepen. Een rij elementen over de tabel heen wordt een periode genoemd. Elke periode heeft een getal; van 1 tot 8. Periode 1 heeft slechts 2 elementen: waterstof en helium. Periode 2 en periode 3 hebben allebei 8 elementen. Andere perioden zijn langer. Elementen in een periode hebben opeenvolgende atoomnummers.

Een kolom met elementen in de tabel wordt een groep genoemd. Er zijn 18 groepen in het standaard periodiek systeem. Elke groep heeft een nummer: van 1 tot 18. Elementen in een groep hebben elektronen die op vergelijkbare wijze gerangschikt zijn, afhankelijk van het aantal valentie-elektronen, waardoor ze vergelijkbare chemische eigenschappen hebben (ze gedragen zich op vergelijkbare wijze). Groep 18 staat bijvoorbeeld bekend als de edelgassen, omdat het allemaal gassen zijn en ze niet combineren met andere atomen.

Er zijn twee systemen van groepsnummers; een met Arabische cijfers (1,2,3) en de andere met Romeinse cijfers (I, II, III). De Romeinse cijfers werden in het grootste deel van de 20e eeuw gebruikt. In 1990 besloot de International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) het nieuwe systeem te gebruiken met Arabische cijfers, ter vervanging van de twee oude groepssystemen die Romeinse cijfers gebruikten.

Het periodiek systeem is door chemici gebruikt om patronen en relaties tussen elementen te observeren. Er zijn 3 hoofdgroepen in het periodiek systeem; metalen, metalloïden en niet-metalen. Zo zijn bijvoorbeeld elementen onder en ver links van de tabel het meest metaalachtig, en elementen rechtsboven het minst metaalachtig. (b.v. cesium is veel meer metaalachtig dan helium). Er zijn ook veel andere patronen en relaties.

Het periodiek systeem is uitgevonden door de Russische chemicus Dmitri IvanovitsjMendeleyev (1834-1907). Ter zijner ere werd element 101 naar hem vernoemd, mendeljevium.

De standaardvariant van het periodiek systeemZoom
De standaardvariant van het periodiek systeem

Standaard periodiek systeem

Groep

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Periode

1

1
H

2
Hij

2

3
Li

4
Wees

5
B

6
C

7
N

8
O

9
F

10
Ne

3

11
Na

12
Mg

13
Al

14
Si

15
P

16
S

17
Cl

18
Ar

4

19
K

20
Ca

21
Sc

22
Ti

23
V

24
Cr

25
Mn

26
Fe

27
Co

28
Ni

29
Cu

30
Zn

31
Ga

32
Ge

33
Als

34
Se

35
Br

36
Kr

5

37
Rb

38
Sr

39
Y

40
Zr

41
Nb

42
Mo

43
Tc

44
Ru

45
Rh

46
Pd

47
Ag

48
Cd

49
In

50
Sn

51
Sb

52
Te

53
I

54
Xe

6

55
Cs

56
Ba

*

Lanthaniden

72
Hf

73
Ta

74
W

75
Ad

76
Os

77
Ir

78
Pt

79
Au

80
Hg

81
Tl

82
Pb

83
Bi

84
Po

85
Op

86
Rn

7

87 Fr

88
Ra

**

Actinides

104
Rf

105
Db

106
Sg

107
Bh

108
Hs

109
Mt

110
Ds

111
Rg

112
Cn

113
Nh

114
Fl

115
Mc

116
Lv

117
Ts

118
Og

8

119 Uue

120 Ubn

***

Superactiniden

* Lanthanide-Serie

57
La

58
Ce

59
Pr

60
Nd

61
Pm

62
Sm

63
Eu

64
Gd

65
Tb

66
Dy

67
Ho

68
Er

69
Tm

70
Yb

71
Lu

** Actinideserie

89
Ac

90
Th

91
Pa

92
U

93
Np

94
Pu

95
Ben

96
Cm

97
Bk

98
Zie

99
Es

100
Fm

101
Md

102
Geen

103
Lr

*** Superactinide Serie

121
Ubu

122
Ubb

123
Ubt

124
Ubq

125
Ubp

126
Ubh

127
Ubs

128
Ubo

129Ube

130Utn

131Utu

132Utb

133Utt

134Utq

135Utp

*** Superactinide Serie

136Uth

137Uts

138Uto

139Ute

140Uqn

141Uqu

142Uqb

143Uqt

144Uqq

145Uqp

146Uqh

147 eenheden

148Uqo

149Uqe

150Upn

*** Superactinide Serie

151Upu

152Upb

153Upt

154Upq

155Upp

156Uph

157Ups

158Upo

159Upe

160Uhn

161Uhu

162Uhb

163Uht

164Uhq

165 pk

*** Superactinide Serie

166Uhh

167Uhs

168Uho

169Uhe

170Usn

171Usu

172Usb

173Ust

174Usq

175Usp

176Ush

177Uss

178Uso

179Gebruik

180Uon

*** Superactinide Serie

181Uou

182Uob

183Uot

184Uoq

185Uop

186Uoh

187Uos

188Uoo

189Uoe

190Uen

191Ueu

192Ueb

193Uet

194Ueq

195Uep

*** Superactinide Serie

196Ueh

197Ues

198Ueo

199Uee

200Bnn

201Bnu

202Bnb

203Bnt

204Bnq

205Bnp

206Bnh

207Bns

208Bno

209Bne

210Bun

*** Superactinide Serie

211Buu

212Bub

213 Maar

214Buq

215Bup

216Buh

217Bus

218Buo

219Bue

220Bbn

221Bbu

222Bbb

223Bbt

224Bbq

225Bbp

Chemische reeksen van het periodiek systeem

 • Alkalimetalen
 • Alkalische aarde
 • Lanthaniden
 • Actinides
 • Superactiniden
 • Overgangsmetalen
 • Slechte metalen
 • Niet-metalen
 • Halogenen

Vermeld bij standaardtemperatuur en -druk. De kleur van het getal (atoomnummer) boven het element-symbool geeft de toestand van het element bij normale omstandigheden weer.

 • die in het blauw zijn gassen
 • die in het groen zijn vloeistoffen
 • die in het zwart zijn vast

Radioactiviteit

 • Degenen met gestreepte grenzen hebben alleen radioactieve, natuurlijk voorkomende isotopen.
 • Die met stippellijsten komen van nature niet voor (Synthetische Elementen)
 • die zonder grenzen te radioactief zijn om nog ontdekt te worden.

Andere methoden voor de weergave van de chemische elementen

De hierboven getoonde versie van het periodiek systeem is de meest gebruikte. Andere wijdverbreide versies zijn hieronder weergegeven:

·        

Theodor Benfey rangschikte de elementen in een spiraal, rond waterstof. Het atoomgewicht bepaalt de positie van het element.

·        

Dmitry Ivanovitsj Mendeleyev gebruikte een bloemstuk; Actiniden, Lanthaniden worden als lussen naast de hoofdgroep getoond.

·        

Timothy Stove rangschikte de elementen op kwantumnummer.

·        

Betterman heeft de elementen gerangschikt op basis van hun isoëlektrische eigenschappen, die kunnen worden omgezet in een polynomiale vorm.

·        

Driehoekige versie, door Zmaczynski en Bayley

·        

In een piramide geplaatst.

Minder gebruikte versies

 • De standaardtabel biedt de basis. Het is hierboven weergegeven
 • Een verticale tabel voor een betere leesbaarheid in webbrowsers
 • De grote tabel biedt de basis plus volledige elementnamen
 • De enorme tabel biedt de basis plus volledige elementnamen en atoommassa's.
 • Elektronenconfiguraties
 • Metalen en niet-metalen
 • Lijst van elementen: omvat naam, symbool, atoomnummer, atoommassa, groep en periode; sorteerbaar op een van deze elementen.
 • Lijst van elementen per symbool
 • Lijst van elementen per kookpunt
 • Lijst van elementen op basis van het smeltpunt
 • Lijst van elementen naar dichtheid

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is het periodiek systeem?
A: Het periodiek systeem is een tabel die alle bekende chemische elementen rangschikt in volgorde van hun atoomnummer, te beginnen met waterstof op nummer één. Elementen met vergelijkbare kenmerken worden vaak dicht bij elkaar geplaatst.

V: Hoeveel perioden en groepen zijn er in het standaard periodiek systeem?
A: Er zijn 8 perioden en 18 groepen in het standaard periodiek systeem.

V: Wat hebben elementen in een periode gemeen?
A: Elementen in een periode hebben opeenvolgende atoomnummers.

V: Wat hebben elementen in een groep gemeen?
A: Elementen in een groep hebben elektronen op dezelfde manier gerangschikt, volgens het aantal valentie-elektronen, waardoor ze vergelijkbare chemische eigenschappen hebben.

V: Wie heeft het periodiek systeem uitgevonden?
A: De Russische scheikundige Dmitry Ivanovich Mendeleyev vond het periodiek systeem uit (1834-1907).
V: Wat zijn de drie hoofdgroepen van het periodiek systeem?

A: De drie hoofdgroepen van het periodiek systeem zijn metalen, metalloïden en niet-metalen.

V: Hoe kunnen patronen en relaties tussen elementen worden waargenomen met behulp van het Periodiek Systeem?
A: Patronen en relaties tussen elementen kunnen worden waargenomen door te kijken waar ze voorkomen op het periodiek systeem; bijvoorbeeld, elementen linksonder hebben de neiging meer metaalachtig te zijn dan die rechtsboven.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3