Vetus Latina

Vetus Latina is de naam die gegeven wordt aan een verzameling bijbelse teksten die in het Latijn werden vertaald voordat de Vulgaat de standaardversie werd die in de Latijnsprekende wereld werd gebruikt. De teksten zelf zijn geschreven in laat Latijn, niet in oud Latijn. Zij gebruiken vaak andere woorden dan de Vulgaat. Er is geen volledig manuscript bewaard gebleven, alleen fragmenten zijn bekend. Veel tekstpassages zijn bekend omdat kerkvaders als Augustinus van Hippo er uit citeerden.

Sinds het Concilie van Trente, gehouden in de 16e eeuw, is de Vulgaat de officiële Bijbelvertaling voor de Rooms-Katholieke Kerk.

Een deel van de Latijnse Vetus-teksten is echter in de liturgie bewaard gebleven:

De Oud-Latijnse tekst betekent: "Ere zij God bij de hoge en vrede zij de goedwillende mensen op aarde". De Vulgaat betekent: "Eer komt toe aan God bij de hoge en vrede bij de mensen van goede wil op aarde".

Het bekendste verschil tussen het Oud Latijn en de Vulgaat is waarschijnlijk te vinden in het Pater Noster, waar de uitdrukking uit de Vetus Latina, quotidianum panem, "dagelijks brood", in de Vulgaat supersubstantialem panem, "bovensubstantieel brood" wordt.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3