Vetus Latina

Vetus Latina is de naam die gegeven wordt aan een verzameling bijbelse teksten die in het Latijn werden vertaald voordat de Vulgaat de standaardversie werd die in de Latijnsprekende wereld werd gebruikt. De teksten zelf zijn geschreven in laat Latijn, niet in oud Latijn. Zij gebruiken vaak andere woorden dan de Vulgaat. Er is geen volledig manuscript bewaard gebleven, alleen fragmenten zijn bekend. Veel tekstpassages zijn bekend omdat kerkvaders als Augustinus van Hippo er uit citeerden.

Sinds het Concilie van Trente, gehouden in de 16e eeuw, is de Vulgaat de officiële Bijbelvertaling voor de Rooms-Katholieke Kerk.

Een deel van de Latijnse Vetus-teksten is echter in de liturgie bewaard gebleven:

De Oud-Latijnse tekst betekent: "Ere zij God bij de hoge en vrede zij de goedwillende mensen op aarde". De Vulgaat betekent: "Eer komt toe aan God bij de hoge en vrede bij de mensen van goede wil op aarde".

Het bekendste verschil tussen het Oud Latijn en de Vulgaat is waarschijnlijk te vinden in het Pater Noster, waar de uitdrukking uit de Vetus Latina, quotidianum panem, "dagelijks brood", in de Vulgaat supersubstantialem panem, "bovensubstantieel brood" wordt.

Vragen en antwoorden

V: Wat is Vetus Latina?


A: Vetus Latina is een verzameling bijbelteksten die in het Latijn vertaald werden voordat de Vulgaat de standaardversie werd die in de Latijnssprekende wereld gebruikt werd.

V: In welke taal zijn de teksten van Vetus Latina geschreven?


A: De teksten van Vetus Latina zijn geschreven in Laat Latijn, niet in Oud Latijn.

V: Waarin verschillen de woorden die in Vetus Latina gebruikt worden van de Vulgaat?


A: De woorden die in Vetus Latina gebruikt worden verschillen vaak van de Vulgaat.

V: Bestaan er complete manuscripten van Vetus Latina?


A: Nee, er zijn geen complete manuscripten van Vetus Latina. Er zijn alleen fragmenten bekend.

V: Hoe weten we over veel tekstpassages van Vetus Latina?


A: We kennen veel tekstpassages van Vetus Latina omdat kerkvaders zoals Augustinus van Hippo er uit geciteerd hebben.

V: Wanneer werd de Vulgaat de officiële Bijbelvertaling voor de Rooms-Katholieke Kerk?


A: Sinds het Concilie van Trente, gehouden in de 16e eeuw, is de Vulgaat de officiële Bijbelvertaling voor de Rooms-Katholieke Kerk.

V: Wat is het verschil tussen de uitdrukking "dagelijks brood" in Vetus Latina en in de Vulgaat?


A: De uitdrukking "dagelijks brood" in de Vetus Latina wordt "bovensubstantieel brood" in de Vulgaat.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3