Onzevader

Het Onze Vader is het bekendste gebed in de christelijke godsdienst. Het is ook bekend als het Onze Vader (de eerste twee woorden van het gebed) en Pater noster (wat Latijn is voor "Onze Vader"). Pas tijdens de protestantse reformatie werd het het Onze Vader genoemd.

Het gebed wordt op twee plaatsen in het Nieuwe Testament van de Bijbel uitgesproken (Mattheüs 6:9-13 en Lucas 11:1-4). De discipelen van Jezus vroegen hem hoe zij moesten bidden. Jezus gaf een voorbeeld van hoe te bidden tot Vader God.

De Bijbel is verschillende keren in het Engels vertaald. Daarom worden er enigszins verschillende versies gebruikt. De traditionele en één van de bekendste versies is de vertaling uit het Book of Common Prayer (1662):

De Bergrede door Carl Heinrich Bloch.Zoom
De Bergrede door Carl Heinrich Bloch.

Latijnse versie

De Latijnse versie is zeer belangrijk geweest in de kerkgeschiedenis. Deze is hieronder weergegeven:

Pater noster, qui es in caelis,

sanctificetur nomen tuum.

Adveniat regnum tuum.

Fiat voluntas tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem,

sed libera nos a malo.

Amen.

Griekse versie

De bekendste versie van de tekst is te vinden in Lucas. Het Griekse origineel ervan staat hieronder:

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς-

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου-

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου-

γεννηθήτω τὸ θέλημά σου,

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς-

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον-

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν-

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

(ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας-)

{ἀμήν.

Muziek

Vele componisten hebben het gebed muzikaal bewerkt. Enkele van hen zijn:

Luigi Cherubini, Martin Luther, Die Toten Hosen, Charles Gounod, Leoš Janáček, Franz Liszt, Giacomo Meyerbeer, Otto Nicolai, Bernardino Rizzi, Igor Stravinsky, Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, Leonard Bernstein (in de mis), Giuseppe Verdi en Leonardo Schiavo.

Vragen en antwoorden

V: Wat is het Onze Vader?


A: Het Onze Vader is een gebed in de christelijke godsdienst dat ook bekend staat als het Onze Vader en Pater noster.

V: Hoe kreeg het zijn naam als het Onze Vader?


A: Pas tijdens de Protestantse Reformatie werd het het Onze Vader genoemd.

V: Waar staat het Onze Vader in de Bijbel?


A: Het gebed wordt op twee plaatsen in het Nieuwe Testament van de Bijbel uitgesproken (Matteüs 6:9-13 en Lucas 11:1-4).

V: Voor wie is het Onze Vader bedoeld?


A: De beoogde ontvanger van het Onze Vader is Vader God.

V: Hoe gaf Jezus een voorbeeld van hoe te bidden?


A: De discipelen van Jezus vroegen hem hoe ze moesten bidden, en Jezus gaf een voorbeeld van hoe ze tot Vader God moesten bidden.

V: Hoeveel vertalingen van de Bijbel naar het Engels bestaan er?


A: De Bijbel is verschillende keren in het Engels vertaald.

V: Wat is een van de bekendste versies van het Onze Vader?


A: De traditionele en een van de bekendste versies van het Onze Vader is de vertaling uit het Book of Common Prayer (1662).

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3