Echtbreuk

Overspel is een woord dat gebruikt wordt in religieuze teksten zoals Exodus 20:14. Het is van toepassing op een gehuwd persoon die slaapt met iemand anders dan de persoon met wie hij gehuwd is. Op overspel staat meestal een zware straf, bijvoorbeeld dood door steniging in sommige moslimlanden. In de meeste landen is overspel niet langer een misdaad, maar de meeste mensen zien het nog steeds als iets slechts (zie Evangelie van Johannes 8). Als een getrouwde persoon overspel pleegt, heeft zijn of haar man of vrouw gewoonlijk het recht om naar de rechter te stappen om van hem of haar te scheiden.

Het woord "adultery" komt niet van "adult", zoals in Engelssprekende landen vaak wordt gedacht, maar van het Latijnse woord voor "veranderen, bederven": "adulterare". "Adulterare" wordt op zijn beurt gevormd door de combinatie van "ad" (naar), en "alter" (ander), samen met de infinitiefvorm "are" (waardoor het een werkwoord wordt). De betekenis is dus letterlijk "ander maken". Het woord "volwassene" (dat een persoon van volwassen leeftijd betekent) komt daarentegen van een andere Latijnse stam, "adolescere", dat opgroeien of volwassen worden betekent: een combinatie van "ad" (naar), "alere" (voeden, groeien), en het infinitief infix "sc" (dat betekent "in een toestand van" komen).

Le supplice des adultères van Jules Arsène Garnier toont de bestraffing van overspelige vrouwenZoom
Le supplice des adultères van Jules Arsène Garnier toont de bestraffing van overspelige vrouwen

Literatuur

Beroemde overspeligen zijn onder andere:

  • Paris (mythologie) en Helen in de Ilias
  • Lancelot en Guinevere
  • David en Bathseba, de vrouw van Uria (2 Samuël 11)
  • Anna Karenina en Vronsky
  • Madame Bovary door Gustave Flaubert
  • Genji
  • Hestor Prynne
  • Othello

Verwante pagina's

  • Ontrouw: hetzelfde concept, maar zonder religieuze achtergrond

Vragen en antwoorden

V: Wat is overspel?


A: Overspel is het hebben van seksuele relaties met iemand anders dan degene met wie u getrouwd bent.

V: Wat is de straf voor overspel in sommige moslimlanden?


A: Sommige moslimlanden bestraffen overspel met de dood door steniging.

V: Is overspel in de meeste landen nog steeds een misdaad?


A: Nee, overspel is in de meeste landen geen misdaad meer.

V: Kan een man of vrouw naar de rechter stappen om van zijn echtgenoot te scheiden als deze overspel pleegt?


A: Ja, als een getrouwd persoon overspel pleegt, heeft de man of vrouw van die persoon meestal het recht naar de rechter te stappen om van hem of haar te scheiden.

V: Waar komt het woord "overspel" vandaan?


A: Het woord "overspel" komt van het Latijnse woord voor "veranderen, bederven": "adulterare".

V: Wat is de betekenis van het woord "adulterare"?


A: "Adulterare" betekent "anders maken" en wordt gevormd uit de combinatie van "ad" (naar), "alter" (ander) en "zijn" (waardoor het een werkwoord wordt).

V: Wat is de oorsprong van het woord "volwassene"?


A: Het woord "volwassen" komt van een andere Latijnse wortel, "adolescere", wat opgroeien of volwassen worden betekent, en is een combinatie van "ad" (naar), "alere" (voeden, groeien), en het inchoatieve tussenvoegsel "sc" (wat betekent in een toestand komen van).

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3