Harold Camping

Harold Egbert Camping (19 juli 1921 - 15 december 2013) was een Amerikaanse christelijke radiozender. Zijn ouders waren Nederlandse immigranten. Hij was sinds 1958 voorzitter van Family Radio, een in Californië gevestigde radiozendergroep die uitzendt naar meer dan 150 markten in de Verenigde Staten. In 2011 ging hij na een beroerte met pensioen, maar bleef tot aan zijn dood een rol spelen bij Family Radio. Camping is opmerkelijk voor het toepassen van de numerologie op zijn interpretaties van bijbelpassages in een poging om data voor de eindtijd te voorspellen.

Zijn voorspelling voor het einde van 2011 was dat Jezus Christus op 21 mei 2011 naar de aarde zou terugkeren, dat de rechtvaardigen naar de hemel zouden vliegen en dat er vijf maanden van vuur, zwavel en plagen op aarde zouden volgen, waarbij elke dag miljoenen mensen zouden sterven, met als hoogtepunt het einde van de wereld op 21 oktober 2011. Hij had eerder voorspeld dat er op 21 mei 1988 en 6 september 1994 vonnissen zouden worden geveld.

Zijn voorspelling voor 21 mei 2011 werd breed uitgemeten, mede door een massale publiciteitscampagne van Family Radio, en leidde tot reacties van zowel atheïstische als christelijke organisaties. Nadat 21 mei voorbij was gegaan zonder de voorspelde incidenten, zei Camping dat hij geloofde dat er op die datum een "geestelijk" oordeel had plaatsgevonden, en dat de fysieke Verkrachting zou plaatsvinden op 21 oktober 2011, tegelijkertijd met de vernietiging van het universum door God. Met uitzondering van één persoptreden op 23 mei 2011, ontweek Camping grotendeels de persinterviews na 21 mei, in het bijzonder nadat hij in juni een beroerte kreeg. 21 oktober 2011, ging voorbij zonder de voorspelde apocalyps, waardoor de International Business Times het kamperen tot een "valse profeet" uitriep.

Het kamperen werd gemeld om met pensioen te zijn gegaan van zijn positie bij Family Radio vanaf 16 oktober 2011, slechts enkele dagen voor zijn laatste voorspelde datum voor het einde van de wereld. Zijn dochter verduidelijkte later echter dat hij niet met pensioen was gegaan, maar dat hij zijn functie bij de Familieradio behield terwijl hij thuis werkte. In een privé-interview gaf hij toe dat hij niet langer geloofde dat iemand de tijd van de Rapture of het einde van de wereld kon kennen, in schril contrast met zijn eerdere standvastige houding ten opzichte van het onderwerp.

Vragen en antwoorden

V: Wie was Harold Egbert Camping?


A: Harold Egbert Camping was een Amerikaanse christelijke radio-omroeper. Zijn ouders waren Nederlandse immigranten, en hij was voorzitter van Family Radio, een in Californië gevestigde radiozendergroep die sinds 1958 op meer dan 150 markten in de Verenigde Staten uitzendt.

V: Wat probeerde Camping te doen met Bijbelpassages?


A: Camping probeerde numerologie toe te passen op zijn interpretaties van Bijbelpassages in een poging data te voorspellen voor de Eindtijd.

V: Wanneer voorspelde Camping oordeelsdagen?


A: Camping voorspelde oordeelsdagen op 21 mei 1988, 6 september 1994 en 21 mei 2011.

V: Wat deed Family Radio als reactie op deze voorspelling?


A: Family Radio lanceerde een massale publiciteitscampagne als reactie op deze voorspelling.

V: Vonden de voorspelde gebeurtenissen plaats op 21 mei 2011?


A: Nee, de voorspelde gebeurtenissen vonden niet plaats op 21 mei 2011.

V: Wat gebeurde er na 21 oktober 2011 zonder de voorspelde apocalyps?


A: Nadat 21 oktober 2011 voorbij was zonder de voorspelde apocalyps, verklaarde The International Business Times Camping tot "valse profeet".

V: Hoe veranderden Camping's opvattingen nadat zijn voorspellingen mislukten? A: Nadat zijn voorspellingen mislukten, gaf Camping in een privé-interview toe dat hij niet langer geloofde dat iemand het tijdstip van de vervoering of het einde van de wereld kon weten - in sterk contrast met zijn eerdere standpunten over dit onderwerp.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3