Nederlanders

Nederlanders zijn de mensen die in Nederland wonen, of die uit Nederland komen. Vaak wordt Nederland Nederland genoemd, maar dit is slechts een deel van Nederland. De Nederlandse cultuur en etniciteit zijn ook buiten Nederland te vinden, met een groot aantal Nederlanders die in de Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Afrika, Suriname en Namibië wonen.

Veel uitvinders waren Nederlanders, waaronder Hans Lippershey en Zacharias Janssen, die de microscoop en de telescoop zouden hebben uitgevonden. Veel beroemde schilders waren ook Nederlanders, waaronder Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh en Johannes Vermeer.

De definitie van etniciteit is niet altijd duidelijk. Men kan alle mensen die in Nederland wonen als Nederlanders tellen, maar velen zijn dat niet. Dit komt omdat veel mensen die in Nederland wonen daar niet geboren zijn. Ongeveer 15,5 miljoen mensen in Nederland hebben daadwerkelijk de Nederlandse nationaliteit. Ongeveer 1 miljoen mensen die in Nederland wonen hebben niet de Nederlandse nationaliteit. Om het verwarrend te maken, hebben ook mensen die in de andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden wonen (waaronder Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland) de Nederlandse nationaliteit. Toch kunnen nog meer mensen in Nederland die daar niet geboren zijn, ook "Nederlander" worden genoemd. Volgens sommige definities kunnen ook mensen die in Nederland zijn geboren, maar van wie de ouders niet zijn, niet Nederlands worden genoemd. Deze definitie laat bijna 20% van de gehele Nederlandse bevolking 'buitenlands' zijn.

De Nederlandstalige wereldZoom
De Nederlandstalige wereld

De fietsenstalling bij Zwolle, station Overijssel, een typisch Nederlandse uitvindingZoom
De fietsenstalling bij Zwolle, station Overijssel, een typisch Nederlandse uitvinding

Demografie

Over de hele wereld zijn er zo'n 30 miljoen Nederlanders:

Land

Aantal mensen

Nederland

16,587,551

VS

5,087,000

Zuid-Afrika

~5,000,000

Canada

923,000

Australië

268,000

Duitsland

164,000

België

123,454

Frankrijk

83,000

Nieuw-Zeeland

~50,000

De rest van de wereld

~50,000

Totaal

33,892,000

Bevolkingsgroei

In de afgelopen 150 jaar heeft Nederland een relatief snelle bevolkingsgroei doorgemaakt in vergelijking met de rest van Europa. Ter vergelijking: De Belgische bevolking groeide van 50% meer inwoners in 1850 tot een derde minder in 2000. De bevolking van Nederland groeide van 3 miljoen in 1850, tot 5 miljoen in 1900, tot 10 miljoen in 1950 en tot 16 miljoen in 2000.

Bevolkingsgroei in duizendenZoom
Bevolkingsgroei in duizenden

Moderne samenleving

De Nederlandse samenleving kan in het heden worden gezien als een zeer multiculturele samenleving. Ongeveer 20% van de gehele Nederlandse bevolking is niet van Nederlandse afkomst (deze mensen worden in het Nederlands allochtoon genoemd). Zelfs de meeste leden van het Nederlandse Koninklijk Huis zijn allochtoon. Dit komt voort uit het feit dat Nederland sinds het begin van de Republiek (in 1588) tolerant was ten opzichte van andere nationaliteiten en andere religies. In de 17de eeuw was het niet vreemd dat bijvoorbeeld moslims in Amsterdam woonden. Vanaf de jaren zestig kwamen veel arbeiders uit Turkije en Marokko naar Nederland voor tijdelijk werk. Veel van deze gastarbeiders verbleven in Nederland. Nederland heeft dan ook een grote Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Immigratie uit met name de voormalige koloniën Suriname en Indonesië leidde ook tot de multiculturele samenleving van nu. Recente gebeurtenissen (zoals de moord op Theo van Gogh door een radicale moslim) hebben geleid tot negatieve opvattingen over allochtonen bij een deel van de Nederlanders.

De Nederlandse samenleving staat ook bekend om haar liberale opvattingen. Nederland was het eerste land dat het homohuwelijk (het huwelijk van homoseksuelen) legaliseerde. Nederland heeft een sterke homorechtenbeweging. Ook abortus en euthanasie zijn in Nederland onder strikte voorwaarden legaal. Nederland is ook het enige land ter wereld waar het gebruik van marihuana "gedoogd" is. Dit betekent dat het niet legaal is om te produceren, maar dat de wetten tegen het gebruik ervan niet actief worden gehandhaafd.

Nederland is een van de drukste landen ter wereld. Tot juli 2018 wonen er zo'n 17,2 miljoen geregistreerde mensen in het kleine land. De meeste Nederlanders wonen in steden, met een stad waar minstens 25.000 mensen wonen. 8,7 miljoen Nederlanders wonen in agglomeraties (met elkaar verbonden stedelijke gebieden, een soort grootstedelijk gebied). Dat is ongeveer 54% van alle Nederlanders. Ongeveer 15% van de Nederlanders woont in steden die niet in een agglomeratie liggen. De overige 30% woont in dorpen (plaatsen met minder dan 25.000 inwoners).

Reizen

Nederland is een land waar veel gebruik wordt gemaakt van fietsen. Bijna 30% van alle verplaatsingen in Nederland wordt met de fiets gedaan. De fietsen worden zo veel gebruikt dat er in heel Nederland honderden fietsenstallingen worden gebouwd. In Amsterdam is er zelfs een 3 verdiepingen hoge fietsenstalling. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van treinen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de VS). De grootste spoorwegmaatschappij (NS) heeft 1,1 miljoen reizigers per dag. Dat is 7 procent van de totale Nederlandse bevolking per dag.

Het 3 verdiepingen hoge fietskavel in AmsterdamZoom
Het 3 verdiepingen hoge fietskavel in Amsterdam

Vragen en antwoorden

V: Wie zijn de Nederlanders?


A: Nederlanders zijn de mensen die in Nederland wonen, of die uit Nederland komen.

V: Wat wordt vaak Nederland genoemd?


A: Nederland wordt vaak een deel van Nederland genoemd.

V: Waar zijn de Nederlandse cultuur en etniciteit nog meer te vinden?


A: De Nederlandse cultuur en etniciteit zijn ook buiten Nederland te vinden. Een groot aantal Nederlanders woont in de Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Afrika, Suriname en Namibië.

V: Wie heeft de microscoop en de telescoop uitgevonden?


A: De uitvinders van de microscoop en de telescoop waren Hans Lippershey en Zacharias Janssen.

V: Welke beroemde schilders zijn Nederlanders geweest?


A: Bekende schilders die Nederlander zijn geweest zijn onder andere Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh en Johannes Vermeer.

V: Hoeveel mensen in Nederland hebben eigenlijk de Nederlandse nationaliteit?


A: Ongeveer 15,5 miljoen mensen in Nederland hebben de Nederlandse nationaliteit.

V: Hoeveel mensen in Nederland hebben niet de Nederlandse nationaliteit?A: Ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland hebben niet de Nederlandse nationaliteit.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3