Louis XVIII

Louis XVIII (1755- 1824), was koning van Frankrijk van april 1814 tot maart 1815 en opnieuw van juli 1815 tot september 1824.

Hij werd koning met de Bourbon Restauratie van de monarchie na de omverwerping van NapoleonI. Hij regeerde een constitutionele monarchie, wat betekent dat hij niet de belangrijkste leider van zijn regering was. In tegenstelling tot sommige constitutionele monarchen had hij echter wel enige invloed op de politiek.

Hij werd geboren in Versailles, was de broer van Lodewijk XVI van Frankrijk en stond in zijn vroege leven bekend als de Comte de Provence. Hij bleef in Parijs na het begin van de FranseRevolutie in 1789, maar ontsnapte twee jaar later naar België. Na de executie van Lodewijk XVI in 1793 en de dood van de zoon van LodewijkXVI in 1795, noemde hij zich Lodewijk XVIII. Hij leefde als banneling in verschillende Europese landen tot hij koning werd na Napoleons eerste troonsafstand in 1814. Bij Napoleons terugkeer naar de macht in 1815 vluchtte Lodewijk echter opnieuw naar België; later datzelfde jaar werd hij weer op de troon gezet na Napoleons definitieve nederlaag bij Waterloo. Hij bleef op de troon tot aan zijn dood in 1824.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3