Paus Pontian

Paus Pontianus (Pontianus) (paus van 230-235 d. 235 C.E.), was de achttiende paus, met als officiële titel de bisschop van Rome van de Katholieke Kerk. Pontianus diende als paus vooral tijdens de regering van de Romeinse keizer Severus, die over het algemeen als een vreedzame periode voor de christenen werd beschouwd, maar stierf tijdens de regering van Maximinus Thrax. Maximinus Thrax duldde geen christenen en vervolgde hen met geweld. Hij arresteerde Pontianus en Hippolytus en stuurde hen naar de mijnen op Sardinië, waar zij spoedig stierven. Pontianus' lichaam werd korte tijd later naar Rome teruggebracht en zij werden begraven in de catacomben van Callistus aan de Appiaweg. Catacomben waren ondergrondse kamers waar veel christenen woonden, stierven en werden begraven.

Pontianus is bekend om zijn veroordeling van Origenes, een theoloog uit die tijd, en verbood zijn leer. Pontianus wordt beschouwd als een martelaar en een heilige van de katholieke kerk. Zijn feestdag wordt gevierd op 13 augustus samen met een mede-martelaar Hippolytus.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3