Paus

Dit artikel gaat over pausen in het algemeen. Voor de huidige paus, zie Paus Franciscus.

De paus is het hoofd van de katholieke kerk. Zijn officiële titel is de bisschop van Rome. Politiek gezien is hij ook het staatshoofd van Vaticaanstad. De huidige Paus is Paus Franciscus.

Pausen worden gekozen door kardinalen van de katholieke kerk. Als ze eenmaal gekozen zijn, houden ze de positie totdat ze sterven of ontslag nemen. Meestal nemen ze echter geen ontslag; paus Benedictus XVI is de enige paus die in de afgelopen 500 jaar ontslag heeft genomen. Een nieuw gekozen paus kiest een regeernaam. Iedereen krijgt deze nieuwe naam te horen als de Habemus Papam wordt voorgelezen. De huidige paus (Franciscus) heette Jorge Bergoglio voordat hij paus werd.

De naam Pope komt van het Griekse woord pappas, wat "vader" betekent. Katholieken geloven dat de paus onfeilbaar is wanneer hij uitspraken doet ex cathedra, dat wil zeggen officiële uitspraken over het geloof en de moraal, wat betekent dat God niet zal toestaan dat zijn volgelingen worden misleid door hun leider een verkeerde uitspraak te laten doen. Slechts twee van de uitspraken van de Paus zijn ex-cathedra geweest.

Pausen reizen vandaag de dag naar vele landen over de hele wereld om te preken. De paus is de enige persoon ter wereld die zowel de kerk als de overheid leidt. Net als andere bisschoppen draagt hij een grote hoed die een mijter wordt genoemd en houdt hij een staf vast die een kromstaf wordt genoemd.

Standbeeld van paus Sylvester I voor een kerk in Pisa. Hij was de bisschop van Rome 314-335Zoom
Standbeeld van paus Sylvester I voor een kerk in Pisa. Hij was de bisschop van Rome 314-335

Recente pausen

Enkele recente pausen, en de tijd dat ze paus waren:

De pausen in Avignon

In delen van de Middeleeuwen hadden de Franse koningen veel invloed in Europa. Daarom woonden er zeven pausen (en twee antipoden) in Avignon, in plaats van in Rome. Het pausdom Avignon was van 1309 tot 1377. In die tijd stonden de pausen bekend om hun hebzucht en corruptie. Deze pausen waren bondgenoten van Frankrijk; de vijanden van Frankrijk waren ook hun vijanden.

De Bisschoppen van Rome die in Avignon woonden waren:

  1. Paus Clement V: 1305-1314
  2. Paus Johannes XXII: 1316-1334
  3. Paus Benedictus XII: 1334-1342
  4. Paus Clemens VI: 1342-1352
  5. Paus Innocentius VI: 1352-1362
  6. Paus Urbanus V: 1362-1370
  7. Paus Gregorius XI: 1370–1378

Twee antipopen waren ook in Avignon gevestigd:

  • Clement VII: 1378-1394
  • Benedictus XIII: 1394-1423 (verbannen uit Avignon in 1403)

Antipopen waren mensen die werden gekozen door kleine groepen die de officiële keuze niet leuk vonden. Catherine van Siena overtuigde paus Gregorius XI om terug te keren naar Rome. Helaas stierf hij kort na zijn verhuizing. De kardinalen kozen vervolgens Urbanus VI als volgende paus. De Franse kardinalen erkenden deze verkiezing niet als legitiem. Zij verklaarden de pauselijke zetel vacant, wat leidde tot het Westerse Schisma. Het schisma duurde tot het Concilie van Konstanz in 1417. In die tijd was er een paus in Rome, een Antipoop in Avignon en enige tijd een tweede tegenpaus. Elk van de drie werd door verschillende Europese mogendheden als legitieme paus erkend. Dit leidde tot een grote breuk in de kerk als geheel. De raad verkoos Paus Martinus V als nieuwe paus, erkend door alle partijen.

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wie is de huidige paus?


A: De huidige paus is paus Franciscus.

V: Hoe worden pausen gekozen?


A: Pausen worden gekozen door kardinalen van de katholieke kerk.

V: Wat gebeurt er wanneer een nieuwe paus wordt gekozen?


A: Wanneer een nieuwe paus wordt gekozen, kiest hij een regeringsnaam en iedereen krijgt deze nieuwe naam te horen wanneer de Habemus Papam wordt voorgelezen.

V: Wat betekent de titel "Paus"?


A: De titel "Paus" komt van het Griekse woord pappas dat "vader" betekent.

V: Is het gebruikelijk dat pausen aftreden?


A: Nee, het is niet gebruikelijk dat pausen aftreden; paus Benedictus XVI was zelfs de enige in de afgelopen 500 jaar die dat deed.

V: Zijn er speciale bevoegdheden verbonden aan het pausschap?


A: Katholieken geloven dat de paus onfeilbaar is bij het afleggen van ex cathedra-uitspraken (officiële verklaringen over geloof en moraal) - wat betekent dat God niet zal toestaan dat zijn volgelingen worden misleid door hun leider een verkeerde uitspraak te laten doen. Slechts twee uitspraken van een paus zijn ex cathedra geweest.

V: Welke activiteiten ontplooien hedendaagse pausen gewoonlijk? A: Moderne pausen reizen gewoonlijk door vele landen in de wereld om te prediken en leiding te geven aan zowel kerkelijke als regeringsactiviteiten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3