Camille Pissarro

Camille Pissarro (10 juli 1830 - 12 november 1903) was een Franse impressionistische schilder. Hij werd geboren op Sint Tomas op de Maagdeneilanden. Pissarro stierf in Parijs.

Hij was de enige kunstenaar die zowel in de vorm van het Impressionisme als in de vorm van het Post-impressionisme exposeerde. Pissarro leerde van grote voorgangers, waaronder Gustave Courbet en Jean-Baptiste-Camille Corot. Later studeerde en werkte hij samen met Georges Seurat en Paul Signac toen hij op 54-jarige leeftijd de Neo-Impressionistische stijl aannam.

In 1873 hielp hij met het oprichten van een vereniging van vijftien aspirant-artiesten, waarbij hij de groep bij elkaar hield en de andere leden aanmoedigde. Kunsthistoricus John Rewald noemde Pissarro de "deken van de impressionistische schilders", niet alleen omdat hij de oudste van de groep was, maar ook "op grond van zijn wijsheid en zijn evenwichtige, vriendelijke en hartelijke persoonlijkheid". Cézanne zei: "Hij was een vader voor mij. Een man om te overleggen en een beetje zoals de goede Heer". Hij was ook een van Gauguin's mentoren. Renoir noemde zijn werk "revolutionair", door zijn artistieke uitbeeldingen van de gewone man. Pissarro stond erop om individuen te schilderen in een natuurlijke omgeving zonder "kunstgreep of grootsheid".

Pissarro is de enige kunstenaar die zijn werk op alle acht Parijse impressionistische tentoonstellingen heeft getoond, van 1874 tot 1886. Hij trad op als vaderfiguur voor de impressionisten en, in wisselende degressie, voor alle vier de grote postimpressionisten, waaronder Georges Seurat, Paul Cézanne, Vincent van Gogh en Paul Gauguin.

Zelfportret, 1873Zoom
Zelfportret, 1873

Gesprek , ca. 1881Zoom
Gesprek , ca. 1881

Rouen, rue de l'Épicerie, 1898Zoom
Rouen, rue de l'Épicerie, 1898

De Boulevard Montmatre in het voorjaar van 1897Zoom
De Boulevard Montmatre in het voorjaar van 1897

De Londense jaren

De Frans-Pruisische oorlog van 1870-71 dwong Pissarro in september 1870 zijn huis te ontvluchten; hij keerde in juni 1871 terug om te constateren dat het huis, en daarmee veel van zijn vroege schilderijen, door Pruisische soldaten was verwoest. In december 1870 hadden hij en zijn familie hun toevlucht gezocht in Londen en zich gevestigd in Crystal Palace, in het zuidwesten van Londen.

Via de schilderijen die Pissarro in deze periode voltooide, neemt hij Sydenham en Norwood op in een tijd dat ze nog maar kort geleden met elkaar verbonden waren via de spoorwegen. Een van de grootste van deze schilderijen is een uitzicht op de St. Bartholomew's Church in Lawrie Park Avenue, algemeen bekend als The Avenue, Sydenham, in de collectie van de National Gallery, Londen.

Tijdens zijn verblijf in Opper-Norwood werd Pissarro voorgesteld aan de kunsthandelaar Paul Durand-Ruel, die twee van zijn 'Londense' schilderijen kocht. Durand-Ruel werd vervolgens de belangrijkste kunsthandelaar van de nieuwe school van het Franse impressionisme.

Terugkomend op Frankrijk, bezocht Pissarro in 1890 opnieuw Engeland en schilderde een tiental scènes uit het centrum van Londen. Hij kwam terug in 1892 en schilderde in Kew Gardens en Kew Green, en ook in 1897, toen hij verschillende oliën van Bedford Park, Chiswick, produceerde.

Norwood, Londen (National Gallery, Londen)Zoom
Norwood, Londen (National Gallery, Londen)

Vragen en antwoorden

V: Waar is Camille Pissarro geboren?


A: Camille Pissarro werd geboren op Saint Tomas in de Maagdeneilanden.

V: Welke stijl van schilderen nam hij aan op 54-jarige leeftijd?


A: Op 54-jarige leeftijd nam Pissarro de neo-impressionistische stijl aan.

V: Van wie leerde Pissarro?


A: Pissarro leerde van grote voorlopers, waaronder Gustave Courbet en Jean-Baptiste-Camille Corot.

V: Wanneer hielp hij bij de oprichting van een genootschap van vijftien aspirant-kunstenaars?


A: In 1873 hielp Pissarro bij de oprichting van een genootschap van vijftien aspirant-kunstenaars.

V: Hoe wordt zijn werk door Renoir beschreven?


A: Renoir noemde zijn werk "revolutionair", door zijn artistieke portretten van de gewone man.

V: Wat zei Cézanne over hem? A: Cézanne zei: "Hij was een vader voor mij. Een man om te raadplegen en een beetje als de goede God".

V: Op hoeveel Impressionistische tentoonstellingen in Parijs heeft hij zijn werk getoond? A: Pissarro is de enige kunstenaar die zijn werk heeft getoond op alle acht Parijse Impressionistische tentoonstellingen, van 1874 tot 1886.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3