Gemenebest van Onafhankelijke Staten

Het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) is de confederatie van landen die vroeger de Sovjet-Unie vormden.

Op 8 december 1991 kwamen de leiders van Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne bijeen in het natuurreservaat Belovezhskaya Pushcha in Wit-Rusland. Zij bespraken de oprichting van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) in plaats van de Sovjet-Unie. Zij bereikten een akkoord over vele punten en ondertekenden een document tot oprichting van het GOS. Een van die punten was dat het bondgenootschap open zou staan voor alle republieken van de Sovjet-Unie. Ook andere landen met vergelijkbare doelstellingen zouden zich bij het GOS kunnen aansluiten.

De Sovjet-Unie had 15 republieken: Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne, Oezbekistan, Georgië, Estland, Letland en Litouwen. Op 6 september 1991 had de Sovjet-Unie de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen erkend. Van de overige 12 republieken zijn alle republieken (behalve Georgië) tot het GOS toegetreden. Voordat zij tot het GOS toetraden, waren de leiders van deze 11 landen op 21 december 1991 in Kazachstan bijeengekomen om de oorspronkelijke GOS-overeenkomst van 8 december 1991 te aanvaarden. In december 1993 is Georgië ook toegetreden tot het GOS. Op 26 augustus 2006 verliet Turkmenistan het permanente lidmaatschap en werd het geassocieerd lid. Op 15 augustus 2008 verliet Georgië het GOS-lidmaatschap en op 17 augustus 2009 eindigde het GOS-lidmaatschap officieel.

Met de oprichting van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) hield de Sovjet-Unie op te bestaan. Het was de ontbinding van de Sovjet-Unie. Velen zijn van mening dat Rusland met het GOS nog steeds enige controle heeft over de voormalige republieken van de Sovjet-Unie.

Het GOS heeft zijn hoofdkwartier in Minsk, Wit-Rusland. Een uitvoerend directeur staat aan het hoofd van het GOS. Het GOS is geen opvolger van de Sovjet-Unie. Het GOS is een organisatie of alliantie van onafhankelijke landen. Het lijkt meer op de Europese Gemeenschap. De landen die lid zijn van het GOS hebben ook veel overeenkomsten voor economische samenwerking en samenwerking op het gebied van defensie ondertekend. Zij hebben ook andere overeenkomsten voor samenwerking op het gebied van het buitenlands beleid en andere zaken ondertekend.

Zoom


Vragen en antwoorden

V: Wat is het Gemenebest van Onafhankelijke Staten?


A: Het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) is een confederatie van landen die vroeger de Sovjet-Unie vormden.

V: Hoeveel landen telt het GOS?


A: Het GOS bestaat momenteel uit negen lidstaten, waaronder Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan en Oezbekistan.

V: Wanneer is het GOS opgericht?


A: Het GOS is opgericht op 8 december 1991 na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

V: Wat is het doel van de GOS?


A: Het hoofddoel van de GOS is het bevorderen van economische samenwerking en integratie tussen de lidstaten. Het dient ook als platform voor onderlinge politieke dialoog en culturele uitwisseling.

V: Behoort elk land van de voormalige Sovjet-Unie tot het GOS?


A: Nee, niet alle voormalige Sovjetrepublieken zijn lid van het Gemenebest; sommige hebben ervoor gekozen niet toe te treden of zijn om verschillende redenen van het lidmaatschap uitgesloten.

V: Is er een officiële taal binnen het GOS?


A: Nee, er is geen officiële taal binnen het Gemenebest; veel burgers in de lidstaten spreken echter Russisch.

V: Zijn er nog andere organisaties die verband houden met het GOS?


A: Ja, er zijn verschillende andere organisaties die verbonden zijn met het Gemenebest, zoals de Eurasian Economic Community (EurAsEC), de Collective Security Treaty Organization (CSTO) en de Shanghai Cooperation Organization (SCO).

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3