Juffers

Waterjuffers zijn insecten in de orde Odonata. Waterjuffers lijken op libellen, maar behoren tot een aparte onderorde, de Zygoptera. Er zijn 20 families waterjuffers.

De vleugels van de meeste waterjuffers worden in rust langs en evenwijdig aan het lichaam gehouden. Er zijn ook waterjufferfamilies waarbij de vleugels opengehouden worden, zoals bij de echte libellen (Anisoptera).

Waterjuffers zijn meestal ook kleinere, zwakkere vliegers dan libellen, en hun ogen zijn ver van elkaar verwijderd, meer dan hun eigen diameter. Een ander onderscheid is dat hun voor- en achtervleugels op elkaar lijken; dit is niet het geval bij de echte libellen. Net als libellen kunnen waterjuffers niet lopen, maar alleen landen. Ook hun levenscyclus is vergelijkbaar. Ze hebben een onvolledige metamorfose, met een aquatische nimf die vleesetend is, evenals de volwassene.

Ze zijn vaak schitterend gekleurd, maar als ze op een struik landen, buiten het directe zonlicht, zijn ze niet gemakkelijk te zien. Ze landen en sluiten hun vleugels op hetzelfde moment. Ze hebben ogen die goed beweging waarnemen, en ze vliegen weg als er iets in de buurt beweegt. Hoewel ze dus kwetsbaar en zeer gekleurd zijn, worden ze niet gemakkelijk door roofdieren gevangen.

De mooie Demoiselle, Calopteryx virgo
De mooie Demoiselle, Calopteryx virgo

Kop van een waterjuffer. Let op de ogen: ze staan ver uit elkaar.
Kop van een waterjuffer. Let op de ogen: ze staan ver uit elkaar.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3