De revolutionibus orbium coelestium

De revolutionibus orbium coelestium (Over de omwentelingen van de hemelse sferen) is een groot werk van de renaissance-astronoom Nicolaus Copernicus (1473-1543).

Het boek, voor het eerst gedrukt in 1543 in Neurenberg, het Heilige RoomseRijk van de Duitse Natie, bood het bewijs dat de aarde om de zon draaide, en niet omgekeerd, zoals men had gedacht.

Dit was een alternatief model van het heelal voor Ptolemaeus' systeem met de aarde als middelpunt, dat sinds de oudheid was aanvaard.

Copernicus had zijn ideeën al vele jaren eerder uitgewerkt, maar durfde ze niet te publiceren uit angst voor de woede van de rooms-katholieke kerk. Uiteindelijk werd het boek vlak voor zijn dood gepubliceerd.

Heliocentrisch model' van het zonnestelsel met de zon in het centrum. Copernicus' manuscriptZoom
Heliocentrisch model' van het zonnestelsel met de zon in het centrum. Copernicus' manuscript

Titelpagina van de eerste drukZoom
Titelpagina van de eerste druk

Inhoud

In de standaard Engelse editie bevat het boek 330 folio bladzijden, 100 bladzijden met tabellen, en meer dan 20.000 getallen in tabelvorm.

Het boek is opgedragen aan paus Paulus III in een voorwoord dat stelt dat de wiskunde, en niet de natuurkunde, de basis moet zijn voor het begrijpen en aanvaarden van zijn nieuwe theorie.

De revolutionibus is verdeeld in zes "boeken" (secties of delen):

  • Boek I is een algemene visie op de heliocentrische theorie, en een samenvattende uiteenzetting van zijn kosmologie.
  • Boek II is hoofdzakelijk theoretisch en beschrijft de beginselen van de sferische astronomie en een lijst van sterren, als basis voor de argumenten die in de volgende boeken worden ontwikkeld.
  • Boek III beschrijft de schijnbare bewegingen van de zon en aanverwante verschijnselen.
  • Boek IV is een soortgelijke beschrijving van de maan en haar baanbewegingen.
  • De boeken V en VI zijn de uiteenzettingen van het nieuwe systeem. Zij leggen uit hoe de posities van astronomische objecten berekend kunnen worden op basis van het heliocentrische model.

Dit boek wordt vaak het begin van de moderne wetenschap genoemd.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3