Bisdom

Een bisdom is een gebied dat onder de leiding van een bisschop staat. Hij zorgt voor de religieuze behoeften van de christenen die er wonen. De bisschop organiseert het werk van de Kerk in het gebied, en is verantwoordelijk voor alle ambtsdragers (priesters) in zijn gebied. Een ander woord voor bisdom is see, of zelfs 'bisschoppelijke see'.

Het bisdom is de belangrijkste geografische eenheid van religieus gezag in de kerk. Aartsbisschoppen hebben een aartsbisdom. Binnen elk bisdom bevinden zich een aantal parochies. Elke parochie is het gebied dat onder toezicht staat van een plaatselijke priester, en maakt deel uit van het bisdom.

Geschiedenis

Toen het West-Romeinse Rijk in de 5e en 6e eeuw ten onder ging, namen de bisschoppen van de Kerk veel van de administratieve taken van de voormalige Romeinse prefecten over. De gebieden van kerkelijk bestuur vielen altijd samen met die van het Romeinse burgerlijk bestuur.

Duizend jaar later veroverde het Ottomaanse Rijk het Oost-Romeinse, of Byzantijnse Rijk. De oostelijke bisschoppen bleven vervolgens voortbestaan toen de Romeinse burgerlijke structuur werd uitgekleed. Menig oud bisdom, hoewel later verdeeld over verschillende bisdommen, behield de grenzen van een reeds lang verdwenen Romeinse bestuurlijke indeling.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3