Bisschop

Bisschop is de titel van een rang in de geestelijkheid van een christelijke kerk. Het bisdom dat door een bisschop wordt bestuurd, wordt een bisdom genoemd. Een bisschop kan de rang van aartsbisschop krijgen in een aartsbisdom.

Meestal zijn er priesters, dan zijn er bisschoppen. Sommige protestantse kerken hebben echter geen bisschoppen of aartsbisschoppen. De presbyteriaanse kerk is een voorbeeld. De kerk van Schotland wordt geleid door een moderator, die elk jaar door de Algemene Vergadering wordt gekozen. Andere christelijke bewegingen hebben geen bisschoppen of priesters: Quakers zijn een goed voorbeeld.

In de katholieke kerk wordt de paus door alle kardinalen uit hun midden gekozen. Volgens de kerkelijke wetgeving hoeft dit niet het geval te zijn: elke mannelijke, ongehuwde, gedoopte christen die geschikt wordt bevonden voor het ambt, kan paus worden. De laatste paus die geen bisschop was, was echter Urbanus VI (verkozen in 1378).

De paus is ook 'de bisschop van Rome'. In feite regeert hij een onafhankelijke staat binnen Rome, het Vaticaan genaamd. Alle rooms-katholieke bisschoppen geven antwoord aan de paus (of aan patriarchen in sommige orthodoxe kerken). In de Anglicaanse kerk worden bisschoppen geregeerd door aartsbisschoppen.

Meestal is een bisschop te herkennen aan een speciale hoed, een mijter genaamd.

Katholieke bisschop van Yola Bisdom, Stephen Mamza, in Michika, Nigeria.Zoom
Katholieke bisschop van Yola Bisdom, Stephen Mamza, in Michika, Nigeria.

Een bisschopsmijterZoom
Een bisschopsmijter

Vragen en antwoorden

V: Wat is een bisschop?
A: Een bisschop is een soort geestelijke in sommige christelijke kerken. Zij zijn de leider van de christenen en christelijke priesters in elk bisdom, en zij hebben een bisschoppelijke troon in de hoofdkerk van het bisdom (kathedraal genoemd).

V: Zijn er bisschoppen in alle kerkgenootschappen?
A: Nee, sommige protestantse kerkgenootschappen hebben geen bisschoppen of aartsbisschoppen. Een voorbeeld is het presbyterianisme, dat een leider heeft die Moderator wordt genoemd en die elk jaar door de Algemene Vergadering wordt gekozen. Andere christelijke bewegingen zoals de Quakers hebben ook geen bisschoppen of priesters.

V: Hoe wordt iemand paus?
A: Volgens het kerkelijk recht kan elke mannelijke, ongehuwde, gedoopte christen die geschikt wordt geacht voor het ambt, paus worden. Sinds 1378 zijn echter alle pausen bisschoppen. De paus wordt ook wel "de bisschop van Rome" genoemd, en hij regeert een onafhankelijke staat binnen Rome, Vaticaanstad genaamd.

V: Wie regeert de bisschoppen in de Anglicaanse kerken?
A: Bisschoppen in Anglicaanse kerken worden bestuurd door aartsbisschoppen.

V: Aan welk kledingstuk is een bisschop te herkennen?
A: Een bisschop is meestal te herkennen aan zijn speciale hoed, een mijter genaamd.

V: Zijn alle rooms-katholieke bisschoppen verantwoording schuldig aan de paus?
A: Ja, alle rooms-katholieke bisschoppen vallen onder de paus of onder patriarchen in sommige orthodoxe kerken.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3