Ontdekking (observatie)

Ontdekken is het ontdekken van iets nieuws, of iets "ouds" dat onbekend was. In de wetenschap en academische disciplines is ontdekking de waarneming van nieuwe verschijnselen. Het is de ontdekking van nieuwe acties, of nieuwe gebeurtenissen. Het levert nieuwe redeneringen op om de kennis te verklaren die door dergelijke waarnemingen is vergaard. Een ontdekking kan soms gebaseerd zijn op eerdere ontdekkingen, samenwerkingsverbanden of ideeën. Sommige ontdekkingen betekenen een radicale doorbraak in kennis of technologie. Visuele ontdekkingen worden vaak waarnemingen genoemd.

Wetenschappelijke ontdekking

Vóór de 17e eeuw was er een buitengewoon genie voor nodig om zelfs maar kleine ontdekkingen te doen. Mannen als Galileo Galilei, Isaac Newton en vele van hun tijdgenoten deden grote ontdekkingen. Maar hun grootste bijdrage was het ontwikkelen en bevorderen van de wetenschappelijke methode. Dit was een georganiseerde methode om nieuwe ontdekkingen te doen. Tegen het einde van de eeuw explodeerde de wetenschap letterlijk met nieuwe ontdekkingen. Gewone geleerde wetenschappers konden nu doen wat vroeger alleen genieën konden doen. De oude Grieken baseerden zich op observatie en filosofie om theorieën op te stellen over de fysische wetten van het universum. Vanaf de 17e eeuw gebruikten wetenschappers nu wetenschappelijke bewijzen voor hun ontdekkingen door middel van experimenten. Zij verdedigden hun ontdekkingen ook tegenover hun gelijken. Dit was een belangrijk onderdeel van de wetenschappelijke methode.

Vragen en antwoorden

V: Wat is ontdekking?


A: Ontdekken is iets nieuws vinden dat voorheen onbekend was of iets ouds vinden dat voorheen niet bekend was.

V: Wat is de betekenis van ontdekking in de wetenschap en in academische disciplines?


A: In de wetenschap en academische disciplines is ontdekking de waarneming van nieuwe verschijnselen die een nieuwe redenering oplevert om de kennis te verklaren die door dergelijke waarnemingen is vergaard.

V: Kan ontdekking gebaseerd zijn op eerdere ontdekkingen, ideeën en samenwerkingsverbanden?


A: Ja, ontdekking kan soms gebaseerd zijn op eerdere ontdekkingen, samenwerkingen of ideeën.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van ontdekkingen?


A: Enkele voorbeelden van ontdekkingen zijn nieuwe acties, nieuwe gebeurtenissen en visuele ontdekkingen die vaak waarnemingen worden genoemd.

V: Betekent elke ontdekking een radicale doorbraak?


A: Nee, niet elke ontdekking betekent een radicale doorbraak in kennis of technologie.

V: Wat zijn visuele ontdekkingen?


A: Visuele ontdekkingen verwijzen naar de ontdekking van iets nieuws door middel van zicht of waarnemingen die vaak waarnemingen worden genoemd.

V: Hoe beïnvloeden ontdekkingen kennis en redeneringen op een bepaald gebied?


A: Ontdekkingen leveren nieuwe redeneringen en verklaringen op om de kennis te verklaren die door dergelijke waarnemingen is vergaard, waardoor de kennisbasis op een bepaald gebied wordt uitgebreid.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3