Eenden

Eenden zijn vogels in de familie Anatidae. Eenden zijn nauw verwant aan zwanen en ganzen, die tot dezelfde familie behoren. Eenden zijn geen monofyletische groep. Ze zijn een 'vorm taxon', aangezien zwanen en ganzen (in dezelfde familie) geen eenden worden genoemd. Het belangrijkste verschil is dat eenden kortere nekken hebben, en kleiner zijn.

Andere zwem- en duikvogels, zoals futen en leeuwen, zijn geen eenden. Een baby eendje wordt een eendje genoemd, en een mannetje eendje wordt een draak genoemd. De meeste eenden zijn watervogels. Ze zijn zowel in zout water als in zoet water te vinden.

Eenden leggen één keer per jaar eieren en zijn omnivoor, ze eten waterplanten en kleine dieren. Eenden voeden zich aan het wateroppervlak of op het land, of zo diep als ze kunnen komen door omhoog te gaan zonder volledig onder water te gaan. Langs de rand van de snavel bevindt zich een kamvormige structuur die pecten wordt genoemd. Deze sproeit het water van de zijkant van de snavel en houdt het voedsel vast. De pecten worden ook gebruikt om veren te prepareren. Duikeenden duiken diep om hun voedsel te halen.

Veel eenden zijn migrerend. Dit betekent dat ze de zomermaanden op een andere plaats doorbrengen dan de wintermaanden. Eenden vertonen een kosmopolitische verspreiding, ze zijn over de hele wereld te vinden, behalve op Antarctica. Sommige eendensoorten leven op de South Georgia en Auckland Eilanden, die subantarctisch zijn. Veel soorten hebben zich gevestigd op afgelegen eilanden, zoals de Kerguelen of Hawaï.

Sommige eenden worden door mensen gefokt en gehouden. Het zijn geen wilde eenden. Ze worden gehouden om te voorzien in voedsel (vlees en eieren), of om hun veren te gebruiken voor kussens en andere zaken in huis. Vooral in Azië eten veel mensen graag eenden.

Eenden worden soms als huisdier gehouden. Ze worden vaak door groepen mensen op openbare vijvers gehouden vanwege hun schoonheid en rustgevende natuur. Mensen voeren vaak eenden in vijvers met oudbakken brood, waarbij ze denken dat de eenden graag iets te eten willen hebben. Brood is echter niet gezond voor eenden en kan hen doden.

De populaire fictieve eenden zijn onder andere Daffy Duck uit Looney Tunes en Donald Duck uit Disney.


Waar zij gaat, gaan zij: het resultaat van het inprenten...Zoom
Waar zij gaat, gaan zij: het resultaat van het inprenten...

Australische sproeterige eend, mannetje.Zoom
Australische sproeterige eend, mannetje.

Mannelijke mandarijneendZoom
Mannelijke mandarijneend

Gerelateerde pagina's

  • Watervogels
  • Het lelijke eendje

Vragen en antwoorden

V: Hoe wordt een baby-eend genoemd?


A: Een baby-eend wordt een eendje genoemd.

V: Wat voor soort vogels zijn eenden?


A: Eenden zijn vogels uit de familie Anatidae.

V: Hoe komen eenden aan hun voedsel?


A: Eenden voeden zich aan het wateroppervlak of op het land, of zo diep als ze kunnen bereiken door zich op te richten zonder volledig onder te duiken. Duikeenden duiken diep om aan hun voedsel te komen.

V: Zijn eenden verwant aan zwanen en ganzen?


A: Ja, eenden zijn nauw verwant aan zwanen en ganzen, die tot dezelfde familie behoren.

V: Is brood gezond voor eenden?


A: Nee, brood is niet gezond voor eenden en kan zelfs dodelijk zijn. In de natuur eten eenden grassen, waterplanten, vissen, insecten, kleine amfibieën, wormen en kleine weekdieren.

V: Waar zijn wilde eenden te vinden?


A: Wilde eenden komen overal ter wereld voor, behalve op Antarctica. Sommige soorten leven op subantarctische eilanden zoals South Georgia en Auckland Islands of afgelegen eilanden zoals Kerguelen of Hawaï.

V: Worden andere zwem- en duikvogels tot de eendenfamilie gerekend?


A:Nee, andere zwem- en duikvogels zoals futen en eenden worden niet tot de eendenfamilie gerekend, ook al lijken ze qua uiterlijk op elkaar.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3