Eon

Een eon (of aeon) is een term in de aardwetenschappen voor de langste perioden van tijd. Het beschrijft een deel van het bestaan van de aarde dat honderden miljoenen jaren duurt.

Een geologische eon is een deel van het bestaan van de aarde, bestaande uit een aantal tijdperken van verschillende lengte. Een geologisch tijdperk bestaat uit twee of meer kortere perioden, die geologische perioden worden genoemd. Een geologische periode is op zijn beurt weer opgebouwd uit nog kortere perioden, die tijdperken worden genoemd.

Geologen hebben namen gegeven aan alle tijdperken, tijdperken, perioden en tijdperken die zij hebben gevonden door naar gesteenten te kijken. De namen die aan elk tijdperk zijn gegeven, beschrijven iets over dat tijdperk, of over de gesteenten die in die tijd zijn ontstaan.

Zo bevinden wij ons nu in het Phanerozoïcum eon, dat komt van de Griekse woorden voor leven dat wij kunnen zien, dat wil zeggen dat er dieren en planten waren die groot genoeg waren om zonder lens te kunnen zien. Dit tijdperk begon ongeveer 545 miljoen jaar geleden.AlegsaOnline.com - 2020 - License CC3