Eon (geologie)

Een eon (of aeon) is een term in de aardwetenschappen voor de langste perioden van tijd. Het beschrijft een deel van het bestaan van de aarde dat honderden miljoenen jaren duurt.

Een geologische eon is een deel van het bestaan van de aarde, bestaande uit een aantal tijdperken van verschillende lengte. Een geologisch tijdperk bestaat uit twee of meer kortere perioden, die geologische perioden worden genoemd. Een geologische periode is op zijn beurt weer opgebouwd uit nog kortere perioden, die tijdperken worden genoemd.

Geologen hebben namen gegeven aan alle tijdperken, tijdperken, perioden en tijdperken die zij hebben gevonden door naar gesteenten te kijken. De namen die aan elk tijdperk zijn gegeven, beschrijven iets over dat tijdperk, of over de gesteenten die in die tijd zijn ontstaan.

Zo bevinden wij ons nu in het Phanerozoïcum eon, dat komt van de Griekse woorden voor leven dat wij kunnen zien, dat wil zeggen dat er dieren en planten waren die groot genoeg waren om zonder lens te kunnen zien. Dit tijdperk begon ongeveer 545 miljoen jaar geleden.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een eon?


A: Een eon is de langste tijdsperiode in de aardwetenschappen, die honderden miljoenen tot miljarden jaren duurt.

V: Hoe wordt een geologisch eon gedefinieerd?


A: Een geologisch eon is een deel van het bestaan van de aarde, bestaande uit een aantal tijdperken van verschillende lengte.

V: Waaruit bestaat een geologisch tijdperk?


A: Een geologisch tijdperk bestaat uit twee of meer kortere perioden, geologische perioden genaamd.

V: Waaruit bestaat een geologische periode?


A: Een geologische periode bestaat uit nog kortere perioden, epochen genaamd.

V: Hoe noemen geologen eonen, tijdperken, perioden en tijdperken?


A: Geologen geven namen aan alle eonen, tijdperken, periodes en tijdperken die zij hebben gevonden door stenen te bekijken.

V: Wat beschrijven de namen die aan elk eon worden gegeven?


A: De namen die aan elk tijdperk worden gegeven, beschrijven iets over die tijd, of de gesteenten die in die tijd werden gemaakt.

V: Wat is het Phanerozoïcum en wanneer is het begonnen?


A: Het Phanerozoïcum is het huidige eon waarin wij leven, dat ongeveer 545 miljoen jaar geleden begon. Het is genoemd naar de Griekse woorden voor leven dat we kunnen zien, verwijzend naar de aanwezigheid van dieren en planten die groot genoeg zijn om zonder lens te kunnen zien.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3