Exoskelet

Een exoskelet ondersteunt en beschermt het lichaam van een dier van buitenaf en niet zoals het inwendige endoskelet - van bijvoorbeeld de mens - van binnenuit.

Veel ongewervelde dieren (zoals weekdieren met schelpen) hebben een exoskelet in de zin van uitwendige harde delen. Maar als men van een exoskelet spreekt, bedoelt men meestal dat van geleedpotigen (d.w.z. insecten, spinnen, myriapoden en schaaldieren).

Exoskeletten bevatten stijve en resistente componenten die een reeks functionele functies vervullen, waaronder bescherming, uitscheiding, detectie, ondersteuning, voeding en (voor terrestrische organismen) fungeren als barrière tegen uitdroging. Exoskeletten verschenen ongeveer 550 miljoen jaar geleden voor het eerst in het fossielenbestand en hun evolutie wordt beschouwd als een cruciale rol in de Cambrischeexplosie van dieren die daarna plaatsvond.

De kop van een mier: Chitine type
De kop van een mier: Chitine type


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3