Dierenrijk

Dieren zijn eukaryote organismen met veel cellen. Zij gebruiken geen licht om energie te krijgen zoals planten dat doen. Dieren gebruiken verschillende manieren om energie uit andere levende wezens te halen. Ze kunnen andere levende wezens eten, hoewel sommige parasieten zijn of fotosynthetische protisten als symbionten hebben.

De meeste dieren zijn mobiel, dat wil zeggen dat ze zich kunnen verplaatsen. Dieren nemen zuurstof op en geven kooldioxide af. Deze celademhaling maakt deel uit van hun metabolisme (chemische werking). In beide opzichten verschillen ze van planten. Ook hebben de cellen van dieren andere celmembranen dan die van andere eukaryoten zoals planten en schimmels. De studie van dieren wordt zoölogie genoemd.

Planten zijn ook meercellige eukaryote organismen, maar leven door licht, water en basiselementen te gebruiken om hun weefsels te maken.

Groepering van dieren

Er zijn veel verschillende soorten dieren. De gewone dieren die de meeste mensen kennen, vormen slechts ongeveer 3% van het dierenrijk. Wanneer biologen naar dieren kijken, vinden ze dingen die bepaalde dieren gemeen hebben. Zij gebruiken dit om de dieren in een biologische classificatie in te delen. Ze denken dat er miljoenen soorten bestaan, maar ze hebben er maar ongeveer een miljoen geïdentificeerd.

Dieren kunnen hoofdzakelijk worden verdeeld in twee hoofdgroepen: de ongewervelden en de gewervelden. Gewervelde dieren hebben een ruggengraat; ongewervelde dieren hebben dat niet.

Gewervelde dieren zijn:

Sommige ongewervelden zijn:

In wetenschappelijk gebruik worden mensen als dieren beschouwd, in het alledaagse niet-wetenschappelijke gebruik worden mensen vaak niet als dieren beschouwd.

Levensstijlen

De voedingswijze van dieren wordt heterotroof genoemd, omdat zij hun voedsel van andere levende organismen krijgen. Sommige dieren eten alleen planten; zij worden herbivoren genoemd. Andere dieren eten alleen vlees en worden carnivoren genoemd. Dieren die zowel planten als vlees eten, worden omnivoren genoemd.

De omgevingen waarin dieren leven lopen sterk uiteen. Door het evolutieproces passen dieren zich aan aan de habitat waarin zij leven. Een vis is aangepast aan zijn leven in het water en een spin is aangepast aan een leven waarin insecten worden gevangen en gegeten. Een zoogdier dat op de savannen van Oost-Afrika leeft, leidt een heel ander leven dan een dolfijn of een bruinvis die in zee vis vangt.

Het fossielenbestand van dieren gaat ongeveer 600 miljoen jaar terug tot de Ediacaran periode, of iets eerder. Gedurende deze hele lange tijd hebben de dieren zich voortdurend ontwikkeld, zodat de dieren die nu op aarde leven heel anders zijn dan die aan de randen van de zeebodem in het Ediacaran. De studie van het leven in de oudheid wordt paleontologie genoemd.

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn dieren?


A: Dieren zijn levende wezens met veel cellen die energie halen uit andere levende wezens en zijn eukaryoten.

V: Wat eten dieren?


A: Dieren eten meestal andere levende wezens of zijn parasieten.

V: Wat zijn symbionten?


A: Symbionten zijn organismen die in een nauwe relatie met een ander organisme leven.

V: Wat is zoölogie?


A: Zoölogie is de studie van dieren.

V: Wat is paleontologie?


A: Paleontologie is de studie van oud leven.

V: Waarin verschillen dieren van planten?


A: Dieren zijn mobiel, nemen zuurstof op, geven kooldioxide af en hebben andere celmembranen dan andere eukaryoten zoals planten en schimmels.

V: Hoe krijgen planten voedingsstoffen binnen?


A: Planten krijgen voedingsstoffen door licht, water en basiselementen te gebruiken om hun weefsels te maken.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3