Familie (verwanten) | een groep mensen die, in de meeste gevallen, samenwonen

Een gezin is een groep mensen die meestal samenwonen. Zij delen hun geld en voedsel en worden geacht voor elkaar te zorgen. De leden zijn ofwel genetisch verwant (zoals broer en zus) ofwel wettelijk met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door een huwelijk. In veel culturen hebben de leden van een familie dezelfde of een vergelijkbare achternaam.

Het gezin wordt volgens de katholieke leer behandeld in vele artikelen van de Catechismus van de Katholieke Kerk vanaf artikel 2201.

Het gezin is de kleinste eenheid van de samenleving, de kern. Het gezinsleven is meer privé en intiemer dan het openbare leven. Maar in de meeste landen zijn er wetten voor. Er zijn bijvoorbeeld beperkingen om binnen het gezin te trouwen en verboden om seksuele relaties te hebben met familieleden, vooral met kinderen.


   Zoom
 

Soorten families

Drie soorten gezinnen op basis van grootte

zijn: kerngezin, eenoudergezin en uitgebreid gezin.

  1. Een kerngezin bestaat uit ouders en een of meer samenwonende kinderen.
  2. Een eenoudergezin is een gezin met één ouder en één of meer kinderen.
  3. Een uitgebreide familie of gezamenlijke familie betekent vader, moeder, dochters, zonen, grootouders, ooms, tantes, neven en nichten. In veel landen, waaronder China, Pakistan en India, leven uitgebreide of gezamenlijke families traditioneel samen.

Zowel het "kerngezin" als het "eenoudergezin" worden ook wel het "directe gezin" genoemd.

Pleeggezinnen zijn gezinnen waar een kind woont bij en wordt verzorgd door mensen die niet zijn of haar biologische ouders zijn. 

Nabijheid

Sommige familieleden zijn nauwer aan elkaar verwant. Bloedverwantschap is een manier om deze verwantschap te meten.

Mate van
verwantschap

Relatie


Relatiecoëfficiënt (r)

0

zelf

100% (20 )

1

moeder / vader / dochter / zoon

50% (2−1 )

2

halfzus / halfbroer

25% (2−2 )

2

zus / broer

50% (2⋅2−2 )

2

grootmoeder / grootvader / kleindochter / kleinzoon

25% (2−2 )

3

half-tante / half-oom / half-nichtje / half-neefje

12,5% (2−3 )

3

tante / oom / nichtje / neefje

25% (2⋅2−3 )

4

halfneef (of half-eerste neef)

6,25% (2−4 )

4

neef (of volle neef)

12,5% (2⋅2−4 )

4

sesquiple-nicht (of sesquiple-eerste-nicht)

18,75% (3⋅2−4 )

4

dubbele neef (of dubbele-eerste neef)

25% (4⋅2−4 )

3

overgrootmoeder / overgrootvader / achterkleindochter / achterkleinzoon

12,5% (2−3 )

4

half-tante / half-grandoom / half-grootnicht / half-neefje

6,25% (2−4 )

4

oudtante / grootoom / achternicht / achterneef

12,5% (2⋅2−4 )

5

half-eerste-nicht-in-een-naaste

3,125% (2−5 )

5

volle neef

6,25% (2⋅2−5 )

5

sesquiple-eerste-nicht-voormalig

9,375% (3⋅2−5 )

5

dubbele-eerste-nicht-voormalig

12,5% (4⋅2−5 )

6

halve neef

1,5625% (2−6 )

6

tweede neef

3,125% (2⋅2−6 )

6

tweede neef

4,6875% (3⋅2−6 )

6

dubbelneef

6,25% (4⋅2−6 )

6

sesterple-tweede neef

7,8125% (5⋅2−6 )

6

drie-na-laatste neef

9,38% (6⋅2−6 )

6

viervoudige-tweede neef

12,5% (8⋅2−6 )

4

betovergrootmoeder / betovergrootvader / betoverkleindochter / betoverkleinzoon

6,25% (2−4 )

5

half-overgroot tante / half-overgroot oom / half-overgroot nicht / half-overgroot neefje

3,125% (2−5 )

5

overgroot tante / overgroot oom / achternicht / achterneef

6,25% (2⋅2−5 )

6

half-eerste-nicht-twee-verwijderd

1,5625% (2−6 )

6

eerste-nicht-twee-naaste

3,125% (2⋅2−6 )

6

sesquiple-eerste-neef-twee-nicht

4,6875% (3⋅2−6 )

6

dubbele-eerste-nicht-twee-verwijderd

6,25% (4⋅2−6 )

7

half-achterneef-achterneef

0,78125% (2−7 )

7

achterneef-voor-achterneef

1,5625% (2⋅2−7 )

7

sesquiple-second-cousin-once-removed

2,34375% (3⋅2−7 )

7

dubbele-tweede-nazaat-onverwijderd

3,125% (4⋅2−7 )

7

drie-na-laatste neef

4,6875% (6⋅2−7 )

7

viervoudige-tweede-nicht-op-een-naaste

6,25% (8⋅2−7 )

8

halfneef

0,390625% (2−8 )

8

derde neef

0,78125% (2⋅2−8 )

8

sesquiple-derde-nicht

1,171875% (3⋅2−8 )

8

dubbelneef

1,5625% (4⋅2−8 )

8

drie-derde-nicht

2,34375% (6⋅2−8 )

8

vier-derde-nicht

3,125% (8⋅2−8 )

8

octupel-derde-nicht

6,25% (16⋅2−8 )

5

betovergrootmoeder / betovergrootvader / betoverkleindochter / betoverkleinzoon

3,125% (2−5 )

6

half-over-overgroot-tante / half-overgroot-oom / half-over-overgroot-nicht / half-over-overgroot-neef / half-over-overgroot-neef

1,5625% (2−6 )

6

betovergroot tante / betovergroot oom / betovergroot nicht / betovergroot neefje

3,125% (2⋅2−6 )

7

half-eerste-nazaat-driehoek-verwijderd

0,78125% (2−7 )

7

eerste-nicht-driehoek-verwijderd

1,5625% (2⋅2−7 )

7

sesquiple-eerste-nicht-thrice-verwijderd

2,34375% (3⋅2−7 )

7

dubbele-eerste-nicht-rijst verwijderd

3,125% (4⋅2−7 )

8

halve-neef-nicht-twee-afstand

0,390625% (2−8 )

8

tweelingneef

0,78125% (2⋅2−8 )

8

sesquiple-tweede-nicht-tweede-nicht

1,171875% (3⋅2−8 )

8

dubbele-twee-nicht-verwijderd

1,5625% (4⋅2−8 )

8

drie-na-laatste-nicht-twee-verwijderd

2,34375% (6⋅2−8 )

8

viervoudige-tweede-nicht-twee-drie verwijderd

3,125% (8⋅2−8 )

9

half-derde-nicht-in-een-naaste

0,1953125% (2−9 )

9

derde-nazaat-ongeveer

0,390625% (2⋅2−9 )

9

sesquiple-derde-nicht-voormalig

0,5859375% (3⋅2−9 )

9

dubbel-derde-nicht-voormalig

0,78125% (4⋅2−9 )

9

drie-derde-nicht-op-een-naaste

1,171875% (6⋅2−9 )

9

vierdubbele-derde-nicht-voormalig

1,5625% (8⋅2−9 )

9

octuple-third-cousin-once-removed

3,125% (16⋅2−9 )

10

halfvierde neef

0,09765625% (2−10 )

10

vierde neef

0,1953125% (2⋅2−10 )

10

sesquiple-vierde neef

0,29296875% (3⋅2−10 )

10

dubbelvierde neef

0,390625% (4⋅2−10 )

10

drie-vierde neef

0,5859375% (6⋅2−10 )

10

viervoudige vierde neef

0,78125% (8⋅2−10 )

10

octupel-vierde neef

1,5625% (16⋅2−10 )

10

sexdecuple-vierde neef

3,125% (32⋅2−10 )

  

Relaties

Dezelfde generatie

X

Verwantschap

Verwantschap

Verwantschap

persoon

vrouw

schoonzus

schoonnicht

echtgenoot

zwager

dochter

dochter

nicht

volle neef

zoon

zoon

neef

dochter

stiefdochter

stiefnicht

stief-eerste-nicht-in-een-naaste

zoon

stiefzoon

stiefneef

moeder

schoonmoeder

-

-

vader

schoonvader

-

-

zuster

schoonzus

-

-

broer

zwager

-

-

nicht

schoonnicht

-

-

neef

schoonneef

-

-

grootmoeder

schoonmoeder

-

-

grootvader

schoongrootvader

-

-

tante

schoontante

-

-

oom

schoonoom

-

-

neef

schoonnicht

-

-

overgrootmoeder

overgrootmoeder

-

-

overgrootvader

overgrootvader

-

-

groottante

schoondochter

-

-

grootoom

schoonoom

-

-

volle neef

schoonbroer en schoonzus

-

-

tweede neef

achternicht

-

-

betovergrootmoeder

betovergrootmoeder

-

-

betovergrootvader

betovergrootvader

-

-

overgrootmoeder

overgroot-tante

-

-

overgrootvader

overgroot oom

-

-

eerste-nicht-twee-naaste

schoonfamilie:

-

-

achterneef-voor-achterneef

achterneef-voor-achterneef

-

-

derde neef

derde schoonfamilie

-

-

Eerste generatie

X

Verwantschap

Verwantschap

Verwantschap

Verwantschap

persoon

moeder

stiefmoeder

schoontante

schoonbroer en schoonzus

vader

stiefvader

schoonoom

dochter

halfzus

stiefzus

stiefneef

stief-tweede neef

zoon

halfbroer

stiefbroer

dochter

zuster

halfzus

neef

tweede neef

zoon

broer

halfbroer

kleindochter

nicht

halfnicht

volle neef

achterneef-voor-achterneef

kleinzoon

neef

halfneef

kleindochter

halfnicht

stiefnicht

stief-eerste-nazaat-onverwijderd

stief-tweede neef-voor-achterneef

kleinzoon

halfneef

stiefneef

moeder

grootmoeder

stiefgrootmoeder

-

-

vader

grootvader

stiefgrootvader

-

-

zuster

tante

stieftante

-

-

broer

oom

stiefoom

-

-

nicht

neef

stiefneef

-

-

neef

-

-

grootmoeder

overgrootmoeder

stiefgrootmoeder

-

-

grootvader

overgrootvader

stiefgrootvader

-

-

tante

groottante

stieftante

-

-

oom

grootoom

stiefoom

-

-

neef

volle neef

stief-eerste-nazaat-onverwijderd

-

-

volle neef

tweede neef

stief-tweede neef

-

-

overgrootmoeder

betovergrootmoeder

stief-over-overgrootmoeder

-

-

overgrootvader

betovergrootvader

stief-over-overgrootvader

-

-

groottante

overgrootmoeder

stief-overgrootmoeder

-

-

grootoom

overgrootvader

stiefovergrootvader

-

-

volle neef

eerste-nicht-twee-naaste

stief-eerste-nicht-twee-verwijderd

-

-

tweede neef

achterneef-voor-achterneef

stief-tweede neef-voor-achterneef

-

-

achterneef-voor-achterneef

derde neef

stief-derde neef

-

-

betovergrootmoeder

betovergrootmoeder

stief-over-overgrootmoeder

-

-

betovergrootvader

betovergrootvader

stief-over-overgrootvader

-

-

overgrootmoeder

betovergrootmoeder

stief-overgroot-tante

-

-

overgrootvader

betovergrootvader

stief-over-overgrootvader

-

-

eerste-nicht-twee-naaste

eerste-nicht-thrice-verwijderd

stief-eerste-nicht-verwijderd

-

-

achterneef-voor-achterneef

tweelingneef

stief-tweede neef-tweede broer

-

-

derde neef

derde-nazaat-ongeveer

stief-derde-nicht-in-een-naaste

-

-

derde-nazaat-ongeveer

vierde neef

stief-vierde neef

-

-

Tweede generatie

X

Verwantschap

Verwantschap

Verwantschap

Verwantschap

persoon

grootmoeder

stiefgrootmoeder

schoondochter

schoonfamilie:

grootvader

stiefgrootvader

schoonoom

dochter

half-tante

stieftante

stief-eerste-nicht-in-een-naaste

stief-tweede neef-voor-achterneef

zoon

halfoom

stiefoom

dochter

tante

half-tante

volle neef

achterneef-voor-achterneef

zoon

oom

halfoom

kleindochter

halfnicht

stiefneef

stief-tweede neef

stief-derde neef

kleinzoon

kleindochter

neef

halfnicht

tweede neef

derde neef

kleinzoon

moeder

overgrootmoeder

stiefgrootmoeder

-

-

vader

overgrootvader

stiefgrootvader

-

-

zuster

groottante

stieftante

-

-

broer

grootoom

stiefoom

-

-

nicht

volle neef

stief-eerste-nicht-in-een-naaste

-

-

neef

-

-

kleinkind

tweede neef

stief-tweede neef

-

-

achterneef

-

-

grootmoeder

betovergrootmoeder

stief-over-overgrootmoeder

-

-

grootvader

betovergrootvader

stief-over-overgrootvader

-

-

tante

overgrootmoeder

stief-overgrootmoeder

-

-

oom

overgrootvader

stiefovergrootvader

-

-

neef

eerste-nicht-twee-naaste

stief-eerste-nicht-twee-verwijderd

-

-

volle neef

achterneef-voor-achterneef

stief-tweede neef-voor-achterneef

-

-

eerste-nicht-twee-naaste

derde neef

stief-derde neef

-

-

overgrootmoeder

betovergrootmoeder

stief-over-overgrootmoeder

-

-

overgrootvader

betovergrootvader

stief-over-overgrootvader

-

-

groottante

betovergrootmoeder

stief-overgroot-tante

-

-

grootoom

betovergrootvader

stief-over-overgrootvader

-

-

volle neef

eerste-nicht-thrice-verwijderd

stief-eerste-nicht-verwijderd

-

-

tweede neef

tweelingneef

stief-tweede neef-tweede broer

-

-

achterneef-voor-achterneef

derde-nazaat-ongeveer

stief-derde-nicht-in-een-naaste

-

-

tweelingneef

vierde neef

stief-vierde neef

-

-

betovergrootmoeder

betovergrootmoeder

stief-over-over-overgrootmoeder

-

-

betovergrootvader

betovergrootvader

stief-over-over-overgrootvader

-

-

overgrootmoeder

betovergrootmoeder

stief-over-overgroot-tante

-

-

overgrootvader

betovergrootvader

stief-over-overgrootvader

-

-

eerste-nicht-twee-naaste

eerste neef-viermaal-verwijderd

stief-eerste-nicht-viermaal-verwijderd

-

-

achterneef-voor-achterneef

tweede-neef-driehoek-verwijderd

step-second-cousin-thrice-removed

-

-

derde neef

derde-neef-twee-verwijderd

stiefderde-neef-twee-nazaten

-

-

derde-nazaat-ongeveer

vierde-nicht-voor-naaste

stief-vierde nicht-in-een-naaste

-

-

derde-neef-twee-verwijderd

vijfde neef

stief-vijfde nicht

-

- 

Vragen en antwoorden

V: Wat is een familie?


A: Een familie is een groep mensen die, in de meeste gevallen, samenwonen en hun geld en voedsel delen. Zij zijn ofwel genetisch verwant ofwel wettelijk met elkaar verbonden door een huwelijk.

V: Hoe behandelt de katholieke leer gezinnen?


A: De Katholieke Kerk behandelt gezinnen in vele artikelen van de Catechismus van de Katholieke Kerk vanaf artikel 2201.

V: Wat is de kleinste eenheid van de samenleving?


A: Men zegt dat het gezin de kleinste eenheid van de samenleving is, haar kern.

V: Waarin verschilt het gezinsleven van het openbare leven?


A: Het gezinsleven is meer privé en intiemer dan het openbare leven.

V: Zijn er wetten die het gezin regelen?


A: Ja, in de meeste landen zijn er wetten voor, zoals beperkingen om binnen het gezin te trouwen en een verbod op seksuele relaties met familieleden, vooral met kinderen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3