Kind (leeftijdsgroep)

Een kind (meervoud is een kind) is een persoon die nog geen volwassene is, of die de puberteit nog niet heeft bereikt, wat meestal gebeurt in de adolescentie. Soms worden tweenagers (pubers) en tieners (postpubers) ook wel kinderen genoemd. Een baby die nog niet geboren is, wordt ook wel kind genoemd. Iemand kan het kind van zijn of haar ouders worden genoemd, hoe oud hij of zij ook is. Sommige synoniemen voor het woord 'kind' zijn kind, peuter, kind, jongen of meisje, jongen of meisje, en jeugd.

In rijke landen gaan kinderen naar school. Kleine kinderen kunnen naar de kleuterschool of de kleuterschool gaan. Het spelen met klein speelgoed en het gebruiken van hun verbeelding zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Maar vaak werken kinderen in een ontwikkelingsland soms in fabrieken of op het land met hun ouders of voogden.

Wanneer twee mensen gaan trouwen en één (of beide) van hen heeft voor dit huwelijk kinderen bij iemand anders, wordt dat kind door de niet-bevallende ouder van het kind een stiefkind genoemd. Als beide mensen kinderen hadden, zijn de kinderen van elke ouder stiefbroers of stiefzussen van elkaar. Een kind waarvan de ouder sterft is een wees. Weeskinderen zonder ouder kunnen worden opgevoed door grootouders of andere familieleden. Anders kunnen ze in een weeshuis gaan wonen. Ze kunnen worden geadopteerd door een andere volwassene of een koppel dat een kind wil. Ze kunnen dan in een nieuw gezin opgroeien.

Een kind in haar moederskantZoom
Een kind in haar moederskant

Een kind en zijn moeder in de kunstZoom
Een kind en zijn moeder in de kunst

Een kind in de fotografie op vele jaren geledenZoom
Een kind in de fotografie op vele jaren geleden

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is de definitie van een kind?
A: Een kind is een persoon onder de leeftijd van puberteit (biologisch) of onder de leeftijd van meerderjarigheid (wettelijk).

V: Wat zijn enkele activiteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen?
A: Spelen met klein speelgoed en het gebruiken van hun fantasie zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

V: Wat is een stiefkind?
A: Een stiefkind is een kind wiens ouders met elkaar getrouwd zijn geweest, maar waarvan één of beide ouders vóór dit huwelijk kinderen hadden met iemand anders.

V: Hoe kan een wees opgevoed worden?
A: Een wees kan worden opgevoed door grootouders of andere familieleden, of zij kunnen in een weeshuis gaan wonen. Zij kunnen ook geadopteerd worden door een andere volwassene of een koppel dat een kind wil.

V: Wat doen kinderen in rijke landen gewoonlijk?
A: In rijke landen gaan kinderen meestal naar school. Kleinere kinderen kunnen naar de kleuterschool, peuterspeelzaal of kleuterschool gaan.

V: Wat doen kinderen in ontwikkelingslanden vaak?
A: In ontwikkelingslanden werken kinderen vaak in fabrieken of op het land met hun ouders of voogden.

V: Hoe biedt adoptie wezen een kans?
A: Adoptie biedt wezen de kans om op te groeien in een nieuw gezin en toegang te krijgen tot middelen waartoe zij anders geen toegang zouden hebben gehad als zij wees waren gebleven.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3