Breuk (geologie)

Een breuk is een breuk in de aardkorst (lithosfeer). Sommige breuken zijn actief. Hierbij schuiven stukken gesteente langs elkaar. Dit veroorzaakt soms aardbevingen.

Breuken ontstaan wanneer de afschuifspanning op een gesteente de krachten die het bijeenhouden, overwint. De breuk zelf wordt een breukvlak genoemd. Wanneer het aan het aardoppervlak wordt blootgelegd, kan het een klif of steile helling vormen die breukvlak wordt genoemd.

De hoek tussen het breukvlak en een denkbeeldig horizontaal vlak wordt de diphoek van de breuk genoemd. Breuken kunnen ondiep of steil aflopen.

Storingen worden in drie typen ingedeeld:

Normale breuklijn aan de kust van Somerset, Engeland. Links is het jongere blauwgrijze gesteente van het late Trias tot het vroege Jura. Rechts is het rode gesteente oudere Trias-moddersteen. Strata van het rode gesteente zijn vervormd toen het omhoog bewoog. De lijn van de breuk loopt langs het strand, aangegeven door de scheidslijn tussen rots en zand.
Normale breuklijn aan de kust van Somerset, Engeland. Links is het jongere blauwgrijze gesteente van het late Trias tot het vroege Jura. Rechts is het rode gesteente oudere Trias-moddersteen. Strata van het rode gesteente zijn vervormd toen het omhoog bewoog. De lijn van de breuk loopt langs het strand, aangegeven door de scheidslijn tussen rots en zand.

Dwarsdoorsnede van normale en omgekeerde dip-slip breuken
Dwarsdoorsnede van normale en omgekeerde dip-slip breuken

Omgekeerde breuk in de Grands Causses, bij Bédarieux, Frankrijk. De linkerkant beweegt naar beneden terwijl de rechterkant naar boven beweegt
Omgekeerde breuk in de Grands Causses, bij Bédarieux, Frankrijk. De linkerkant beweegt naar beneden terwijl de rechterkant naar boven beweegt

Schematische voorstelling van de twee types strike-slip breuk
Schematische voorstelling van de twee types strike-slip breuk

Schuine-slip breuk
Schuine-slip breuk

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3