Fin de siècle | Het wordt veel gebruikt voor de tijd rond 1900

Fin de siècle betekent eeuwwisseling in het Frans. Het wordt veel gebruikt voor de tijd rond 1900, maar ook voor de afsluiting van een oud tijdperk, en het begin van een nieuw.

Fin de siècle wordt soms gebruikt om het soort kunst, cultuur en manier van doen aan het eind van de negentiende eeuw aan te duiden. Het einde van de 19e eeuw werd ervaren als een periode van ontaarding, maar tegelijkertijd als een periode van hoop op een nieuw begin.

De "geest" van het fin de siècle verwijst vaak naar de culturele kenmerken die in de jaren 1880 en 1890 als prominent werden erkend, waaronder "pessimisme" en een wijdverbreid geloof dat beschaving tot decadentie leidt.

De thema's van de politieke cultuur van het fin de siècle waren zeer controversieel en worden aangehaald als een belangrijke invloed op het fascisme. Het belangrijkste politieke thema van die tijd was de opstand tegen materialisme, rationalisme, positivisme, de burgerlijke maatschappij en de liberale democratie.
  Tekening van Aubrey Beardsley voor het toneelstuk Salome van Oscar Wilde  Zoom
Tekening van Aubrey Beardsley voor het toneelstuk Salome van Oscar Wilde  

At the Moulin Rouge (1895), een schilderij van Henri Toulouse-Lautrec dat de levendige en decadente geest van de maatschappij tijdens het fin de siècle weergeeft.  Zoom
At the Moulin Rouge (1895), een schilderij van Henri Toulouse-Lautrec dat de levendige en decadente geest van de maatschappij tijdens het fin de siècle weergeeft.  

Voorbeelden in de literatuur


 

Referentie

  1. ↑ Schaffer, Talia. 2008. Literatuur en cultuur in het fin de siècle. New York: Longman, 3.
  2. 2.02.1 Sternhell, Zeev. 1998. Crisis in het fin-de-siècle denken. In Internationaal fascisme: theorieën, oorzaken en de nieuwe consensus. Londen en New York, 169.
  3. Payne, Stanley G. A history of fascism, 1914-1945. Oxon, Engeland, UK: Routledge, (1995, 2005): 23-24.


 

Vragen en antwoorden

V: Wat betekent "fin de siטcle"?


A: Fin de siטcle is een Franse uitdrukking die "eeuwwisseling" betekent. Het wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de tijd rond 1900, of het einde van een oud tijdperk en het begin van een nieuw.

V: Wat voor soort kunst, cultuur en manier van doen werd geassocieerd met het fin de siטcle?


A: De "geest" van het fin de siטcle verwijst vaak naar culturele kenmerken die prominent waren in de jaren 1880 en 1890, zoals pessimisme en de overtuiging dat beschaving tot decadentie leidt.

V: Wat waren enkele thema's van de politieke cultuur van het fin de siטcle?


A: De thema's van de politieke cultuur van het fin de siטcle omvatten opstand tegen materialisme, rationalisme, positivisme, burgerlijke maatschappij en liberale democratie.

V: Hoe keek men in deze periode tegen de beschaving aan?


A: De mensen in deze periode geloofden dat beschaving tot decadentie leidde.

V: Was er in deze periode hoop op een nieuw begin?


A: Ja, ondanks het gevoel dat het een periode van degeneratie was, was er ook hoop op een nieuw begin.

V: Heeft het fin de siטcle enige invloed gehad op het fascisme?


A: Ja, het is aangehaald als van grote invloed op het fascisme.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3