De gebroeders Karamazov | Russische roman geschreven door Fjodor Dostojevski

De gebroeders Karamazov (Russisch: Братья Карамазовы Brat'ya Karamazovy) is een Russische roman geschreven door Fjodor Dostojevski. Dostojevski zei: "Ik zou gelukkig sterven als ik deze laatste [laatste] roman kon voltooien, want dan zou ik mezelf volledig hebben uitgedrukt."

De gebroeders Karamazov is het verhaal van het leven van drie Russische broers die zeer verschillend zijn in lichaam, geest en ziel, en vaak worden beschouwd als vertegenwoordigers van die drie delen van de mensheid. Het werd geschreven in 1879 tot 1880 in Rusland, meestal in Sint-Petersburg. Het werd gepubliceerd in 1879 tot 1880 in een serie. Het is zijn meest ingewikkelde en diepgaande roman, en de meeste mensen vinden het Dostojevski's grootste roman.

De familie Karamazov telt vier broers: Ivan, de atheïstische intellectueel; Dmitry, de emotionele minnaar van vrouwen; Alyosha, de "held" en christen; en de verdraaide, sluwe Smerdyakov, het onwettige kind, die als huisknecht wordt behandeld. Fjodor Pavlovitsj Karamazov is een zeer zorgeloze vader en vrouwenliefhebber. Dmitry krijgt een hekel aan hem omdat zijn vader van dezelfde vrouw houdt als hij, Grushenka, en daarom dreigt hij vaak dat hij zijn vader zal vermoorden. Wanneer Fjodor Pavlovitsj door Smerdjakov wordt vermoord, wordt hij ervan beschuldigd zijn vader te hebben vermoord.

In het hele boek wordt gezocht naar de waarheid: over de mens, over het leven en over God. Nadat het was gepubliceerd, vonden allerlei mensen zoals Sigmund Freud, Albert Einstein en paus Benedictus XVI het het grootste boek uit de hele literatuur. 

Achtergrond

Fjodor Dostojevski werd in 1821 geboren als zoon van een legerarts. Terwijl hij op de Academie van Ingenieurs zat, stierf zijn vader - naar verluidt vermoord door zijn eigen bedienden. Hoewel biografen het er niet over eens zijn of Dostojevski's vader echt was vermoord of niet, geloofde Dostojevski blijkbaar dat zijn vader was vermoord, en het is zelfs mogelijk dat hij daarvoor schuldgevoelens had, alsof hij degene was geweest die zijn vader had vermoord. Mensen als Sigmund Freud beweren dat dit van invloed was toen hij De gebroeders Karamazov schreef. Na 17 jaar school en gezinsleven in Moskou bracht hij zes jaar door in Sint-Petersburg als officier. Hij nam ontslag in 1844, en werd twee jaar later beroemd met zijn eerste gepubliceerde boek, Arme mensen. De jonge Dostojevski raakte betrokken bij de Petrasjevski Kring - een groep politieke discussiegroepen van jongeren in Sint-Petersburg die het bewind van keizer Nicolaas I niet zagen zitten. Hierdoor werd Dostojevski gearresteerd en acht maanden vastgehouden in de gevangenissen van het fort van Sint-Petrus en Sint-Paulus. Ondertussen werd hij tijdens zijn afwezigheid berecht en ter dood veroordeeld.

Op 22 december 1849 om 8 uur 's ochtends werd hij samen met twintig anderen naar buiten geleid voor executie door een vuurpeloton op het Semenovskiplein in Sint-Petersburg. De eerste groep werd in werkelijkheid geblinddoekt en vastgebonden, terwijl de tweede groep toekeek. Deze verschrikkelijke schijnexecutie maakte een van de gevangenen krankzinnig. Maar toen werd het bevel plotseling veranderd, en kreeg hij katorga (arbeid in Siberië) voor vier jaar. Dit had een grote invloed op zijn leven. Daarna moest hij in Siberische ballingschap het leger dienen.

Dostojevski's vier jaar in het gevangenkamp hebben zijn boek en zijn leven sterk beïnvloed. Hij begon aan epilepsie te lijden toen hij in de gevangenis zat, en zou de rest van zijn leven epilepsie hebben. Via het personage Smerdjakov laat hij zien hoe epilepsie aanvoelt. Ook begon hij in de gevangenis in God te geloven en had hij religieuze en filosofische neigingen. Via het personage Rakitin steekt Dostojevski de draak met de "slimme mensen" die van het ene populaire idee naar het andere springen zonder zich om de waarheid te bekommeren. In de gevangenis ontmoette hij ook Iljinski, die naar de gevangenis was gestuurd voor de moord op zijn vader. Bijna tien jaar nadat hij Iljinski had ontmoet, kwam Dostojevski erachter dat Iljinski onschuldig was en kwam hij later vrij toen de echte moordenaar bekende. Dmitri Karamazov lijkt in veel opzichten op Iljinski.

En kort voordat hij De gebroeders Karamazov schreef, stierf zijn eigen zoon Alexei. Hij creëert in Alyosha hoe zijn zoon mogelijk zou zijn geweest, en weerspiegelt zijn eigen verdriet in scènes waarin kapitein Snegriev Iljoesja verliest, of wanneer Zosima een vrouw troost die haar zoontje, Alexei, heeft verloren.

Dostojevski hield zich de hele tijd bezig met de rechtvaardigheid van God en het idee dat "als God niet bestaat, dan is alles toegestaan". Aantekeningen voor hoofdstuk vijf van De gebroeders Karamazov, het boek waar Dostojevski zijn hele leven al aan werkte.  Zoom
Aantekeningen voor hoofdstuk vijf van De gebroeders Karamazov, het boek waar Dostojevski zijn hele leven al aan werkte.  

Samenvatting

Boek I: De geschiedenis van een familie

Toen hij jong was, was Fjodor Pavlovitsj Karamazov een vulgaire en excentrieke man die te veel van geld en vrouwen hield. Van zijn eerste vrouw, Adelaida, had hij één zoon, Dmitry Karamazov. Van zijn tweede vrouw, Sophia, kreeg hij Ivan en Alyosha Karamazov. Karamazov bekommert zich niet om zijn zonen, en ze worden allemaal opgevoed door vrienden en familieleden. Dmitry, die soldaat is, komt op zijn achtentwintigste terug om een erfenis in ontvangst te nemen die zijn moeder hem had nagelaten. Karamazov wil de erfenis voor zichzelf, en ze worden boos en vechten met elkaar. De koude, slimme Ivan wordt opgeroepen om hun ruzie te stoppen, en de zachte, vriendelijke Alyosha, die ook in de stad woont, komt helpen. Alyosha studeert in een klooster bij de ouderling Zosima. Dmitry en Fyodor zijn het erover eens dat Elder Zosima misschien kan helpen hun gevecht te stoppen, en Alyosha, hoewel hij zich zorgen maakt over de ontmoeting, zegt dat hij het zal regelen.

Boek II: Een onfortuinlijke bijeenkomst

Fjodor Karamazov is vulgair, sarcastisch en spottend op de bijeenkomst, en probeert iedereen boos en ongemakkelijk te maken met zijn praatjes en verhalen. Alyosha is erg verdrietig en beschaamd. De oudere Zosima is echter kalm, beleefd en zelfs vriendelijk tegen hem, zelfs wanneer Karamazov hem bespot (belachelijk maakt), en zegt hem eerlijk te zijn tegen zichzelf.

"Lieg vooral niet tegen uzelf. Een man die tegen zichzelf liegt en naar zijn eigen leugen luistert, komt op een punt waar hij geen enkele waarheid in zichzelf of in zijn omgeving onderscheidt (ontdekt), en valt daardoor in oneerbiedigheid voor zichzelf en anderen... hij houdt op lief te hebben, en omdat hij geen liefde heeft, geeft hij zich over aan de hartstochten en grove genoegens... en bereikt in zijn ondeugden (slechtheid) volledige bestialiteit (dierlijkheid), en dit alles komt voort uit het voortdurend liegen tegen anderen en tegen zichzelf."

- Ouderling Zosima, De gebroeders Karamazov

Dmitry komt te laat, en de ontmoeting wordt al snel een grote ruzie tussen vader en zoon. Ze zijn niet alleen boos op elkaar vanwege het geld: ze zijn allebei verliefd op Grushenka, een mooie vrouw die in de stad woont. Terwijl ze vechten, buigt de oudere Zosima plotseling voor Dmitry en zegt: "Vergeef me!". Dmitry is erg geschokt, en later legt Zosima aan Alyosha uit dat hij weet dat Dmitry erg veel leed te wachten staat. Tijdens hun ruzie gaat de ouderling ook naar buiten om advies te geven aan veel mensen, waaronder mevrouw Chochlakov, wiens kreupele dochter, Lise, blijft lachen om de onhandige Alyosja. Ook troost hij een vrouw wiens driejarig zoontje is overleden. Dit is waarschijnlijk een echo van Dostojevski's verdriet om zijn overleden zoontje.

Boek III: De sensualisten

Vier jaar geleden werd Fjodor Karamazov vader van een vierde zoon, Smerdjakov. De moeder van Smerdjakov was een achterlijke en stomme (niet kunnen spreken) vrouw die "Stinkende Lizaveta" heette. Lizaveta stierf toen zij beviel van Smerdyakov, en hij werd de bediende van Karamazov. Smerdjakov groeit op met een vreemde en gemene persoonlijkheid, en heeft epilepsie. Hoewel Karamazov hem altijd als een knecht behandelt, is hij niet dom. Hij praat graag met Ivan over filosofie en is het al snel eens met veel van Ivans ideeën, vooral het idee dat de ziel niet eeuwig leeft en er dus geen goed of kwaad bestaat.

Dmitry legt aan Alyosha uit dat toen hij soldaat was, hij boos was dat de mooie Katerina hem bleef negeren en hij probeerde haar te verleiden door te zeggen dat hij haar 4500 roebel zou geven die haar vader nodig had om zijn schuld te betalen als ze naar zijn huis kwam. Wanneer haar vader zelfmoord probeert te plegen vanwege de schuld, komt ze 's nachts naar Dmitry's huis, zoals hij haar gezegd heeft. Hij is echter zo verbaasd en onder de indruk van haar zelfopoffering dat hij haar gewoon het geld geeft zonder te proberen haar te verleiden. Geschokt knielt Katerina en buigt voor hem, "als een eenvoudige Russische vrouw", en loopt weg. Later, toen een familielid haar veel geld gaf, bood ze aan met Dmitry te trouwen, en ze verloofden zich. Maar toen ze in de stad van Karamazov kwamen, werd hij in plaats daarvan verliefd op Grushenka, en stal zelfs 3.000 roebel van Katerina om een wild feest te houden met Grushenka. Hij vraagt Alyosha om Katerina te vertellen dat hij zich niet meer met haar kan verloven, en vraagt Alyosha ook om 3.000 roebel van zijn vader te krijgen zodat hij Katerina kan terugbetalen. Alyosha stemt helaas toe. Hij gaat naar het huis van zijn vader, waar hij met Ivan ruzie maakt over God. Midden in hun ruzie komt Dmitry plotseling binnen en "...de hel leek losgebroken...". Hij slaat zijn vader in elkaar en dreigt hem op een dag te vermoorden. Alyosha helpt zijn gekwetste vader, en gaat op bezoek bij Katerina in het huis van mevrouw Khokalov.

Als hij daarheen gaat, is hij geschokt als hij Grushenka daar ook ziet. Grushenka had Katerina net beloofd dat ze niet met Dmitry zou trouwen, maar met een minnaar die ze lang geleden had. Katerina is zo gelukkig dat ze uitroept dat Grushenka een "...lieve engel" is, en dat zij "mij weer tot leven heeft gewekt en mij gelukkig heeft gemaakt." Katerina kust zelfs Grushenka's handen en lippen, en "...deed alsof ze verliefd was op Grushenka." Maar Grushenka beledigt Katerina plotseling en zegt dat ze misschien toch bij Dmitry blijft. "...net dacht ik bij mezelf: "En wat als ik hem weer leuk vind, die Mitya, aangezien ik hem al eens leuk vond en het bijna een heel uur duurde? Misschien ga ik nu wel naar hem toe en zeg ik dat hij bij mij komt logeren"...Zo wispelturig (veranderlijk) ben ik dus." Ze heeft het ook kwaadaardig over Katerina's nachtelijke bezoek aan Dmitry, huilend: "...ga je in het donker bij heren langs om te proberen je charmes te verkopen voor geld? Daar weet ik alles van." Dit maakt Katerina zo boos dat ze een hysterische aanval krijgt. Als Alyosha het huis uitgaat, geeft een dienstmeisje hem een brief van Lise. Lise schrijft dat ze van hem houdt en met hem wil trouwen. Alyosha lacht "stil en lieflijk" als hij de brief leest, en biddend voor alle verdrietige mensen van wie hij houdt, gaat hij rustig slapen.

Boek IV: Kwelling

Zosima, die weet dat hij spoedig zal sterven, praat met de monniken en met Alyosha over geloof, liefde en goedheid. Hij zegt ook dat mensen niet moeten oordelen, en "...vergeet vooral niet: wees niet trots!". Hij zegt ook: "Haat niet...Houd nooit op de mensen de evangeliën uit te leggen...Wees niet gierig (hebzuchtig)...Verzamel niet...Heb geloof en verdedig zijn banier. Verhef het, verhef het hoog."

Alyosha gaat naar het huis van mevrouw Chochlakov om Katerina te zien. Onderweg ziet hij een groep jongens stenen gooien naar een andere kleine jongen, die trots en fel terugvecht. Als de jongen wegloopt, probeert Alyosha met hem te praten, maar de jongen slaat hem met een steen en bijt in zijn vinger. Alyosha is bezorgd en verdrietig.

Hij is verbaasd Ivan met Katerina te zien, en beseft dat ze veel van elkaar houden. Hij probeert hen eerlijk tegen zichzelf te laten zijn en hun eigen gevoelens te laten beseffen, maar daar zijn ze te trots voor. Ivan denkt minachtend dat zijn liefde niet belangrijk is en dat Katerina Dmitry nodig heeft in haar leven, niet hem. Katerina, die erg gekwetst is door Dmitry, denkt dat ze nooit gelukkig kan zijn en dat iedereen haar uiteindelijk zal verraden, dus probeert ze trots zichzelf op te offeren voor andere mensen. Ivan vertrekt.

Katerina vertelt Alyosha dat Dmitry een man genaamd kapitein Snegriev heeft geslagen en vernederd voor de ogen van zijn jonge zoon, en ze vraagt hem om "heel tactvol, heel subtiel, zoals jij en jij alleen kunt doen... te proberen hem die tweehonderd roebel te geven." Alyosha stemt toe. Hij gaat naar het huis van kapitein Snegriev en ontdekt dat deze nog meer lijdt dan zij wisten: hij was extreem arm, zijn kinderen waren ziek en zijn vrouw was gek; en Dmitry's boze vernedering van hem had hem ook zijn eer ontnomen. Hij realiseert zich ook dat Iljoesja, zijn zoon, de jongen was die boos in zijn vinger beet, en nu weet hij dat Iljoesja dat deed omdat hij Dmitry's broer was: en omdat een steen Iljoesja in de borst raakte, is hij erg ziek geworden. Alyosha probeert de 200 roebel aan kapitein Snegriev te geven. Eerst is hij dolblij, maar hij is te trots om het aan te nemen, en gooit het geld naar beneden en loopt huilend weg.

Boek V: Pro en Contra

Alyosha luncht met zijn broer Ivan in een restaurant, en Ivan legt hem uit waarom hij niet in God kan geloven: "Luister: als iedereen moet lijden, om met zijn lijden eeuwige harmonie te kopen, wat hebben kinderen er dan mee te maken? Het is volkomen onbegrijpelijk waarom zij moeten lijden, en waarom zij met hun lijden harmonie moeten kopen." Hij zegt dat God liefhebben zou zijn als een gemartelde man die zijn beul liefheeft. Alyosha herinnert Ivan aan Christus, en Ivan zegt, in een beroemd hoofdstuk van het boek, een door hem verzonnen prozagedicht genaamd De Grootinquisiteur.

De Grootinquisiteur is een verhaal over hoe Jezus in de 16e eeuw naar een stadje in Spanje komt. Hij begint zieke mensen te genezen, maar een zeer machtige kardinaal zet hem in de gevangenis. s Nachts zegt de kardinaal tegen Jezus dat de vrije wil voor mensen slecht en onmogelijk is. "U hebt ze overschat... De mens is zwak en verachtelijk." Hij zegt dat het afwijzen (nee zeggen) van Jezus op Satans drie verleidingen verkeerd was. Hij zegt dat mensen met een vrije wil meestal te zwak zijn om een sterk geloof te hebben, en dat de meeste mensen voor eeuwig verdoemd zullen zijn. Daarom, zegt hij, probeert de Kerk mensen zekerheid te geven in plaats van vrijheid. Hij eindigt zijn toespraak met de volgende woedende woorden: "...als iemand ooit ons vuur heeft verdiend, bent u het, en ik zal u morgen laten verbranden. Dixi!" Hij wacht tot zijn gevangene iets zegt. Maar plotseling, rustig, gaat Jezus naar de oude man toe en "kust hem zachtjes op zijn oude, bloedeloze lippen. En dat is Zijn enige antwoord." De grootinquisiteur, geschokt, laat Jezus gaan en zegt dat hij nooit meer terug mag komen. Jezus vertrekt. Als Alyosha vraagt: "En de oude man?" antwoordt Ivan: "De kus gloeit in zijn hart...Maar de oude man blijft bij zijn oude idee."

Als Ivan zijn verhaal afrondt, zegt hij: "...alles is toegestaan, maar ga jij me dan ook de rug toekeren?" Maar Alyosha gaat naar hem toe en kust hem zachtjes op zijn lippen. Ivan is ontroerd, en zegt dat Alyosha dat uit zijn gedicht heeft gehaald. Ivan vertrekt, en Alyosha gaat terug naar Zosima, die op sterven ligt.

Boek VI: Een Russische monnik

Alyosha hoort Zosima's laatste les over liefde en vergeving voor iedereen en zegt dat mensen elkaar niet moeten veroordelen, maar vertrouwen moeten hebben in God. Hij zegt dat Alyosha hem doet denken aan zijn oudere broer, die stierf toen hij jong was. Toen ouderling Zosima jong was, was hij in het leger een wilde en goddeloze man geweest. Hij had een andere man uitgedaagd voor een duel vanwege een meisje. Voor het duel was zijn hart echter veranderd, en nadat de andere man op hem had geschoten, schoot hij niet met zijn geweer op de ander. Hij verliet het leger en trad kort daarna toe tot het klooster. Hij spreekt over hoeveel hij van de Bijbel houdt en hoe mensen allemaal van elkaar moeten houden. Als hij klaar is met zijn toespraak, gaat hij plotseling op de grond liggen, opent zijn armen alsof hij de wereld omhelst, "biddend en de grond kussend - zoals hij anderen had geleerd te doen - gaf hij rustig en blij zijn ziel over aan God." Zosima's laatste les is heel anders dan de argumenten van Ivan, en het verhaal over de schuldige man die berouw toont (spijt heeft), vrij komt en vergeven wordt is bijna een tegenpool van het verhaal van de Grootinquisiteur, waar een onschuldige man in de gevangenis wordt gezet en veroordeeld. Zosima sterft gelukkig, en zijn laatste daad staat symbool voor alles wat hij in zijn leven heeft geleerd.

Boek VII: Alyosha

De meeste mensen denken allemaal dat omdat Zosima zo heilig was, zijn lichaam niet zal vergaan, en dat er een of ander wonder zal gebeuren. Het schokt iedereen wanneer Zosima's lichaam na zijn dood zeer snel begint te stinken en te rotten. Zijn vijanden zeggen ruw dat dit betekent dat Zosima geen heilige was, maar een slecht mens in vermomming: zo probeert de hardvochtige pater Ferapont als een gek demonen uit Zosima's kamer te laten komen. Alyosja is zeer, zeer geschokt en voelt zich zelfs boos dat God zo'n wijze, heilige en goede man als Zosima zo kon laten vernederen. Hij voelt zich twijfelachtig en verdrietig, en zegt zonder na te denken ja als Rakitin hem bij Grushenka op bezoek laat gaan. Rakitin en Grushenka willen allebei dat Alyosha "zondig" wordt zoals zij. Maar in plaats van dat zijn zuiverheid verontreinigd (vuil) wordt, worden Alyosha en Grushenka getroost door elkaar. Ze worden vrienden: Grushenka zorgt ervoor dat Alyosha weer geloof en hoop krijgt na de dood van Zosima, en Alyosha helpt de verwarde Grushenka geestelijk. Die nacht ziet hij Zosima in een droom, en Zosima vertelt hem dat hij een goede daad heeft verricht voor Grushenka. Hij wordt staande wakker, en gaat naar buiten, valt neer en kust de aarde, zoals Zosima stierf: "Hij wist niet waarom hij de aarde omhelsde, waarom hij haar niet genoeg kon kussen, waarom hij verlangde (wilde) om haar allemaal te kussen...Hij kuste haar steeds weer, doordrenkte (maakte nat) met zijn tranen, beloofde (beloofde) haar altijd, altijd lief te hebben...Hij was een zwakke jongen toen hij op de grond viel, en hij stond op als een sterke en vastberaden vechter. Hij wist het...En nooit, nooit daarna (daarna) zou Alyosha dat moment vergeten."

Boek VIII: Mitya

Dmitry probeert van alles in het wilde weg om Katerina het geld te betalen dat hij van haar heeft gestolen. Niemand wil hem het geld lenen, en hij heeft niets om te verkopen. Uiteindelijk gaat hij naar het huis van Grushenka, en als hij merkt dat zij er niet is, haast hij zich naar het huis van zijn vader. Daar wordt hij betrapt door Gregorius, een oude bediende, en in paniek slaat hij Gregorius en laat hem bebloed en bewusteloos achter. Hij gaat terug naar het huis van Grushenka, en is geschokt als hij hoort dat Grushenka terug is gegaan naar haar oude minnaar. Hij besluit dat hij zelfmoord moet plegen, maar wil Grushenka nog een laatste keer zien voordat hij dat doet. Wanneer hij echter naar Grushenka gaat, blijkt haar "echte minnaar" eigenlijk een domme, oude en lelijke Pool te zijn die vals speelt met kaarten. Als Grushenka hem ziet valsspelen en de grove en gemene dingen hoort die hij zegt, beseft ze dat ze eigenlijk van Dmitry houdt, niet van de Pool. Wanneer hij haar beledigt, sluit Dmitry hem op in de kamer. Ze beginnen een wild feest met fruit en wijn die hij heeft gekocht met duizenden roebels die hij op mysterieuze en plotselinge wijze heeft gekregen, en hij en Grushenka plannen hun toekomst samen. Dmitry maakt zich nog steeds zorgen over het terugbetalen van Katerina, en hij is bang dat Gregory zal sterven. Plotseling stormen enkele agenten binnen en arresteren hem. Fjodor Karamazov is vermoord, en ze denken dat Dmitry het heeft gedaan.

Boek IX: Vooronderzoek

De politie ondervraagt Dmitry, en is erg achterdochtig over hem omdat hij plotseling zoveel geld heeft gekregen, en omdat iedereen zei dat hij bloed aan zijn handen had zodra hij uit het huis van zijn vader kwam. Ze zeggen dat hij terecht moet staan. Dmitry zegt dat hij het geld op deze manier heeft gekregen: toen hij geld had gestolen van Katerina, had hij slechts de helft ervan uitgegeven en de rest stiekem in een zakje genaaid, en toen hij had gehoord dat Grushenka er met de Pool vandoor was gegaan, had hij besloten om de rest gewoon in een wild feest uit te geven voordat hij zelfmoord zou plegen; maar niemand gelooft hem, en hij wordt in de gevangenis gezet.

Boek X: De jongens

Ondertussen heeft Alyosha vrienden gemaakt met de schooljongens die stenen naar Iljoesja hadden gegooid, en zorgt ervoor dat ze weer vrienden worden. Alyosha helpt Ilyusha's familie, en alle jongens houden veel van hem. Hij raakt bevriend met Kolja, een ongeveer twee jaar oudere jongen dan Iljoesja, die trots is en er "enorm van geniet" om de jongere jongens te commanderen. Kolya is erg onder de indruk van Alyosha, en zegt: "...er is maar één persoon in de wereld die Kolya Krasotkin kan vertellen wat hij moet doen," waarmee hij Alyosha bedoelt; hij roept zelfs: "Oh, Karamazov, we zullen zeer goede vrienden worden. En zal ik je vertellen wat ik het leukste aan jou vind? Dat je me als een gelijke behandelt. Maar we zijn geen gelijken - jij bent veruit mijn meerdere (beter dan ik)!" Kolja is erg slim en weet dat, maar wanneer hij met Alyosha praat over wat hij van het leven vindt, ziet Alyosha al snel dat zijn "filosofie" slechts een hoop door elkaar gehusselde ideeën van Rakitin is; Alyosha luistert echter respectvol naar hem en vertelt hem duidelijk wat hij van het leven vindt. Een dokter die Katerina heeft gestuurd, komt zeggen dat Iljoesja zal sterven, en Kolja begint eindelijk hardop te huilen bij het zien van zijn zieke, ongelukkige vriend.

Boek XI: Ivan

Alyosha bezoekt Grushenka, die geestelijk veranderd is. Hoewel ze nog steeds opvliegend en trots is, heeft ze een nieuwe zachtheid gekregen. Hij bezoekt ook Lise, die extreem hysterisch is geworden. Ze zegt dat ze niet met hem wil trouwen en lacht en huilt vaak zonder reden. Ze zegt dat ze de wereld haat en wil sterven. Als hij weggaat, slaat ze de deur op haar vinger en fluistert: "Ik ben een verachtelijk, gemeen, verachtelijk wezen." Alyosha ontmoet Ivan, en vertelt Ivan dat hij weet dat Ivan denkt dat hij betrokken is bij de moord op zijn vader, en zegt: "Jij was het niet die vader heeft vermoord... jij was het niet, jij niet! God heeft mij gestuurd om je dit te vertellen." Verbaasd en verontrust loopt Ivan boos weg.

Ivan is op bezoek geweest bij Smerdjakov, die blijft zeggen dat hij weet dat Ivan stiekem Fjodor Pavlovitsj Karamazov dood wilde hebben. Omdat hij zich bezorgd en schuldig voelt, gaat hij op bezoek bij Katerina, die hem een brief laat zien die Dmitry heeft geschreven toen hij dronken was, waarin hij dreigt zijn vader te vermoorden en de 3.000 roebel te krijgen. Ivan besluit dat Dmitry zijn vader heeft vermoord, totdat hij Smerdjakov weer bezoekt - en Smerdjakov openlijk toegeeft dat hij Fjodor Pavlovitsj heeft vermoord. Smerdyakov zegt ook dat hij daartoe in staat was omdat Ivan dacht dat "alles mocht". Ivan is ontzet en zo schuldig dat hij een duivel ziet die hem blijft beschimpen, en wordt uiteindelijk gek op de dag dat Smerdjakov zich ophangt.

Boek XII: Gerechtelijke dwaling

De volgende dag wordt het proces tegen Dmitry Karamazov geopend in de rechtbank. Katerina vertelt het verhaal van Dmitry die haar vader helpt en haar geld geeft zonder iets slechts over hem te zeggen. De slimme advocaat, Fetyukovich, zet alle getuigen die denken dat Dmitry schuldig is voor schut. Dmitry's zaak lijkt goed te gaan totdat Ivan komt en zegt dat hij zijn vader heeft vermoord, wat iedereen in verwarring brengt. Dan springt Katerina, ontzet, op en schreeuwt dat Ivan onschuldig is, en laat iedereen de brief zien die Dmitry haar schreef, waarmee ze precies het tegenovergestelde doet van haar eerste getuigenis. Meteen daarna voelt ze zich zo schuldig en verdrietig omdat ze Dmitry heeft "verraden" dat ze in hysterie raakt. De aanklager, Ippolit Kirrillovich, zegt dat Dmitry schuldig is, niet gek, en dat hij de ergste zonde heeft begaan - een zoon die zijn eigen vader vermoordt. Aan de andere kant zegt de advocaat Fetyukovich dat er geen echt bewijs is dat Dmitry schuldig is, en dat Fjodor Pavlovitsj Karamazov nooit een echte vader voor Dmitry is geweest; hij zegt ook dat de enige manier voor Dmitry om een nieuw leven te beginnen is om vrijgelaten te worden. Bijna iedereen denkt dat Dmitry onschuldig is, heeft medelijden met hem en denkt dat hij zal worden vrijgelaten. De jury zegt echter dat hij schuldig is, en hij wordt in de gevangenis gestopt om zijn verbanning naar Siberië af te wachten.

Epiloog

Na het proces neemt Katerina Ivan mee naar haar huis en verpleegt hem. Alyosha vraagt haar om Dmitry te zien, die besloten heeft te ontsnappen, en ze stemt toe. Ze gaat naar Dmitry, en ze vergeven elkaar. Grushenka komt plotseling binnen en is geschokt om Katerina te zien. Katerina vraagt haar om haar ook te vergeven, maar Grushenka zegt boos nee. Katerina haast zich weg, en Alyosha, die alles heeft gezien, gaat naar de begrafenis van Iljoesja - hij is overleden. Daar houdt hij een toespraak tot de schooljongens over liefde en vergeving, en vraagt hen deze dag altijd te herinneren, en het boek eindigt hoopvol met het gejuich van de jongens: "Drie hoera's voor Karamazov!". 

Hoofdpersonen

Alexei (Alyosha) Fjodorovitsj Karamazov

Voor het hoofdartikel, zie Alyosha Karamazov.

Ook genoemd: Alyoshka, Alyoshenka, Alyoshechka, Alxeichick, Lyosha, Lyoshenka

Dostojevski noemt hem de "held" van De gebroeders Karamazov. Aan het begin van het boek beschrijft Dostojevski hem:

De lezer kan zich misschien voorstellen dat mijn jongeman ziekelijk, verheven, een ondermaatse (kleine), iele (dunne), bleke en consumptieve dromer was. Het tegendeel was waar: Alyosha was toen het toonbeeld van gezondheid, een stevige (sterke), roodwangige, helderogige negentienjarige jongen. Hij was ook erg knap, en slank, boven de gemiddelde lengte, met donkerbruin haar, een regelmatig hoewel vrij lang gezicht, en glanzende donkergrijze, wijd uitstaande ogen, die een bedachtzame en serene (kalme) blik gaven.

- Dostojevski, uit De gebroeders Karamazov, Boek I, hoofdstuk vijf, p.32

Hij is bijzonder vanwege zijn zeer diepe geloof in God, zijn onbaatzuchtigheid en zijn liefde voor alle mensen. Hij weigert (niet) te oordelen over mensen, en is vaak zeer gevoelig voor de gevoelens van anderen. Hij is zachtaardig, bescheiden (niet trots), en zeer vriendelijk, maar nooit dwaas of naïef, en daarom mag en vertrouwt bijna iedereen hem. "De gave om mensen van hem te laten houden was inherent aan hem; hij won direct en moeiteloos de genegenheid van mensen; het zat in zijn aard." Dmitry noemt hem "de cherubijn"; Fjodor Pavlovitsj Karamazov "...was diep en oprecht van zijn zoon gaan houden; in feite waren zijn gevoelens voor Alyosja van dien aard dat een man als hij nooit voor iemand had kunnen verwachten." Hij zegt tegen Alyosha: "...met jou alleen voel ik me op bepaalde momenten een fatsoenlijk mens...", en dat Alyosha zijn "enige echte zoon is...de enige voor wie ik niet bang ben." Ivan zegt dat hij Alyosha mag omdat hij een sterke overtuiging heeft, en een van de enige mensen is met wie hij echt oprecht praat. Terwijl Ivan gruwt van het lijden van kinderen en zegt dat dit een van de redenen is waarom hij niet in God kan geloven, helpt en houdt Alyosha actief van kinderen, zoals Kolya en Ilyusha. Hij is bijna een symbool van liefde en vergeving, en vertegenwoordigt het spirituele deel van de mensheid. Hij beïnvloedt de schooljongens en leert hen wat Zosima hem heeft geleerd.

Dmitry (Mitya) Fjodorovitsj Karamazov

Ook genoemd: Dmitri, Mitka, Mitenka, Mitri Fjodorovitsj

Hij wordt beschreven als "onhandelbaar als jongen en als jongeman... onverantwoordelijk (niet verantwoordelijk), gewelddadig, hartstochtelijk (met sterke emoties), onhandelbaar, ongeduldig...". Hij heeft het goede hart van Alyosha, maar de sensualiteit van zijn vader. Hij wordt meestal beheerst door zijn sterke emoties, zoals wanneer hij waanzinnig achter Grushenka aanrent, zelfs nadat hij zich had ingelaten met, en oprecht zelfs van Katerina hield. Hij staat symbool voor de mens en zijn strijd tussen goed en kwaad (slecht), en meer in het bijzonder voor het lichamelijke deel van de mens. De aanklager in het boek zegt: "...Dmitry Karamazov vertegenwoordigt Rusland rechtstreeks, zoals het nu is...ze is er allemaal, onze oude moeder Rusland; we kunnen haar ruiken! Oh, net als hij zijn wij zo'n...oprecht volk; we zijn een verbazingwekkende mengeling van goed en kwaad; we houden van verlichting en Schiller, maar we houden er ook van om in taveernen tekeer te gaan en te stormen en de baarden van onze dronken drinkebroers uit te rukken." Uiteindelijk wordt hij een beter en sterker mens, en dit toont aan dat de schrijver gelooft in hoop voor de mensheid.

Ivan (Vanya) Fjodorovitsj Karamazov

Ook wel genoemd: Vanka, Vanechka

Ivan, de broer van Alyosha van dezelfde moeder, Sofia, is misschien wel een van de meest gecompliceerde personages in het verhaal. Hij is een buitengewoon slimme student (waarschijnlijk vertegenwoordigt hij in de roman het intellectuele deel van de mensheid) en is trots en vol twijfel. Dmitry noemt hem "zo stil als het graf". Hij kan niet in God geloven, of denkt dat als God echt is, het wel een heel gemene God moet zijn die niet om mensen geeft. Hij zegt dat "alles mogelijk is" - er is geen "goed" of "slecht". Hij walgt echter van het leven van zijn vader, dat volgens zijn geloof logischerwijs juist is. Hij is te trots om zijn eigen geluk te volgen door te handelen naar zijn eigen liefde voor Katerina. Zijn uiteindelijke waanzin toont de afwijzing van zijn overtuigingen in de roman. Het trieste probleem van Ivan is dat "zijn hoofd niet in harmonie is met zijn hart": met zijn gevoel houdt hij van Gods wereld, hoewel hij die met zijn verstand niet kan aanvaarden. Ivan heeft zowel een sterk rechtvaardigheidsgevoel, zoals Alyosha, als is ongelukkig met het lijden van kinderen; maar in tegenstelling tot Alyosha, die actief vrienden maakt met en hulp biedt aan kinderen, doet Ivan er niets aan. Het is onduidelijk wat er met hem zal gebeuren: maar de roman eindigt zo vrolijk dat het suggereert dat hij waarschijnlijk een of andere manier van geestelijke verlossing zal vinden. 

Andere tekens

 • Fjodor Pavlovitsj Karamazov

De vader van Dmitry, Ivan, Alyosha, en waarschijnlijk Smerdyakov. Lusteloos, vulgair, leugenachtig, grof en zonder zich te bekommeren om wie hij kwetst, is hij extreem egoïstisch en geeft alleen om zijn eigen verlangens. Hij is banger voor Ivan dan voor Dmitri, maar hij houdt van Alyosha, ook al plaagt en maakt hij hem graag bang. Hij geeft niet veel om zijn zonen of zijn vrouwen. Joyce Carol Oates beschrijft hem als "...een zekere perverse (vreemde) mengeling (mix) van het vernederende en het spirituele, een briljante komische creatie die niet kan gaan zitten drinken zonder zich af te vragen wat de zin van het leven is." Samen met zijn wellustigheid zit er echter ook een verrassende eenvoud in hem:

"In het algemeen zijn mensen, zelfs goddelozen, veel naïever en eenvoudiger van hart dan wij veronderstellen (denken). En wijzelf zijn dat ook."

 • Agrafena (Grushenka) Alexandrovna Svetlova

Ook wel genoemd: Grusha, Grushka

Toen ze jong was verraden door een minnaar, komt ze naar de stad en maakt bijna alle mannen in de stad verliefd op haar. Dmitry en Fjodor Karamazov houden allebei van haar en haten elkaar vanwege haar. In het boek staat "...in alle eerlijkheid, het moet gezegd, ze was heel, heel mooi en haar schoonheid was die typische Russische schoonheid die bij zoveel mannen passie opwekt... Ze was tweeëntwintig en ze zag er precies zo uit als haar leeftijd." Ze is bijvoorbeeld heel slim. Ze spaart heel goed, is trots en eigenlijk veel zuiverder dan de meeste mensen denken. Ze martelt zowel Dmitry als zijn vader graag voor de lol, om hen uit te lachen, en om wraak te nemen voor de pijn die ze van haar eerste minnaar heeft gekregen; ze kan ook behoorlijk wreed zijn, zoals toen ze tegen Katerina loog en haar kwetste en beledigde. Maar een verborgen zachtheid, oprechtheid en vriendelijkheid in haar opent zich en begint te groeien nadat ze bevriend is geraakt met Alyosha. Alyosha zei: "Ik verwachtte een slechte ziel te vinden... Maar in plaats daarvan heb ik een ware zus gevonden, een schat, een liefdevolle ziel...".

 • Pavel Fjodorovitsj Smerdjakov

Stil, sluw. Smerdjakov is de zoon van een idiote vrouw genaamd "Stinkende Lizaveta", waar zijn naam vandaan komt. Hij wordt opgevoed door de bedienden Martha en Gregorius, en wordt later de kok van Fjodor Karamazov. Hij heeft epilepsie en is erg gemeen, waarbij hij soms openlijk zijn kwaad toont en soms doet alsof hij erg nederig en bang is. Hij speelt soms gitaar voor Maria, de dochter van de hospita. Hij heeft veel respect voor Ivan, en Ivans overtuigingen beïnvloeden sterk zijn moord op meneer Karamazov. Hij is Ivans "schaduw", en voert alle geheime gedachten en wensen van Ivan uit. Later hangt hij zichzelf op.

Smerdjakov is soms bijna Ivans "dubbelganger"; wanneer Alyosja hem beleefd vraagt of hij weet waar Dmitri is, antwoordt hij kil: "Het is niet alsof ik zijn hoeder ben" (p. 269). Een paar bladzijden later zegt Ivan: "Je hamert er altijd op! Wat heb ik ermee te maken? Ben ik de hoeder van mijn broer Dmitri?" (p. 275) Later, wanneer Fjodor Pavlovitsj dronken praat over hoe hij Alyosja's moeder, Sofja, ongelukkig heeft gemaakt door haar God te beledigen, herinnert Ivan hem er boos aan dat Sofja ook zijn moeder was. Fjodor roept verbaasd uit:

"Je moeder?...Wat bedoel je? Over welke moeder heb je het? Was ze dat?...Waarom, verdomme! Natuurlijk was ze ook van jou!...Excuseer me, waarom, ik dacht aan Ivan...Hij, hij, hij!" Hij stopte. Een brede, dronken, halfzachte grijns bedekte zijn gezicht. (p. 164)

Het is mogelijk dat hij dacht dat Ivan de zoon van Lizaveta was - misschien verwarde hij Ivan zelfs met Smerdyakov zelf.

 • Katerina (Katja) Ivanovna Verkhovstev

Ook wel genoemd: Katka, Katenka

Een zeer trotse, mooie en gevoelige jonge vrouw die Dmitry's verloofde is. Ze heeft een bleek ovaal gezicht, sprankelende zwarte ogen, en is erg lang - zelfs langer dan Grushenka. Ze probeert zich voor te doen als een martelares en door heel trouw te zijn en veel te lijden, wil ze iedereen het kwaad van de mensen om haar heen laten inzien. Ze houdt van Ivan, maar geeft dat niet toe, zelfs niet aan zichzelf, tot het einde van de roman.

 • Zosima (Zossima, Zimovy)

De vriendelijke, liefhebbende, "nogal vrolijke" en wijze ouderling die Alyosha's mentor en leraar is voordat hij sterft. Zijn echte en oprechte goedheid toont de gebreken van andere mensen - zelfs de zeer goede Alyosha is verlegen en onhandig rond Lise en zijn vader, terwijl Zosima rustig, vriendelijk en kalm is. Hij ziet de mensen helder. Alyosha wordt beïnvloed door zijn lessen en gebruikt deze om de schooljongens waarmee hij bevriend raakt, te onderwijzen. Waarschijnlijk is zijn karakter geïnspireerd door de heilige Tikhon van Zadonsk. Dostojevski schreef aan de dichter A. Maikov: "Alleen aan jou doe ik deze bekentenis... Ik ga de echte Tikhon van Zadonsk uitbeelden, die ik lang geleden met ware vreugde in mijn hart heb opgenomen." Toen hij De gebroeders Karamazov schreef, stond de naam "Tikhon" erin, en werd later vervangen door "Oudste Zosima".

 • Katerina Ospovna Chochlakov (Madame Chochlakov)

Een rijke dame in de stad, een vriendin van de Karamazovs en Katerina. Zij is een beetje egoïstisch en oppervlakkig, en maakt zich grote zorgen over haar dochter Lise. Ze parodieert onbewust wat ouderling Zosima serieus zegt over mensen die elkaar niet kunnen beoordelen en zegt vrolijk over Dmitry,

"Laat ze [Mitya] vrijspreken - dat is zo humaan (vriendelijk), en zou laten zien wat een zegen de hervormde (veranderde) rechtbanken zijn... En als hij wordt vrijgesproken, laat hem dan rechtstreeks van de rechtbanken naar het diner met mij komen, en ik zal een feest van vrienden geven, en we zullen drinken op de hervormde rechtbanken. Ik geloof niet dat hij gevaarlijk zou zijn; bovendien zal ik veel vrienden uitnodigen, zodat hij altijd naar buiten geleid kan worden als hij iets gedaan heeft. En dan wordt hij misschien vrederechter of zo in een andere stad, want wie zelf in de problemen is geweest, is de beste rechter. En bovendien, wie lijdt er niet...tegenwoordig?" (p. 703)

 • Liza (Lise) Chochlakov

De mooie, maar ondeugende en kreupele dochter van mevrouw Chochlakov. Zij is verliefd op Alyosha en verlooft zich met Alyosha, maar besluit niet met hem te trouwen. Ze wordt steeds hysterischer en wil lijden. Hoewel mensen als Dmitry geestelijk nieuw worden door hun lijden, is Lise's "lijden" dwaas en egoïstisch - zoals wanneer ze probeert de deur dicht te slaan met haar vingernagel. Ivan zegt dat hij "van Lise houdt," maar is zeer minachtend over dat "helle poesje".

 • Michail Osipovitsj Rakitin

Een jonge student die Alyosha als zijn vriend beschouwt, maar die in het geheim een hekel heeft aan Alyosha. Irritant en sarcastisch, hij gelooft niet in God en gebruikt graag modieuze filosofische theorieën, zegt dat hij een socialist is en zegt dingen die Nietzsche heeft gezegd. Hij ergert zich aan Alyosha's echte zuiverheid en probeert hem voor te stellen aan Grushenka, in de hoop dat zij zijn religieuze geloof zal doen wankelen.

 • Nikolaj Ivanov Krasotkin (Kolja)

Een dappere, trotse en slimme jongen die vrienden wordt met Alyosha nadat Ilyusha ziek wordt. 

Belangrijke thema's

In De gebroeders Karamazov worstelen mensen tussen religieus geloof en twijfel. Als Fjodor Karamazov vraagt: "Is er een God of niet?" zegt Ivan: "Nee, er is geen God." Fjodor wendt zich tot Alyosja: "Alyosha, bestaat God?" Alyosha antwoordt resoluut: "God bestaat." Dostojevski schrijft in zijn boek dat een leven van geloof hoger, beter, zuiverder en gelukkiger is dan een leven van twijfel, kou, pijn en verwarring. Zosima en Alyosha houden van mensen en zijn een symbool van geloof, terwijl Dostojevski laat zien dat hij twijfel slecht vindt door de waanzin van Ivan en de moord op Smerdjakov. Dostojevski laat in het hoofdstuk "De grootinquisiteur" ook zien dat het geloof weliswaar niet met logica kan worden opgelost, maar dat er iets diepzinnigs, ontroerends en onmogelijk met woorden te verklaren is - zoals in de kus van Jezus en Alyosja, of in de buiging van Zosima voor de grond. Er wordt ook gezocht naar de vrije wil: Ivan zegt dat de vrije wil een zware last is, terwijl Zosima en Alyosja het erover eens zijn dat de vrije wil een vreugde is en een geschenk van God aan de mens. Een ander belangrijk thema is dat van de vergeving: Zosima zegt dat iedereen moet vergeven en liefhebben, en Alyosha veroordeelt of bekritiseert mensen nooit. Zosima zegt dat mensen elkaar vrijelijk moeten vergeven, omdat de zonden van mensen zo met elkaar verbonden zijn dat iedereen een zekere verantwoordelijkheid voor elkaar heeft, zoals wanneer Dmitry zonder er veel bij na te denken de baard van kapitein Snegriev vastpakt en aan hem trekt, wat uiteindelijk leidt tot de dood van Iljoesja. Mensen als Ivan houden niet van dit idee: hij blijft volhouden dat hij geen verantwoordelijkheid heeft voor andermans zonden, en wanneer hij uiteindelijk gedwongen wordt dit te accepteren, wordt hij krankzinnig.

Ook Dmitry, hoewel hij zijn vader niet heeft vermoord, wil eerst lijden om rust en een nieuw leven te vinden. Beide broers voelen zich schuldig alsof zij degenen zijn die hun vader hebben vermoord. Alyosha's sterke verantwoordelijkheidsgevoel maakt dat ouderling Zossima hem zegt "de wereld in te gaan", want daar heeft hij werk te doen. Dostojevski vond dat mensen "getrouwd" moeten zijn met de wereld om hen heen, want, zo stelt hij, iedereen maakt deel uit van Gods schepping.

Grootinquisiteur

Het bestaan van God houdt mensen al heel lang bezig: is er een God, of niet? Dostojevski dacht blijkbaar van wel.

Hij schreef in zijn boeken de twee tegengestelde kanten van de kwestie: vanuit Ivan, de visie van de atheïstische intellectueel, en de visie van de ouderling Zosima. De auteur noemde het deel waarin Ivan en de ouderling Zosima elk hun geloof uitspreken "het hoogtepunt van de roman" (Brieven, 7567, 859). Dostojevski schreef in zijn notitieboek over De Grootinquisiteur: "Die domkoppen hebben nog nooit zo'n krachtige verwerping van God bedacht (bedacht) als in De Inquisiteur en het voorafgaande hoofdstuk (het hoofdstuk ervoor), waarop het hele boek als antwoord.... zal dienen. In heel Europa was en is er geen zo krachtige uitdrukking vanuit esthetisch oogpunt als de mijne."

In het boek is het argument van Ivan dat er geen gerechtigheid is in de wereld. Hij is erg ongelukkig met het lijden van de mensen op aarde, en zegt: "Ik moet vergelding (gerechtigheid) hebben, of ik zal mezelf vernietigen. En niet vergelding in een of andere verre (verre) oneindige tijd en ruimte, maar hier op aarde, en dat zou ik zelf kunnen zien." Maar er bestaat geen absolute rechtvaardigheid in de wereld. Ivan zegt dus dat er maar twee dingen waar kunnen zijn: ofwel God is niet echt, ofwel, als Hij wel echt is, moet Hij een onrechtvaardige en onverstandige God zijn.

Ook Ivan is Jezus Christus niet vergeten. Wanneer Alyosha uitroept: "Maar... je vroeg of er in de wereld "één enkel wezen is dat kan vergeven". Wel, die is er. En Hij kan iedereen alles vergeven, omdat Hijzelf Zijn onschuldig bloed heeft gegeven voor ieders zonden en voor ieders bestwil. U bent vergeten over Hem te spreken..." Ivan antwoordt met het verhaal van De Grootinquisiteur. In De Grootinquisiteur laat Ivan aan Alyosha zien wat volgens hem het foute is van Jezus' heerschappij, en een mogelijk betere, "rechtvaardiger" heerschappij.

Lezers schreven onmiddellijk brieven aan Dostojevski nadat Boek Vijf over De Grootinquisiteur met grote bezorgdheid was gepubliceerd, en Dostojevski antwoordde: "...de godslastering van mijn held zal triomfantelijk worden weerlegd (beantwoord) in het volgende nummer, waaraan ik nu met angst, beven en verering werk, aangezien ik mijn taak (baan) beschouw . . een burgerlijke daad." Toen Boek Zes, Dostojevski's "antwoord" op De Grootinquisiteur, werd gepubliceerd, maakte hij zich echter veel meer zorgen: ""Ik weet niet of ik geslaagd ben. Ik denk zelf dat ik niet in staat was om één tiende uit te drukken van wat ik wilde...Ik beef ervoor in die zin: zal het antwoord genoeg zijn? . Ik heb het met veel liefde geschreven." D.H. Lawrence vond dat "we er niet aan kunnen twijfelen dat de Inquisiteur Dostojevski's eigen definitieve mening over Jezus spreekt."

Ouderling Zosima

De woorden van de ouderling Zosima voordat hij sterft zijn duidelijk Dostojevski's "antwoord" aan Ivan. Ouderling Zosima gelooft in een vriendelijke en rechtvaardige Jezus, die veel van mensen houdt en zo veel om hen geeft dat hij voor hen is gestorven.

Over lijden zegt de ouderling Zosima dat, aangezien God goed en rechtvaardig is, al het lijden van de mens komt. Maar omdat ieders leven met elkaar verbonden is, zegt de ouderling, kunnen we niemand de schuld geven: "Alles is als een oceaan, alles stroomt en vermengt zich; een aanraking op de ene plaats brengt beweging aan de andere kant van de aarde". In plaats van gerechtigheid te eisen, zegt hij dat iedereen moet beginnen elkaar te veranderen en te vergeven. In plaats van te zeggen, "niemand is schuldig", zegt hij, "iedereen is verantwoordelijk".

De pijn van het lijden is volgens ouderling Zosima een voorbijgaand iets - het blijft niet duren. Hij verwijst naar het boek Job en zegt,

Maar hoe zou [Job] van die nieuwe kinderen kunnen houden als die eerste kinderen er niet meer zijn, als hij ze kwijt is? Hoe zou hij volledig gelukkig kunnen zijn met die nieuwe kinderen, hoe dierbaar ze ook zijn? Maar hij kon, hij kon. Het is het grote mysterie van het menselijk leven dat oud verdriet (droefheid) geleidelijk (op den duur) overgaat in stille tedere vreugde. De milde sereniteit (kalmte) van de leeftijd neemt de plaats in van het oproerige (wilde) bloed van de jeugd.

- Ouderling Zosima, De gebroeders Karamazov

Hoewel Dostojevski het antwoord van ouderling Zosima schreef als het antwoord op de argumenten van Ivan, verdedigt hij het christendom in het hele boek en via de personages zelf. Ouderling Zosima is gelukkig en gerespecteerd, geliefd en liefhebbend, en sterft vredig en vreugdevol, maar Ivan, die zo ongelukkig is voor de rechtvaardigheid van mensen, zegt: "Ik zou nooit kunnen begrijpen hoe men zijn naaste kan liefhebben" en slaat een boer in de sneeuw om te bevriezen. "Hij zal bevriezen," dacht Ivan, en hij ging op weg. En aan het eind drijft zijn afschuw bij de gedachte dat hij in zekere zin de moordenaar van zijn vader was, hem tot waanzin. Ouderling Zosima is echter heel anders; hij zegent en helpt mensen, zelfs als hij stervende is, en "Alyosha merkte bijna altijd dat velen, bijna allen, voor het eerst met vrees (angst) en onbehagen bij de ouderling binnengingen, maar bijna altijd met een stralend en blij gezicht naar buiten kwamen". Zelfs Ivan respecteert Vader Zosima na zijn ontmoeting en "ontvangt zijn zegen en geeft hem een hand". 

Stijl

De verteller (persoon die het verhaal vertelt) is naamloos, en hoewel hij de kilte en duisternis kent van de onderwerpen waarover hij schrijft, schrijft hij warm en inventief op een toon van serieuze komedie. Hoewel de verteller soms alwetend mag zijn, spreekt hij ook over zichzelf als "ik", zegt hij dingen die niet direct verband houden met de plot, in een stijl die door sommigen is bekritiseerd. Het is mogelijk dat deze schrijfstijl te maken heeft met de manier waarop Dostojevski's boeken werden geschreven: overdag schreef hij haastig ideeën op in zijn notitieboek, en 's avonds liet zijn vrouw, Anna Snitkina Grigoryevna, die stenografe was, ze netjes uitschrijven:

Terwijl Dostojevski aan het dicteren was, bleef hij door de kamer ijsberen en trok zelfs, op moeilijke momenten, aan zijn haar... De stijl met zijn drievoudige (drie keer) herhalingen, zijn zinnen met interpunctie zoals bij het spreken, zijn opeenstapeling (verzameling) van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden met gelijkaardige betekenissen, zijn voortdurende (continue) terughoudendheid, weerspiegelt dit ononderbroken ijsberen in een beperkte ruimte. Vanaf dit moment kan het ritme van de Dostojevskiaanse zin worden gedefinieerd (uitgelegd) als een lopende beweging, waarbij de adem van het gesproken woord wordt gemarkeerd in de geschreven stijl.

- Jacques Catteau, 

Invloed en ontvangst

De kritische ontvangst van De gebroeders Karamazov is heel bijzonder en sterk geweest. Dostojevski publiceerde zijn boeken in een reeks tijdschriften, en elk tijdschrift deed mensen erover twisten en heel veel nadenken. Sigmund Freud noemde het "de prachtigste roman ooit geschreven". Franz Kafka werd sterk beïnvloed door de werken van Dostojevski.

Criticus Robin Feuer Miller schreef dat De gebroeders Karamazov Dostojevski's "...laatste en aantoonbaar grootste roman" was.

Virginia Woolf zei: "Alleen onder schrijvers heeft Dostojevski het vermogen om de meest snelle en ingewikkelde gemoedstoestanden te reconstrueren (opnieuw te maken). .... Dit is precies het tegenovergestelde van de methode die de meeste van onze romanschrijvers hanteren. Zij reproduceren alle uiterlijke verschijningen (van buiten) - trucs van manieren, landschap, kleding, en het effect van de held op zijn vrienden - maar dringen zelden, en slechts voor een ogenblik, door tot het tumult van gedachten dat woedt in zijn eigen geest. Maar het hele weefsel van een boek van Dostojevski bestaat uit zulk materiaal.... We moeten ons ontdoen van het oude deuntje dat zo hardnekkig in onze oren (blijft) klinken en beseffen hoe weinig van onze menselijkheid in dat oude deuntje tot uitdrukking komt."

Op 7 juni 1880, op de avond voor zijn beroemde "Pushkin speech", schreef hij om middernacht aan zijn vrouw: "Toen ik tijdens de pauze door de zaal liep, stormde een heleboel mensen, jongeren en grijsaards en dames, op me af die uitriepen: "U bent onze profeet. We zijn betere mensen geworden sinds we De Karamazovs hebben gelezen. (Kortom, ik besefte hoe enorm belangrijk De Karamazovs is.)" De volgende avond, na de triomf van zijn toespraak, schreef hij haar: "Toen ik op het podium verscheen, daverde de zaal van het applaus.... Ik boog en maakte tekens, smeekte hen mij te laten lezen, maar het mocht niet baten: opgetogenheid (vreugde), enthousiasme (allemaal vanwege De Karamazovs)!".

Niet iedereen hield echter van De gebroeders Karamazov. Tsjaikovski, een belangrijke muziekschrijver in Rusland, was geïnteresseerd in De gebroeders Karamazov, maar besloot uiteindelijk dat het "onverdraaglijk" was en dat alle personages "gek" waren. Sommige mensen, zoals Henry James, Vladimir Nabokov en D. H. Lawrence stonden er zeer kritisch tegenover (hielden er niet van). Lawrence zei bijvoorbeeld dat hij in De gebroeders Karamazov niet hield van "deze morbide in zichzelf gekeerde Russen, die zich morbide wentelen (zwemmen) in aanbidding (liefde) van Jezus, om vervolgens op te staan en in Zijn baard te spugen..... Het is allemaal masturbatie, halfbakken, en men wordt er moe van. Men wordt er moe van te horen dat Dostojevski's Legende van de Grootinquisiteur "de meest diepzinnige (diepste) verklaring is die ooit over de mens en het leven is afgelegd." ... Hoe meer Dostojevski zich opwindt over de tragische (trieste) aard van de menselijke ziel, hoe meer ik mijn interesse verlies. Ik heb De Grootinquisiteur drie keer gelezen, en kan me nooit herinneren waar het echt over gaat." Hij zei ook dat De gebroeders Karamazov te deprimerend was "want, helaas, troostelozer naar het leven. Eerst was het een lugubere romance. Nu lees ik De Grootinquisiteur nog eens, en mijn hart zakt door mijn schoenen." 

Meer lezen

 • Belknap, Robert L. The Genesis of The Brothers Karamazov : The Aesthetics, Ideology, and Psychology of Text-Making. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1990.
 • De structuur van De gebroeders Karamazov. Den Haag en Parijs: Mouton, 1967.
 • Dostojevski, Fjodor. Misdaad en Straf. Vertaald door David McDuff. New York: Penguin Classics, 1993.
 • De Idioot. Vertaald door Alan Myers. New York: Oxford University Press, 1998.
 • Frank, Joseph. Dostojevski. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1996.
 • Mochulsky, Konstantin. Dostojevski: Zijn leven en werk. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1967.
 • Sutherland, Stewart R. Atheïsme en de verwerping van God: Hedendaagse filosofie en de gebroeders Karamazov. Oxford: Blackwell, 1977.
 • Terras, Victor (1981, 2002). A Karamazov Companion. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
 

Vragen en antwoorden

V: Wie schreef De gebroeders Karamazov?


A: De gebroeders Karamazov is geschreven door Fjodor Dostojevski.

V: Wat zei Dostojevski over de roman?


A: Dostojevski zei dat hij gelukkig zou sterven als hij deze laatste roman kon afmaken, omdat dat zou betekenen dat hij zich volledig had uitgedrukt.

V: Hoeveel broers zijn er in de familie Karamazov?


A: Er zijn vier broers in de familie Karamazov - Ivan, Dmitry, Alyosha en Smerdyakov.

V: Wie is Grushenka?


A: Grushenka is een vrouw waar zowel Dmitry als zijn vader Fjodor Pavlovitsj van houden. Dit veroorzaakt spanning tussen hen en leidt ertoe dat Dmitry dreigt zijn vader te vermoorden.

V: Waarom wordt Smerdjakov behandeld als een bediende van de familie?


A: Smerdjakov wordt als knecht van de familie behandeld omdat hij een buitenechtelijk kind is.

V: Welke thema's verkent De gebroeders Karamazov?


A: De gebroeders Karamazov verkent thema's als de mens, het leven en God, met een zoektocht naar de waarheid in het hele boek.

V: Wie heeft De gebroeders Karamazov geprezen om zijn literaire grootsheid?


A: Mensen als Sigmund Freud, Albert Einstein en Paus Benedictus XVI hebben De gebroeders Karamazov allemaal geprezen om zijn literaire grootsheid.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3