Nationale Vergadering van Frankfurt

Het parlement van Frankfurt (Duits: Frankfurter Nationalversammlung, letterlijk Frankfurtse Nationale Vergadering) was het eerste vrij gekozen parlement voor heel Duitsland. De zitting werd gehouden van 18 mei 1848 tot 31 mei 1849 in de Paulskirche, Frankfurt|Paulskirche in Frankfurt am Main. Het werd gekozen tijdens de "Maartrevolutie" in de staten van de Duitse Confederatie.

De vergadering heeft de zogenaamde Paulskirche-Constitutie (Duits: Paulskirchenverfassung, eigenlijk Verfassung des Deutschen Reiches) opgesteld, waarin een Duits Rijk wordt uitgeroepen dat gebaseerd is op de beginselen van de parlementaire democratie. Deze grondwet voldeed aan de belangrijkste eisen van de liberale en nationalistische bewegingen van de Vormärz en bood een basis voor de mensenrechten. Het parlement stelde ook een constitutionele monarchie voor onder leiding van een erfelijke keizer (Kaiser). De Pruisische koning Friedrich Wilhelm IV nam het ambt van keizer niet aan toen het hem werd aangeboden. Hij stelde dat een dergelijk aanbod in strijd was met de rechten van de vorsten van de afzonderlijke Duitse staten. In de 20e eeuw werden belangrijke elementen van de Frankfurtse grondwet echter model voor de Weimar-grondwet van 1919 en de Basiswet voor de Bondsrepubliek Duitsland van 1949.

De Frankfurtse Assemblee PaulskircheZoom
De Frankfurtse Assemblee Paulskirche

Vragen en antwoorden

V: Wat was het parlement van Frankfurt?


A: Het parlement van Frankfurt was het eerste vrij gekozen parlement voor heel Duitsland. Het werd gehouden van 18 mei 1848 tot 31 mei 1849 in de Paulskirche in Frankfurt am Main.

V: Wat produceerde de vergadering?


A: De vergadering produceerde de zogenaamde Paulskirche-grondwet die een Duits Rijk uitriep, gebaseerd op de beginselen van de parlementaire democratie.

V: Wat hield deze grondwet in?


A: Deze grondwet voorzag in een fundament van mensenrechten en stelde een constitutionele monarchie voor met aan het hoofd een erfelijke keizer (Kaiser).

V: Wie kreeg het ambt van keizer aangeboden?


A: De Pruisische koning Friedrich Wilhelm IV kreeg het keizerschap aangeboden.

V: Waarom nam hij het niet aan?


A: Hij voerde aan dat een dergelijk aanbod in strijd was met de rechten van de vorsten van de afzonderlijke Duitse staten.

V: Hoe werden elementen van deze grondwet in latere jaren gebruikt?


A: In latere jaren stonden belangrijke elementen van deze grondwet model voor zowel de grondwet van Weimar als de basiswet van de Bondsrepubliek Duitsland.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3