Februarirevolutie (1848)

De Franse Revolutie van februari 1848 maakte een einde aan het bewind van koning Louis-Philippe en leidde tot de oprichting van de Franse Tweede Republiek (1848-1852).

Tijdens de revolutie werd het beginsel van het "recht op werk" (droit au travail) ingevoerd en werd besloten tot de oprichting van "Nationale Werkplaatsen" voor werklozen. Tegelijkertijd werd in het Luxemburgs Paleis een soort industrieparlement opgericht, onder voorzitterschap van Louis Blanc. De spanningen tussen de liberale Orleanisten en de radicale republikeinen en socialisten zouden enkele maanden later tot de junidagenopstand leiden.

Ondertussen inspireerde de revolutie andere Europese revoluties van 1848.

Louis-Philippe I, de laatste koning van FrankrijkZoom
Louis-Philippe I, de laatste koning van Frankrijk

Het einde van de revolutie in Frankrijk

Het tijdperk van de revolutie in Frankrijk kwam ten einde toen Lodewijk Napoleon de Nationale Vergadering ontbood zonder daartoe het grondwettelijke recht te hebben, en de alleenheerser van Frankrijk werd. In 1852 herstelde hij het keizerrijk en nam de titel Keizer Napoleon III aan.

1848 Revolutie in de literatuur

  • In Karl Marx' Essay De Achttiende Brumaire van Louis Bonaparte (1852) wordt de revolutie van 1848 beschreven als een klassenstrijd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3