Regeringsloosheid

Anarchie (Van het Grieks αναρχια betekent "zonder archons") is een woord dat meer dan één betekenis heeft. Sommige van zijn betekenissen zijn:

  1. Wanneer er geen leider is, of wanneer niemand de macht over iedereen heeft (alleen gebruikt in de anarchistische beweging).
  2. Als er geen politieke orde is, en er is verwarring (vaak gebruikt door de massamedia)
  3. Wanneer personen geen reden hebben om samen te werken, of niets hebben waardoor ze zich als een groep voelen.

In de eerste genoemde betekenis kan een anarchie een verzonnen of echte samenleving zijn die gebaseerd is op de overtuigingen van een groep over anarchisme (zie anarcho-communisme).

In de tweede genoemde betekenis heeft "anarchie" te maken met het ontbreken van een politieke orde. Het CIA-factbook zegt dat er maar één natie is, Somalië, die zich in een staat van anarchie bevindt. In Somalië is de regering niet meer onder controle en sommige delen van het land worden geregeerd door maffia's en krijgsheren die soms tegen elkaar vechten.

Er zijn een klein aantal andere plaatsen (Afghanistan, Albanië, Burundi, Bosnië en Herzegovina, en Rwanda) waar de overheid "in opkomst" of "overgangsfase" is, en in het nabije verleden in anomie was. De DC zegt dat de Salomonseilanden naar anomie neigen omdat "geweld, corruptie en misdaad de stabiliteit en het maatschappelijk middenveld hebben ondermijnd".

(Een ander gebruik van het woord "Anarchie" is wanneer het wordt gezegd als "De Anarchie". Dit is de naam die soms wordt gegeven aan de burgeroorlog en de onrustige regering in Engeland toen Stephen van Engeland koning was).

Wanneer er geen politieke orde is, kan het zijn dat meer dan één regering of politieke autoriteit soms concurreert om hetzelfde voedsel, dezelfde olie, hetzelfde land of dezelfde groep mensen. Het woord "Anarchie" om dit te beschrijven. Maar omdat er meer dan één concurrerende autoriteit is, zou een beter woord polyarchie kunnen zijn. Het verschil tussen "anarchie" en "polyarchie" is belangrijk voor iemand die denkt dat echte anarchie goed zou werken. Het woord voor iemand die denkt dat dit "anarchist" is, en het woord voor dit soort denken is "anarchisme". Over anarchisme wordt al honderden jaren nagedacht.

Anarchie die volgt op de dood van een heerser en ophoudt te bestaan wanneer zijn opvolger aan de macht komt, wordt interregnum genoemd (letterlijk: "tussen de regels door").

Het symbool van AnarchieZoom
Het symbool van Anarchie

Waar het woord vandaan komt

Het woord anarchie komt van het Griekse woord αναρχία (anarchie), wat "zonder leider" betekent.

"Terwijl het populaire begrip van het anarchisme van een gewelddadige, anti-staatsbeweging is, is het anarchisme een veel subtielere en genuanceerdere traditie dan een eenvoudige oppositie tegen de macht van de overheid. Anarchisten verzetten zich tegen het idee dat macht en overheersing noodzakelijk zijn voor de samenleving, en pleiten in plaats daarvan voor meer coöperatieve, anti-hiërarchische vormen van sociale, politieke en economische organisatie". [De politiek van het individualisme, p. 106]

·         v

·         t

·         e

Denkscholen

Agorist - Boeddhist - Kapitalist - Christen - Collectivist - Communist - Crypto - Feministisch - Vrije markt - Groen - Individualist - Info - Opstandeling - Links - Lifestylist - Mutualist - Pacifist - Pan - Filosofisch - Platformist - Post - Post-koloniaal - Post-links - Primitivist - Sociaal - Syndicalist - Zonder bijvoeglijke naamwoorden - Zen

Circle-A anarchy symbol

Theorie en praktijk

Anarchie - Anarchie - Zwart blok - Gemeenten - Coöperaties - Counter-economie - Directe actie - Directe democratie - Economie - Especifismo - Particuliere verdediging - Zelfeigendom - Sociale ecologie - Spontane orde - Kraken - Arbeiders zelfbeheer

Uitgiften

Anarchokapitalisme - Dierenrechten - Kapitalisme - Kritiek - Islam - Marxisme - Nationalisme - Orthodoxe jodendom - Religie - Geweld

Geschiedenis

Incident Amakasu - Anarchistisch Catalonië - Anarchistische uitsluitingswet - Anarchie in Somalië - Australian Anarchist Centenary Celebrations - Barcelona May Days - Escuela Moderna - Haags Congres - Hooimarktaffaire - Incident met hoogverraad - Revolutionair Opstandelingenleger van Oekraïne - Internationaal Anarchistisch Congres van Amsterdam - Kate Sharpley Library - Kronstadt rebellie - Labadie Collection - LIP - mei 1968 in Frankrijk - May Day - Paris Commune - Spaanse Revolutie - Tragische Week

Cultuur

Anarcho-punk - Kunst - Zwart anarchisme - Culturele blokkering - Doe-het-zelf-cultuur - Freeganisme - Vrije school - Vrije winkel - Onafhankelijk Media Center - Infoshop - Joods anarchisme - Populair onderwijs - Echt vrije markt - Symbolisme - Terminologie

Economie

Agorisme - Collectivisme - Coöperaties - Counter-economie - Vrije markt - Vrije school - Vrije winkel - Georgisme - Gifteconomie - Afschaffing van de markt - Wederzijdse hulp - Wederzijdse beïnvloeding - Participatieve economie - Echt vrije markt - Zelfeigendom - Syndicalisme - Loonslavernij - Werknemerszelfstandigen

Per regio

Afrika - Oostenrijk - Brazilië - Canada - China - Cuba - Engeland - Frankrijk - Griekenland - India - Ierland - Israël - Italië - Japan - Korea - Mexico - Polen - Rusland - Spanje - Zweden - Turkije - Oekraïne - Verenigde Staten - Vietnam

Lijsten

Boeken - Gemeenschappen - Fictieve personages - Joodse anarchisten - Muzikanten - Bewegingen per regio - Organisaties - Periodieken - Dichters - Anarcho-punkbands - Russische anarchisten

Gerelateerde onderwerpen

Anti-kapitalisme - Anticommunisme - Anticonsumptie - Anticorporatisme - Antiglobalisering - Antimilitarisme - Anti-statisme - Anti-oorlog - Autarchisme - Autonomisme - Arbeidersbeweging - Libertarisme - Libertarisch socialisme - Situationistische Internationale

Vragen en antwoorden

V: Wat is de betekenis van anarchie?


A: Anarchie is een woord dat meer dan één betekenis heeft. Enkele betekenissen zijn wanneer er geen leider is of wanneer niemand macht heeft over iedereen, wanneer er geen politieke orde en verwarring is, en wanneer mensen geen reden hebben om samen te werken of niets hebben waardoor ze zich een groep voelen.

V: Is Somalië een voorbeeld van anarchie?


A: Ja, volgens het CIA World factbook verkeert Somalië in een staat van anarchie waar de regering geen controle meer heeft en sommige delen van het land worden geregeerd door bendes en krijgsheren die elkaar soms bestrijden.

V: Zijn er naast Somalië nog andere landen die als anarchistisch kunnen worden beschouwd?


A: Ja, Afghanistan, Albanië, Burundi, Bosnië en Herzegovina en Rwanda zijn allemaal landen met een "opkomende" of "overgangsregering", waar in het nabije verleden burgerlijke onrust heerste. Ook op de Salomonseilanden kan burgerlijke onrust ontstaan door geweld, corruptie en criminaliteit die de stabiliteit en het maatschappelijk middenveld ondermijnen.

V: Wat is het verschil tussen anarchie en polyarchie?


A: Het verschil tussen "anarchie" en "polyarchie" is dat er bij anarchie slechts één bestuurlijke autoriteit is, terwijl er bij polyarchie meerdere concurrerende autoriteiten zijn die strijden om middelen als voedselolie land of groepen mensen.

V: Wie gelooft dat echte anarchie goed zou werken?


A: Iemand die gelooft dat echte anarchie goed zou werken zou een anarchist kunnen worden genoemd; dit soort denken wordt anarchisme genoemd.

V: Hoe lang wordt er al over anarchisme gedacht?


A: Over anarchisme wordt al honderden jaren nagedacht.

V: Wat probeert The Politics of Individualism de lezers te leren over anarchisme?


A: Het boek De politiek van het individualisme probeert zijn lezers te leren dat anarchisme niet altijd simpelweg een oppositie tegen de overheid is, maar een gecompliceerde politieke beweging tegen de overheersing van weinig mensen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3