Gelug

De Gelug of Gelug-pa, is een school voor Tibetaansboeddhisme opgericht door Je Tsongkhapa (1357-1419), een filosoof en Tibetaans religieus leider. Het eerste klooster dat hij oprichtte was in Ganden, en tot op de dag van vandaag is de Ganden Tripa het nominale hoofd van de school, hoewel de beroemdste persoon de Dalai Lama is. Er zijn andere Gelug Meesters, zoals Trijang Rinpoche en Ling Rinpoche.

Tsongkhapa was een grote promotor van de Kadampa (Bka'-gdams-pa) leer en het mahāyāna-principe van universeel mededogen als de fundamentele spirituele oriëntatie. Hij combineerde dit met een sterke nadruk op het cultiveren van diepgaand inzicht in de leer van de leegte zoals onderwezen door de Indiase meesters Nāgārjuna (2de eeuw) en Candrakīrti (7de eeuw). Tsongkhapa zei dat deze twee aspecten van het spirituele pad, mededogen en inzicht in de wijsheid, geworteld moeten zijn in een grote bevrijdingswens gedreven door een oprecht gevoel van verzaking. Hij noemde deze de "Drie Belangrijkste Aspecten van het Pad", en zei dat men op basis van deze drie het diepe pad van het vajrayāna-boeddhisme moet inslaan.

De centrale leer van de Gelugschool zijn de stadia van het pad (lamrim), gebaseerd op de leer van de Indiase meester Atiśa (ca. 11e eeuw) en het systematisch cultiveren van het uitzicht op de leegte. Dit wordt gecombineerd met de yogas van de hoogste yogatrantgoden zoals Guhyasamāja, Cakrasaṃvara, Yamāntaka en Kālacakra, waarbij de directe ervaring van de vereniging van gelukzaligheid en leegte centraal staat.

Standbeeld van Je Tsongkhapa, stichter van de Gelugpa-school, op het altaar in zijn tempel (zijn geboorteplaats) in het Kumbum-klooster, bij Xining, Qinghai (Amdo), China. Foto door schrijver Mario Biondi, 7 juli 2006Zoom
Standbeeld van Je Tsongkhapa, stichter van de Gelugpa-school, op het altaar in zijn tempel (zijn geboorteplaats) in het Kumbum-klooster, bij Xining, Qinghai (Amdo), China. Foto door schrijver Mario Biondi, 7 juli 2006

Vragen en antwoorden

V: Wie stichtte de Gelug school van het Tibetaans Boeddhisme?


A: De Gelug school van het Tibetaans Boeddhisme werd gesticht door Je Tsongkhapa.

V: Welk klooster heeft Je Tsongkhapa gesticht?


A: Je Tsongkhapa stichtte het eerste Gelug klooster in Ganden.

V: Wie is het nominale hoofd van de Gelug school?


A: Het nominale hoofd van de Gelug school is de Ganden Tripa.

Vraag: Wat zijn de "Drie Belangrijkste Aspecten van het Pad" volgens Tsongkhapa?


Antwoord: De "Drie Belangrijkste Aspecten van het Pad" volgens Tsongkhapa zijn mededogen, inzicht in wijsheid en een oprecht gevoel van verzaking.

Vraag: Wat zijn de centrale leringen van de Gelug School?


Antwoord: De centrale leringen van de Gelug School zijn de stadia van het pad (lamrim), gebaseerd op de leringen van de Indiase meester Atiśa, en de systematische cultivatie van het zicht op leegte.

Vraag: Welke leringen van Indiase meesters benadrukte Tsongkhapa in zijn leringen?


Antwoord: Tsongkhapa benadrukte de leringen van de Indiase meesters Nāgārjuna en Candrakīrti in zijn leringen.

Vraag: Welke yogas worden gecombineerd met de Trappen van het Pad in de Gelug School?


Antwoord: De yogas van de hoogste yoga tantra godheden zoals Guhyasamāja, Cakrasaṃvara, Yamāntaka en Kālacakra worden gecombineerd met de Trappen van het Pad in de Gelug School.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3