Meditatie

Meditatie is een poging om voorbij het "denken" te komen en in een diepere staat van ontspanning of bewustzijn te komen.

Meditatie is een gangbare praktijk in vele godsdiensten, waaronder het boeddhisme, het christendom (soms), het taoïsme, het hindoeïsme (waar Yoga belangrijk is) en andere religies. Meditatie is nu een moderne trend geworden, met vele voordelen voor de gezondheid.

 

Boeddhistische meditatie

In het boeddhisme zijn drie dingen heel belangrijk: een goed mens zijn, de geest sterker maken, en begrip (Inzicht of Wijsheid) over waarom mensen pijn hebben (Dukkha). Voor boeddhisten wordt meditatie gebruikt om de geest tot rust te brengen, zodat de geest de oorzaak van pijn beter kan zien. Boeddhisten geloven dat dit soort zien de pijn kan beëindigen.

Boeddhistische meditatie wordt niet alleen om spirituele redenen gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat boeddhistische meditatie stress, angst en depressie verlaagt.

De meeste soorten boeddhistische meditatie richten zich op iets. De meest populaire dingen om op te focussen zijn ademhaling, metta of Liefdevolle vriendelijkheid jegens iedereen, andere herinneringen, situationele mindfulness en religieuze beelden en geluiden.

 

Christelijke meditatie

Christenen mediteren soms door na te denken over kleine delen van de Bijbel, of door de woorden van een gebed steeds opnieuw tegen zichzelf te zeggen. Meditatie is een uiting van christelijk gebed. In de Catechismus van de Katholieke Kerk staat dat door middel van meditatie "de geest probeert het waarom en het hoe van het christelijk leven te begrijpen, om zich aan te sluiten bij en te antwoorden op wat de Heer vraagt"; ook wordt erop gewezen dat "meditatie het denken, de verbeelding, de emotie en het verlangen aanspreekt. Deze mobilisatie van vermogens is nodig om onze geloofsovertuiging te verdiepen, de bekering van ons hart te stimuleren en onze wil om Christus te volgen te versterken".

Er wordt voornamelijk gemediteerd over de Heilige Schrift met de evangeliën, liturgische teksten, geschriften van de geestelijke vaders en meditatieve devoties.

Meditatie is een belangrijk onderdeel van de verering van de rozenkrans; "door zijn meditatieve karakter, met de rustige opeenvolging van weesgegroetjes, heeft de rozenkrans een vredig effect op hen die hem bidden, waardoor zij in staat zijn in hun diepste binnenste die ware vrede te ontvangen en te ervaren, en om zich heen te verspreiden, die de bijzondere gave van de Verrezen Heer is (vgl. Joh 14,27; 20,21)".

 

Hindoeïsme meditatie

Meditatie heeft een lange traditie in het hindoeïsme. Er zijn veel verschillende stijlen. Hier is een korte lijst:

Meditatie in het Hindoeïsme wordt om verschillende redenen gebruikt. Enkele van de redenen zijn:

  • Dieper begrip van bijbelse onderwerpen
  • Evolutie van de ziel
  • De geest reinigen
  • Om de levenssituatie van een persoon te veranderen
 

Verwante pagina's

 

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3