Genomica


Genomica is het onderdeel van de genetica dat de genomen van organismen bestudeert. Dit omvat de volledige DNA-sequentie van organismen en genetische kartering op kleine schaal. Het gebied omvat ook studies van genen die met elkaar samenwerken. Voorbeelden zijn heterosis, epistasis, pleiotropie en andere interacties tussen loci en allelen binnen het genoom.

In de genomica worden recombinant-DNA, DNA-sequentiebepalingsmethoden en bio-informatica toegepast om de sequentie, assemblage en analyse van de functie en structuur van genomen te bepalen. Dit is de volledige set DNA binnen een enkele cel van een organisme). Daarentegen is het onderzoek naar de rol en de functies van afzonderlijke genen een primair aandachtspunt van de moleculaire biologie of de genetica en is het een veelvoorkomend onderwerp van modern medisch en biologisch onderzoek. Onderzoek van afzonderlijke genen, tenzij daarbij het volledige genoom wordt betrokken.

Het United States Environmental Protection Agency hanteert een iets ruimere definitie:Vragen en antwoorden

V: Wat bestudeert genomica?


A: Genomica bestudeert het genoom van organismen, inclusief de volledige DNA-sequentie en het nauwkeurig in kaart brengen van genetica.

V: Wat voor soort studies omvat genomics?


A: Genomics omvat studies naar de samenwerking tussen genen, zoals heterosis, epistasis, pleiotropie en andere interacties tussen loci en allelen binnen het genoom.

V: Welke methoden past genomics toe?


A: Genomics past recombinant DNA, DNA-sequentiemethoden en bio-informatica toe om de functie en structuur van genomen te sequentiëren, samen te stellen en te analyseren.

V: Waarin verschilt genomica van moleculaire biologie of genetica?


A: Genomica richt zich op de complete set DNA binnen een enkele cel van een organisme, terwijl moleculaire biologie of genetica zich richt op de rollen en functies van enkele genen.

V: Wat is de definitie van genomica volgens het Environmental Protection Agency van de Verenigde Staten?


A: Het Environmental Protection Agency van de Verenigde Staten heeft een iets bredere definitie van genomica.

V: Wat houdt de ruimere definitie van genomica van het Environmental Protection Agency van de Verenigde Staten in?


A: De ruimere definitie van genomica van het Environmental Protection Agency van de Verenigde Staten omvat onderzoek van afzonderlijke genen, tenzij het hele genoom erbij betrokken is.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van gen-interacties die in genomics worden bestudeerd?


A: Enkele voorbeelden van geninteracties die in genomica worden bestudeerd, zijn heterosis, epistase, pleiotropie en andere interacties tussen loci en allelen binnen het genoom.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3