Geograaf

Een geograaf is een wetenschapper wiens studiegebied de geografie is.

Dat is de studie van de fysieke omgeving van de aarde en de menselijke habitat.

Geografen staan van oudsher bekend als mensen die kaarten maken. Tegenwoordig is het maken van kaarten het studiegebied van de cartografie, een subgroep van de geografie. De geograaf bestudeert niet alleen de fysieke details van de omgeving. Hij kijkt ook naar de invloed van deze fysieke omgeving. Daarom kijkt hij naar de ecologie van mens en dier, weer- en klimaatpatronen, economie en cultuur. Hij concentreert zich op de invloed die de ruimte heeft op de relaties tussen deze elementen.

De National Geographic Society ziet vijf brede hoofdthema's voor geografen:

De geograaf door Johannes VermeerZoom
De geograaf door Johannes Vermeer


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3