(Gewone) flamingo

De grote flamingo (Phoenicopterus roseus) is de meest verbreide soort van de flamingo-familie. Hij komt voor in de vochtige gebieden van Afrika, Zuidwest-Europa en Zuid-Azië. Dit is de grootste flamingosoort, met een gemiddelde lengte van 2 meter en een gewicht van 1,8 kg. Hun spanwijdte is 4 tot 6 voet. Grote flamingo's leven in het wild tot 20 jaar. Hun dieet bestaat uit zaden, algen en kleine ongewervelde dieren.

De vogel leeft in slikwadden en ondiepe kustlagunes met zout water. Met zijn poten woelt de vogel de modder op, zuigt dan water door zijn snavel en filtert er kleine garnalen, zaden, blauwgroene algen, microscopische organismen en weekdieren uit. De grote flamingo voedt zich met de kop naar beneden. Zijn bovenkaak is beweeglijk en zit niet vast aan zijn schedel. Het was de staatsvogel van de staat Junagadh.

Vragen en antwoorden

V: Waar komen grote flamingo's voor?


A: Grote flamingo's komen voor in waterrijke gebieden in Afrika, Zuidwest-Europa en Zuid-Azië.

V: Wat is de gemiddelde hoogte en het gemiddelde gewicht van een grote flamingo?


A: De gemiddelde hoogte van een grote flamingo is tot 1,5 meter en zijn gewicht is 2,5 kg.

V: Wat is de spanwijdte van een grote flamingo?


A: De spanwijdte van een grote flamingo is 2 tot 3 meter.

V: Wat is het dieet van een grote flamingo?


A: Het dieet van een flamingo bestaat uit zaden, algen en kleine ongewervelde dieren.

V: Waar leven grote flamingo's?


A: Flamingo's leven in wadden en ondiepe kustlagunes met zout water.

V: Hoe voedt een flamingo zich?


A: Een grote flamingo woelt modder op met zijn poten en zuigt water door zijn snavel, waarbij hij kleine garnalen, zaden, blauwalgen, microscopische organismen en weekdieren uit het water filtert, terwijl hij zich met zijn kop naar beneden voedt.

V: Wat was de staatsvogel van de staat Junagadh?


A: De grote flamingo was de staatsvogel van de staat Junagadh.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3