Haplotype

Een haplotype is een term in de genetica. Het is een afkorting van haploïd genotype. Een haplotype is een verzameling van specifieke allelen (bepaalde DNA-sequenties) in een cluster van nauw met elkaar verbonden genen op een chromosoom. Een cluster wordt gewoonlijk samen geërfd. Simpel gezegd is een haplotype een hechte groep genen die een kind van één ouder erft.

Een tweede betekenis van de term haplotype is een reeks single-nucleotide polymorfismen (SNP's) die gewoonlijk samen op één chromatide (van een chromosomenpaar) worden aangetroffen. Het vinden van een paar allelen van een haplotype-sequentie identificeert dus alle andere sites in de regio ervan. Dergelijke informatie is zeer waardevol voor het onderzoek naar de genetica van veel voorkomende ziekten.

Het vergelijken van haplotypes van twee of meer mensen toont de mate van genetische verwantschap tussen hun respectieve lijnen. Dit wordt gedaan in genetische genealogieprojecten.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3