Hatikwa | Joods volkslied dat het volkslied van Israël is

"Hatikvah" (Hebreeuws: התקוה, geromaniseerd: haTīqvā, Hebreeuwse uitspraak: [hatikˈva]; "De Hoop") is een Joods volkslied dat het volkslied van Israël is. Het lied vertelt over de 2000 jaar oude hoop van het Joodse volk om terug te keren naar hun thuisland, Israël. De songtekst (woorden) was oorspronkelijk een 9-stanza gedicht genaamd תקותנו (Tikvatenu), of "Onze Hoop," geschreven door Naphtali Imber. "Hatikvah" gebruikt alleen de eerste strofe en het refrein van Imbers gedicht. De laatste regel van het refrein werd veranderd, en de woorden werden op muziek gezet. De muziek komt van een zeer oud - en zeer populair - volksliedje dat Samuel Cohen, een in Spanje geboren Jood, op een dag neuriede. Het staat in mineur, wat gewoonlijk niet wordt gebruikt voor volksliederen, omdat het droevig klinkt, maar de woorden van het lied gaan over de hoop van de Joden dat hun droefheid op een dag zal worden omgezet in vreugde.
 

Teksten

Hebreeuwse teksten

Romanisatie van het Hebreeuws

IPA transcriptie

כֹּל עוֹד בַּלֵּבָב פְּנִימָה

נֶפֶשׁ יְהוּדִי הוֹמִיָּה,
וּלְפַאֲתֵי מִזְרָח קָדִימָה,
 עַיִן לְצִיּוֹן צוֹפִיָּה;

 עוֹד לֹא אָבְדָה תִּקְוָתֵנוּ,
הַתִּקְוָה בַּת שְׁנוֹת אַלְפַּיִם,
לִהְיוֹת עַם חָפְשִׁי בְּאַרְצֵנוּ,

אֶרֶץ צִיּוֹן וִירוּשָׁלַיִם.

Kol od balevav penima,
Nefesh yehudi homiya,
Ulfa'ate mizrach, kadima,
Ayin letziyon tsofiya.

 Od lo avda tikvatenu
Hatikva bat shnot alpayim,
Lihyot am chofshi be'artzenu,
Eretz tziyon, virushalayim.

/kol od ba.le.vav pe.ni.ma/
/ne.feʃ je.hu.di ho.mi.ja |/
/ul.fa.ʔa.te miz.ʁaχ ka.di.ma |/
/a.jin le.t͡si.jon t͡so.fi.ja |/

 /od lo av.da tik.va.te.nu |/
/ha.tik.va bat ʃnot al.pa.jim |/
/lih.jot am χof.ʃi be.ʔaʁ.t͡se.nu |/
/e.ʁet͡s t͡si.jon vi.ʁu.ʃa.la.jim ‖/


 

Engelse vertalingen

Letterlijke vertaling

Poëtische vertaling

Zolang in het hart, van binnen,
de ziel van een Jood nog verlangt,
En verder, naar de uiteinden van het oosten,
een oog nog steeds naar Sion staart;

 Onze hoop is nog niet verloren,
De hoop van tweeduizend jaar,
Om een vrije natie te zijn in ons land,
Het land van Sion en Jeruzalem.

Terwijl in een Joodse borst,
een Joods hart klopt,
en Joodse blikken naar het Oosten wenden,
naar Sion dolgraag;

 O dan is onze hoop niet dood,
Onze oude hoop en waar,
Om voor altijd een vrije natie te zijn
Zion en Jeruzalem in onze kern.

 

Vragen en antwoorden

V: Wat is de naam van het volkslied van Israël?


A: Het volkslied van Israël heet "Hatikvah".

V: Wie schreef het oorspronkelijke gedicht waarop "Hatikvah" is gebaseerd?


A: Het originele gedicht waarop "Hatikvah" gebaseerd is, heet תקותנו (Tikvatenu) en het werd geschreven door Naphtali Imber.

V: Wat is de tekst van "Hatikvah"?


A: De tekst van "Hatikvah" gaat over de 2000 jaar oude hoop van het Joodse volk om terug te keren naar hun thuisland, Israël. Het gebruikt alleen de eerste strofe en het refrein van Imbers gedicht, met een kleine wijziging in de laatste regel van het refrein.

V: Waar vond Samuel Cohen de muziek voor "Hatikvah"?


A: Samuel Cohen neuriede op een dag een oud volksliedje dat hij gebruikte als inspiratie voor de muziek voor "Hatikvah".

V: Waarom is het ongebruikelijk dat een volkslied in een mineur toonaard staat?


A: Het is ongebruikelijk dat een volkslied in mineur staat omdat het droevig klinkt, maar in dit geval weerspiegelt het de hoop van de Joden dat hun droefheid uiteindelijk zal veranderen in vreugde.

V: Hoe lang bestaat de hoop van de Joden al?


A: De hoop van de Joden bestaat al 2000 jaar.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3